De Collectie Jaarsma in cijfers

 

LET OP: ONDER CONSTRUCTIE!

Nog niet alle getallen zijn gecontroleerd!

 

(archief Meertens Instituut, Amsterdam)

Theo Meder

 

Verslagen

Totaal aantal verslagen

1268

Oudst ge(ante)dateerde verslag

6 september 1950

Datering eerste verslag

13 november 1965

Datering laatste verslag

ongedateerd

Meest recent gedateerde verslag

8 februari 1980

 

Verhalen

Totaal aantal opgetekende verhalen

16867

Sagen

13953

Grappige sprookjes, anecdotes, moppen

2394

Sprookjes

321

Raadsels

23

Personal narratives

16

Legendes

8

Stadssagen

2

Liederen

2

 

Vertellers

Totaal aantal vertellers

760

Aantal mannelijke vertellers

559

Aantal vrouwelijke vertellers

181

Geslacht onbekend / niet genoteerd

20

 

Repertoires

 Naam verteller

geboortejaar

woonplaats / plaats van vertellen

aantal verhalen

Aardema, Markus

1884

Drachten

6

Adema, Anne

1890

Drachten

42

Adema, Gerben

1890

Garijp

4

Adema, Gjalt

1893

Drachten

7

Algra, Willem

1896

Molenend

77

Alma, Albert

1905

Boelenslaan

8

Alma - Bekkema, Andrieske

30 maart 1883

Harkema

34

Alma, Fokke [nr. 1]

1878

Augustinusga

21

Alma, Fokke [nr. 2+3, mogelijk 2 personen]

27 mei 1899

Surhuisterveen

37

Alma, Johannes

23 december 1897

Boelenslaan

45

Alma, Kornelis [Kees; Cornelis] (bijnaam: Kees Hut)

1 april 1890

Harkema

6

Alma, Piter Fokkes

1871

Harkema

28

Alma, Sieds

21 april 1882

Augustinusga

11

Alma, Sierd

1881

Augustinusga

18

Alma, Taeke

16 februari 1887

Harkema

1

Alma - van der Tuin , Aagje

c. 1883/14 mei 1881

Harkema

5

Alma - van der Tuin, Klaske

5 juni 1888

Harkema

6

Assen, Geart van

1895

Bergum

19

Baanen, Joop

c. 1930

Amsterdam (?)

22

Bakker, Albert

1882

Oostermeer

15

Barentsen, A.A.

?

Drachten

1

Bargerbos - Douma, Aeltsje

?

Oostermeer

4

Baron, J.

c. 1888

Drachten

1

Baron, Jan L.

1880

Drachten

17

Beerstra, Durk Sakes

1883

Veenklooster

22

Beets - Zijlstra, Hielkje van

1877

Augustinusga

6

Bekkema, Albertus Jhs.

1886

Drachtster Compagnie

9

Bekkema, Anne P.

1 september 1878

Boelenslaan

35

Bekkema, Eelke

1881

Houtigehage

42

Bekkema, Hendrik

1888

Drachten

18

Bekkema, Jehan J.

1889

Drachten

35

Bekkema, Jelle (bijnaam: Greate Jelle, ook wel: Biesterveld, Jelle Biestervelle)

1895

Boelenslaan

65

Bekkema - Nijboer, Jantje

1894

Drachten

6

Bekkema - Petrusma, Sijke

18 oktober 1905

Drachten

15

Bekkema, Ritske [bijnaam: Zwarte Ritske]

10 september 1885

Boelenslaan

40

Bekkema, Willem

16 oktober 1878

Drachten

7

Bekkema, Wyberen Koene

18 mei 1905

Ureterp

11

Benedictus, Atze

1884

Opeinde (Sm.)

5

Benedictus, Bouke

1891

Houtigehage

3

Benedictus - Weima, Grietje

1890

Langewijk

2

Berg, Evert van der

1895

Drachten

13

Berg, Harm van den

1882

Kollumerzwaag

63

Berg, Pieter van der

1890

Drachtster Compagnie

49

Bergsma, Evert

1882

De Tike

32

Bergsma, Gerben

1896

Zwaagwesteinde

3

Bergsma, Harm

3 november 1892

Rottevalle

33

Bergsma, Ibe [Iebe]

1884

De Tike

28

Bergsma, Tjeerd

1898

Garijp

18

Betten, Harm

1895

Donkerbroek

4

Betten, Sjoerd

1910

Harlingen

9

Bies, Gosse

1907

Garijp

13

Bij, Uilke van der

1895

Oranjewoud

30

Bijl, Dirk

c. 1888/1880

Kootstertille

9

Bijma, Anders

13 aug. 1890

Boelenslaan

93

Bijma, Bareld

12 oktober 1890

Surhuisterveen

36

Bijma - Bekkema, Iebeltje

6 november 1909

Opende (Gr.)

40

Bijma, Bouke Barelds

7 april 1891

Veenwouden

27

Bijma, Engbert

1903

Opende (Gr.)

21

Bijma, Jan

1901

Boelenslaan

15

Bijma, Romke

21 juni 1889

Boelenslaan

13

Boer, Anders de

1882

Leeuwarden

13

Boer - Annema, Liuwkje de

1885

Eestrum

21

Boer, Bokke de

1888

Noordbergum

18

Boer, Edzer de

1917

Oenkerk

3

Boer, Evert de

1890

Nijega

4

Boer, Gerrit de

1882

Ureterp

11

Boer - Kielstra, Eefke

1905

Hardegarijp

27

Boer, Klaes de

1933

Bergum

72

Boer, Kornelis de [Jaarsma schrijft: Cornelis]

15 februari 1919

Eestrum

3

Boer, Sas de

11 juni 1903

Augustinusga

36

Boer, Sipke de

1887

Moddergat

34

Boer, Sjouke de

1938

Harkema

58

Boer - van der Berg, Rinskje de

1888

Drachten

45

Boerma, Jelle

1879

Murmerwoude

3

Boersma, Jan

1890

Kootstertille

17

Boersma, Likele

1893

Drachten

23

Boerum, Tine van

1907

Dokkum

5

Bondsma, Anne

1891

Tjummarum

24

Bonnema, Arjen

18 april 1887

Harkema

96

Booi, Aalsen

1890

Houtigehage

8

Boomsma, Miente

1896

Het Witveen

7

Boonstra, ??

c. 1897

Garijp

2

Boonstra - Bekkema, Durkje

30 oktober 1883

Friese Palen

7

Boonstra, Repke

9 januari 1888

Buitenpost

16

Boonstra, Sjirk

1906

Drachten

13

Boorsma, Reinder

1889

Zwaagwesteinde

19

Borger, Jan

8 december 1888

Harkema

6

Borger, Martsen [Martsje]

2 oktober 1889

Sumar

9

Borger, Siebe [Sibe]

30 oktober 1891

Harkema

5

Bos - Dalstra, Antje [Jaarsma schrijft: Antsje]

9 december 1881

Boelenslaan

4

Bos, Jannes v.d.

1902

Leeuwarden

16

Bos, van den [nr. 2]

c. 1894

Leeuwarden

6

Bos, Wopke van den

1901

Boelenslaan

54

Boskma, Albert Aukes

1885

Veenwoudsterwal

22

Boskma - Paulusma, Murkje Sakes

27 oktober 1883

Veenwoudsterwal

27

Bosma - Dijk, Ebeltje

1901

Kollumerzwaag

6

Bosma, Geert

19 december 1895

Rottevalle

16

Bosma, Jakob (bijnaam: Japik blazer)

1901

Kollumerzwaag

15

Bosma, Piter P.

1903

Boelenslaan

22

Bouma, Jelle

1907

Veenwouden

62

Brander - de Bruin, Tjimkje

1912

Buitenpost

25

Broersma, Jan

1895

Akkerwoude

21

Broersma, Mw.

?

Kollumerzwaag

5

Bron - Brander, Martje

1890

Drachtster Compagnie

24

Brouwer, Machiel

1898

Boelenslaan

44

Brug, Piter van der

1919

Drachten

42

Brug, Roel van der

1882

Oostermeer

65

Brug, Willem van der

1929

Drachten

53

Bruin, Eerde de

11 januari 1883

Augustinusga

10

Bruin - Hoekstra, Grietje de

1904

Buitenpost

4

Bruin - Schievink, Geeske de

1900

Drogeham

6

Bruin - Stel, Janke de

2 juni 1897

Muntsjetille o. Kootstertille

16

Bruin - Wybenga, Jitske de

1907

Zwaagwesteinde

22

Bruining, Bordze Thomaszn.

21 oktober 1882

Boelenslaan

35

Bruining, Eelke [Jaarsma schrijft: Ielke]

13 februari 1890

Boelenslaan

13

Bruinsma, Gerbe

1885

Drachten

36

Bruinsma - Greijdanus, Rinskje

1908

Oldebiltzijl

8

Buning, Cornelis

1890

Surhuisterveen

2

Burg, Halbe v.d. [Brug?]

c. 1924

Ureterp

1

Castelein, Marten Hedzers

1894

Leeuwarden

10

Claus, Heinze

1891

Boelenslaan

18

Dalman - Douma, Bontje

1896/1897 [1894]

Buitenpost

92

Dalstra, Brant

1896

Drachten

8

Dalstra, Frans

1875

Boelenslaan

5

Dam, Jan

1906

Harkema

51

Dekker, Douwe

?

Garijp

11

Dijk, Cornelis

1876

Holwerd

2

Dijk, Oene

1885

Broeksterwoude

51

Dijkema - Boonstra, Fremer

1894

Hardegarijp

35

Dijkstra, Albert

?

Westerein

3

Dijkstra, Atse

1903

Kollumerzwaag

39

Dijkstra, Bonne

1916

Molenend

72

Dijkstra, F.L. [F.L. Dykstra]

1897

Zwaagwesteinde

15

Dijkstra, Femme

1894

Zwaagwesteinde

32

Dijkstra, G.

c. 1900

Buitenpost

1

Dijkstra, Gebr.

 

Buitenpost

5

Dijkstra, Hans

1891

Zwaagwesteinde

30

Dijkstra, Harm [Jaarsma schrijft: Harmen Dijkstra]

2 december 1909

Eestrum

18

Dijkstra, Hindrik

1891

Zwagerbos

21

Dijkstra, Johannes

1884

Leeuwarden

4

Dijkstra, Johannes [nr. 2]

1909

Buitenpost

27

Dijkstra, Louw

1906

Molenend

10

Dijkstra, Minse M.

1891

Harkema

14

Dijkstra, Sjoerd

1898

De Tike

13

Dijkstra, Steven

1902

Surhuisterveen

31

Dijkstra, Uilke

22 januari 1914

Twijzelerheide

27

Dijkstra, Wytze

1906

Zandbulten

1

Doetjes, R.

21 juni 1901

Rottevalle

13

Doezum, Mekke van

17 september 1889

Harkema

38

Doller, Jan

1900

Drachten

6

Dootjes - Nijboer, Albertje

1894

Boelenslaan

9

Douma - de Vries, Tite E.

1906

Dokkum

1

Douwes, Klaes

3 november 1889

Harkema

8

Dupon - van der Wal, Jitske

1894

Hardegarijp

5

Duursma, Ate

1885

Waskemeer

33

een inwoner uit Leeuwarden

?

Leeuwarden

11

Eik, Jan van

1879

Boelenslaan

14

Elmers, Piet

5 april 1918

Amsterdam

3

Elzinga - de Hoop, Romkje

1914

Kootstertille

1

Elzinga - de Vries, Minke

1899

Zwaagwesteinde

21

Elzinga, Hendrik [verschrijving Jaarsma: Elzenga]

26 augustus 1886

Harkema

23

Elzinga, Jelle

1887

Zwaagwesteinde

46

Elzinga, Johannes (bijnaam: Johannes proast)

1895

Zwaagwesteinde

24

Elzinga, Johannes [nr. 2]

1913

Kootstertille

45

Elzinga, Klaas

1879

Oostermeer

12

Elzinga, Pieter (bijnaam: Pieter Koekje)

1911

Zwaagwesteinde

7

Elzinga, Piter

c. 77 jaar

Suameer

10

Elzinga, Sake (bijnaam: Sake Sigear)

6 oktober 1888

Opende (Gr.)

42

Ensing, Geart

?

Drachten

3

Everts, Hindrik

?

Noordbergum

3

Faber, Jantje

21 maart 1891

Buitenpost

2

Faber, T.

?

De Pein

1

Feenstra, Auke

1889

Leeuwarden

46

Fokkinga, Jelle

c. 1893

Buitenpost

3

Folkertsma, Ealse

3 juli 1910

Rottevalle

45

Franke, Douwe

1901

De Leek

27

Frankes, Ientje [Yntje]

22 september 1895

Opende Gr.

9

Frankes, Tite

1893

Opende Gr.

36

Galiën - de Bruin, Haebeltje van der

1902

Zwaagwesteinde

36

Galiën, Pieter Tjeerds van der

1885

Dokkum

26

Gall, Kei

14 augustus 1881

Houtigehage

31

Geerlings, Jant(je)

1904

Oostermeer

2

Glee, Douwe de

1901

Drachten

22

Gorter, Hendrik

1888

Kornhorn

23

Gorter, Mevrouw

?

Kornhorn

1

Gorter, Ype

1887

Kootstertille

24

Graaf, Eit de

1900

Buitenpost

10

Graaf, Pieter de

1881

Opende Gr.

39

Graaf, Sjoerd de

1895

Harkema

8

Groenhof, Alle

1903

Twijzel

4

Groenhof, Jan

1940

Twijzel

1

Groot, Ybeltje de

1909

Bergum

3

Gros - Postma, Afke

1940

Bergum

2

Haan, Atse Hendriks de

1894

Drachten

4

Haan - de Vries, Anna de

1901

Twijzelerheide

18

Haan, Egbert de

14 juni 1912

Opende Gr.

61

Haan, Egbert de (bijnaam: Egbert Pyk)

5 juni 1889

Drogeham

27

Haan, Folkert de

1887

Oudega

56

Haan, Foppe de

1886

Hardegarijp

13

Haan, Geert de

27 juni 1888

Gerkesklooster

32

Haan, Gerrit de

10 juli 1913

Opende (Gr.)

33

Haan - Gjaltema, Rinskje de

1902

Opende (Gr.)

8

Haan, Gooitzen de

1892

Drachten

62

Haan - Haarsma, Wietske de

23 juli 1891

Hardegarijp

25

Haan, Hâns de

1889

Drachten

7

Haan, Hendrik de

1895

Suameerderheide/

Bergum

33

Haan - Hooijenga, Jitske de

c. 1913

Garijp

5

Haan, Jan de

13 oktober 1894

Surhuizum

18

Haan, Jelle de

1902

Twijzelerheide

28

Haan, Johannes de

1902

Twijzelerheide

16

Haan, Lammert de

19 oktober 1891

Buitenpost

36

Haan, Leendert de

1897

Drachten

19

Haan, Liuwe

1912

Zwaagwesteinde

22

Haan, Marten (Harm(en)s) de [bijnaam: Marten Slinger]

15 mei 1885

Rohel onder Augustinusga

47

Haan - Mozes, Elisabeth de

17 februari 1897

Harkema

52

Haan - Ophuis, Rienkje

1876

Harkema

3

Haan, Ruurd de

30 januari 1906

Buitenpost

8

Haan, Tije de

1907

Boelenslaan

13

Haan, Wessel de

c. 1895

Dokkum

2

Haan, Wierd P. de

1891

Harkema

22

Haarsma, Jelle

1895

Quatrebras o. Hardegarijp

36

Hage, Pieter ten [Piter]

1877

Ureterp

13

Halen - de Boer, Ruurdina van

1905

Surhuisterveen

12

Hamstra, Gerke

24 mei 1902

Harkema

27

Hamstra, Jelle

1882

Harkema

22

Hamstra, Likele

1904

Harkema

46

Hamstra, Pieter

c. 1904

Harkema

20

Hansma, Tamme

5 juni 1906

Oostermeer

31

Haring, Nicolai

31 januari 1901

Surhuisterveen

3

Harkema, Gerryt

1876

Tjummarum

17

Heidbuurt, Tjeerd

1887

Oostermeer

10

Heide, Boele van der

1 januari 1869

Boelenslaan

21

Heide, Foppe P(ibes) van der

19 december 1880

Veenwoudsterwal

19

Heide, Hendrik van der

1899

Augustinusga

15

Heide, Hendrik van der [nr. 2]

1888

Veenwoudsterwal

32

Heide, Jakob van der

26 oktober 1908

Rottevalle

17

Heide, Jan van der

16 juni 1917

Houtigehage

9

Heide, Jan van der (2)

1906

Harkema Opeinde

6

Heide, Melle van der

1905

Schagerbrug (N.H.)

33

Heide - Nicolai, Froukje van der

1892

Twijzelerheide

15

Heide, Oeds van der

1885

Veenwouden

42

Heide - Pultrum, Fokje van der

1889

Houtigehage

22

Heide, Sjuk van der

1896

Zwaagwesteinde

6

Heide - Stavasins, Tietje van der

1896

Surhuisterveen(sterheide)

40

Heide, Wybren van der

1893 zie opm.

Opende Gr.

8

Helbich, Ruurd

1898

Surhuisterveen

23

Helder, Alle

25 januari 1888

Harkema

22

Helder - Pijpstra, Grietje (bijnaam: Groninger Griet)

1888

Dokkum

22

Helfrich, Durk

1896

Harlingen

2

Hellinga, Syberen

1881

Dokkum

4

Helmhout - Hoekstra, Fintsje

?

Boelenslaan

8

Henstra, Durk

6 maart 1893

Twijzelerheide

21

Heringa - van der Meulen, Lys

1885

Zwaagwesteinde

58

Hiddema, Hans

1900

Oostermeer

40

Hiemstra, Bearn

1881

Twijzel

21

Hiemstra, Hotze (Hotse Hiemstra)

1902

Harkema

7

Hiemstra, Jan

1929

Harkema

17

Hiemstra, Jetze

1894

Franeker

24

Hiemstra, Jouke

1924

Heerenveen

47

Hiemstra, Sietse [Sytse]

29 april 1907

Twijzelerheide

84

Hoek, Jan van der

1887

Leeuwarden

3

Hoeksma, Fokke R(omkes)

6 maart 1903

Drogeham

17

Hoeksma, Foppe

1896

Drogeham

8

Hoeksma, Hendrik

21 februari 1905

Drogeham

26

Hoeksma, Romke

1928

Drogeham

28

Hoekstra, Auke Keimpes

1903

Zwaagwesteinde

63

Hoekstra - Bleeker, Pylsje

1899

Hardegarijp

11

Hoekstra, Foeke

1906

Zandbulten

6

Hoekstra, Hindrik H.

1911

Broeksterwoude

25

Hoekstra, Jan (bijnaam: Jan bij nacht)

1905

Molenend

146

Hoekstra, Jelle

27 december 1888

Eestrum

18

Hoekstra, Johannes

1891

Rottevalle

50

Hoekstra, Lolke

1925

Garijp

7

Hoekstra, Mw. (wed.)

?

Kollumerzwaag

2

Hoekstra - Paulusma, Froukje

19 september 1898

Veenwouden

43

Hoekstra, Roel

14 augustus 1895

Surhuizum

15

Hoekstra - Roorda, Jitske

24 november 1888

Rottevalle

12

Hoekstra, S.

?

De Tike

5

Hoekstra - Taekema, Fintje

1890

Boelenslaan

4

Hoekstra - Van Seggeren, Baukje

1886

Zwaagwesteinde

46

Hoekstra, Wopke Engbert

17 juli 1896

Boelenslaan

9

Hofstra, Pyt

1886

Ureterp

31

Hofstra, Wopke

1901

Nieuweschoot

9

Hogewerf, Japik

1903

Drachten

12

Hoogsteen, Jan

18 dec.1890

Buitenpost

8

Hooijenga, Binne Hedzers

1910

Suameer

50

Hooijenga, Bokke

1899

De Tike

18

Hooijenga, Hâns H.

1904

Suameer

65

Hooijenga, Hedzer

1907

Bergum

81

Hooijenga, Jan Jelles

1916

Bergum

33

Hooijenga, Jelle

1876

Suameerderheide

37

Hooijenga, Tamme H.

1896

Garijp

110

Hooijenga, Tamme Jelles

?

Suameerderheide/Suameer-Zuid

2

Hooijenga - van der Wal, Akke

1909

De Tike

11

Hooiveld, Lutte

1905

Schoonoord (Dr.)

12

Hoop, Pieter de

1898

Suameer

27

Hoop, Sipke de

1916

Twijzelerheide

21

Hoorn, Jan ten

1877

Haulerwijk

6

Hornstra, Auke

?

Drachten

1

Houkema - Tibbesma, Geertje

1915

Opeinde (Sm.)

4

Houten, Sake van

1884

Drachtster Compagnie

3

Hovinga, Jan

c. 1895

Hallum

6

Huisman, Sake

1885

Kollumerzwaag

60

Hut, Koenraad

1914

Zevenhuizen (Gr.)

18

Jaarsma, Hermine

7 mei 1888

Leeuwarden

2

Jager, ?

?

Drachten

1

Jager, Jan [bijnaam: Jan Putter]

1884

Bergumerheide = Noordbergum

47

Jager, Jan de

27 oktober 1900

Veenwoudsterwal

16

Jager, Johannes

1892

Harkema

64

Jagersma, Jan

1905

Kornhorn

17

Jansma - Boskma, Trijntje (Aukes)

21 januari 1892

Veenwoudsterwal

21

Jansma, Frietsen

1900

Drachten

1

Jansma, Jan Klazes

1904

Opeinde (Sm.)

6

Jansma, Tsjitse

?

Oostermeer

2

Jildra, Gosse

1901

Akkerwoude

10

Jong - de Boer, Aefke

1891

Zwaagwesteinde

48

Jong - de Jong, Geertje de

1916

Opeinde

11

Jong, Errit de

1905

Oostermeer (Witveen)

24

Jong, Hendrik H. de

1889

Oudega

29

Jong, Hendrikje de

1902

Houtigehage

3

Jong, Herman(us) de

6 januari 1895

Surhuizum

30

Jong, Jan de

20 januari 1887

Augustinusga

12

Jong, Piter Jakobs de

1898

Drachten

16

Jong, Popke de

1888

Zwaagwesteinde

30

Jong - Veenstra, Sjoerdje de

1892

Zwaagwesteinde

26

Jong, Willem de

1894

Valom

15

Jong - Zuidema, Hinke de

1884

Zwaagwesteinde

35

Jongbloed, Gerrit

1886

Oudehorne

40

Jongsma, Fokke

1885

Houtigehage

6

Jonker, Jan

1879

Eestrum

7

Jonker, Simen

1882

Wartena

13

Kammen, Doede van (bijnaam: Doede Dokter)

1914

Kollum

19

Kammen, Jetze van

1897

Zwaagwesteinde

20

Kammen, Joed van

1897

Harkema

3

Kammen, Piter van

1902

Twijzelerheide

28

Kammen, Roel van

1899

Zwaagwesteinde

68

Kammen, Vogeltje van

c. 1905 ?

Bergum

27

Kammen, Wytse van

1905

Zwaagwesteinde

50

Kats - Groenhof, Tjitske

16 maart 1892

Augustinusga

5

Kats, Kornelis

6 maart 1890

Augustinusga

32

Kats, Rommert

3 mei 1903

Buitenpost

14

Keidel, Hendrik

1895

Drachten

32

Kempenaar, Gerrit

1896

Kollumerzwaag

61

Kleinhuis, Jelmer

1909

Eernewoude

11

Klomp, Uilke

1894

Harkema

12

Kloosterman, Eelke

1890

Leeuwarden

20

Kloosterman, Hendrik

1908

Suameerderheide

29

Kloostra - Douma, Sibrichje

1880

Zwagerveen

3

Klunder, Frits

28 juni 1889

Buitenpost

33

Knobbe, Jan

ca. 1899

Nieuweschoot

3

Kobus - de Vries, G.

?

Nijega

2

Kobus, Trijntje

1881

Nijega

9

Kobus - Van der Zee, Geeske

6 mei 1885

Nijega

271

Koenen, Karel

1910

Sexbierum

12

Komrij, Wytse

1904

Zandbulten

10

Kooi - de Jong, G. v.d.

1901

Goutum

1

Kooi, Hendrik van der

11 augustus 1900

Buitenpost

8

Kooistra, Cornelis

1893

Harkema

18

Kooistra, Fokke

1889

Harkema

28

Kooistra, Sjoerd W.

10 mei 1884

Kootstertille

33

Kooistra, Sjouke

1906

Eestrum

21

Kooistra - van der Weide, Hiltje

1889

Zandbulten

68

Kooistra, Wierd

1886

Harkema

20

Kooistra, Willem

1901

Harkema

52

Koonstra, Rinse

1905

Boelenslaan

22

Koop, Harmen

1896

Noordbergum

21

Koop, Syberen

1892

Hardegarijp

65

Koopmans, Pieter

1915

Augustinusga

12

Kootstra, Johannes

28 sept. 1894

Harkema

37

Kootstra - v.d. Veen, Iebeltsje

28 september 1902

Harkema

38

Kootstra, Wiger (bijnaam: Wiger Konnig)

1878

Harkema

56

Kootstra, Wytse

12 februari 1891

Buitenpost

3

Korporaal - Zeilmaker, Werdina

1886

Kollumerzwaag

24

Koster, Johannes

1895

Kollumerzwaag

5

Koster, Sjoerd

1860

Kollumerzwaag

55

Koster, W.

?

Eestrum

5

Koten, Piter van

ca. 1872

Eastemar

1

Kramer, Durk

1902

Hijum

34

Kramer, Klaas

1911

Bergum

4

Kramer, Michiel

1879

Eestrum

29

Krans, Eelke

1894

Ureterp

16

Kuipers, Freerk

1878

Surhuizum

45

Kuipers, Jan

1902

Drachten

13

Kuipers, Jan [nr. 2]

1904

Surhuisterveen

15

Kuipers - van der Woude, Tsjitske

2 november 1869

Opende (Gr.)

25

Kuipers - Veenstra, Bontje

1904

Drachten

22

Laanstra - de Haan, Geertje

1886

Kortwoude bij Surhuisterveen

3

Laanstra, Hedzer

1925

Augustinusga

5

Laanstra, Jan

4 oktober 1889

Augustinusga

20

Laanstra, Tjidsger [Jaarsma schrijft: Tsjirger]

15 april 1890

Kootstertille

9

Land, Klaas

c. 1885

Oostermeer (Witveen)

5

Land - Veenstra, Hitje van der

1883

Zwagerveen

26

Land, Willem

23 december 1896

Harkema

68

Landheer - Ophuis, Boukje

17 juni 1897

Boelenslaan

12

Leest, Jurjen van der

?

Suameerderheide/Suameer-Zuid

28

Leijen - Westra, Sytske van

1888

Zwaagwesteinde

13

Lijzinga, Wiger

1885

Twijzelerheide

22

Lindeboom, Roel

1891

Rottevalle

28

Luinstra, Gooitzen [Goitzen]

30december 1879

Augustinusga

15

Lyzenga, Cornelis

1925

Leeuwarden

4

Meer, Aize Frances van der

1 september 1907

Harkema

54

Meer, Jan de (bijnaam: Jan Koe)

21 april 1882

Houtigehage

23

Meer, Jan van der

1890

Twijzelerheide

5

Meer, Japik van der

1887

Suameerderheide

11

Meer, Jurjen van der

1889

Zwaagwesteinde

39

Meer, Rommert van der

1895

Oostermeer

9

Meer, Ruurd van der

1877

Oostermeer

24

Meer, Theunis van der

?

Harkema

6

Meer - van der Meulen, Antje van der (bijnaam: Antje Rinkelbel)

1885

Surhuisterveen

23

Meer - van der Veen, Etje van der

1886

Akkerwoude

28

Meijer, Berend

1890

Twijzelerheide

32

Meijer, Hendrik

?

Drachten

7

Meijer, Hendrik (bijnaam: Hendrik Stokje)

1897

Drachten

118

Merkus, Hielke

1 januari 1916

Harkema

8

Messchendorp, Jochum

1888

Zwaagwesteinde

9

Meter - Bijma, Aaltje

1893

Marum (Gr.)

28

Meter, Wobbe

1884

Marum (Gr.)

9

Metzlar, Markus

1895

Buitenpost

21

Meulen, Cornelis van der

1888

Oldeboorn

12

Meulen, Jan van der

1921

Harkema

35

Meulen, Janke van der

1888

Bergum

19

Meulen - Jansen, Baukje van der

c. 1898

Buitenpost

1

Meulen, Wibe van der

1887

Zwagerbos

45

Minnen, A. van

?

Oostermeer

1

Minnen, Rinse van

18 mei 1894

Augustinusga

11

Minnen, Tjibbe van

1875

Oostermeer

4

Mirande - Lens, Henny de

1929

Delfgauw bij Delft

1

Molen - de Graaf, Antje van der

20 november 1897

Rottevalle

9

Molen - Hietkamp, Grietje van der

1894

Garijp

9

Molen - Soepboer, Aukje van der

1898

Opende (Gr.)

57

Mosselman - de Bruin, Sjoukje

1899

Kollum

14

Mud, Adolf

1916

Opende (Gr.)

4

Mudstra, P.

?

Suameerderheide

2

Mudstra, Piter

?

Suameerderheide

24

Mulder, Jan Hendriks

1894

Rottevalle

18

Mulder, Wiger

1894

Boornbergum

41

Nicolai, Roel

?

Suameerderheide

9

Nicolai, Sjoerd

1887

Suameer

31

Nicolai, Teake Frânses

6 december 1884

Harkema

41

Nicolai, Willem

1894

Drogeham

19

Nieuwenhuis, Hille O. (bijnaam: "de briesende leeuw")

1896

Kollum

27

Nieuwenhuis - van der Tuin, Anna [Antje]

12 oktober 1896

Boelenslaan

8

Nieveen, Jan

1886

Harlingen

9

Nijboer, Rinse

1892

Drachtster Compagnie

11

Noorderhaven, Johannes

1889

Opeinde

8

Offringa - Claus, Tytsje [= Tietje]

16 juli 1894

Rottevalle

7

onbekend 1

?

Drachten

1

onbekend 2

?

Boelenslaan

2

onbekend, man woonde bij een molen

?

Rijssen (Ov.)

5

onbekend (een oude man)

c. 1888

Drachten

8

onbekend, een schipper te Groningen

?

Groningen

1

onbekend, een vrouw

?

Easterwierum

2

onbekend (uit Oostwierum)

?

Oostwierum

5

onbekend (uit Suameerderheide)

?

Suameerderheide

1

onbekend (van het vrouwelijk geslacht)

c. 1878

Veenwoudsterwal

5

Oosterbaan, Berend

1878

Ureterp

11

Oosterhof - Lindeboom, Hiltje

17 april 1886

Eastermar (Witveen)

16

Otter, Albert

1892

De Wilgen

19

Ozinga, Arnold

1875

Kollum

5

Pama, Hendrik

14 augustus 1904

Opende (Gr.)

23

Pama, Likele

1894

Drachtster Compagnie

6

Pama, Meint

1892

Surhuisterveen

11

Pander, Fokke

1910

Harkema

3

Pander, Jacob [Japik]

25 juni 1888

Harkema

2

Paulusma, Johannes

25 juni 1891

Quatrebras (B62) onder Noordbergum

22

Paulusma - Postma, Eelkje

1890

Veenwoudsterwal

17

Paulusma - van der Wal, Froukje

2 juli 1885

Suameer

12

Paulusma, Wijbe

3 juli 1886

Suameer

22

Pebesma, Geart

c. 1880

Bergum

1

Pietersma, Wouter

1896

Drachten

14

Pitstra, Hendrik

1905

Harkema

25

Plantinga - Wijbinga, Hiske [Wybinga ?]

21 februari 1889

Twijzelerheide

74

Ploeg - de Vries, Minke van der

1894

Kollum

7

Ploeg, F. v.d.

?

Kootstertille

2

Ploeg, Sape van der

1878

Bergum

13

Ploeg - Veenstra, Grietje van der

1893

Drachten

12

Poelstra, Lippe Liuwes

7 februari 1880

Eestrum

1

Pol

c. 1891

Harlingen

3

Poll, Jacob [Jaarsma schrijft: Jakob]

31 december 1904

Augustinusga

8

Pomper, Hendrik

1887

Haulerwijk

71

Pool, Eise

c. 1887

Harkema

1

Pool, Jakobus [alternatief: Jacobus]

1889

Boelenslaan

8

Pool, Jan

1901

Rottevalle

29

Poppema, Jakob [ofwel Japik]

1903

Opeinde (Sm.)

13

Poppema, Mw. / Poppema - Jansma, Anna

1880

De Pein - Opeinde (Sm.)

21

Post, Haeije

1889

Oranjewoud

29

Posthumus - Zandstra, Geertje

1887

Drachten

5

Postma - Bies, Anna

1901

Bergum

31

Postma - Bosma, Janke

1895

Zwaagwesteinde

14

Postma - de Haan, Sietske

1889

Harkema

21

Postma - de Vries, Fokje

1902

Zwaagwesteinde

6

Postma, Douwe

20 april 1903

Drogeham

75

Postma, Durk

1900

Augustinusga

10

Postma, Fokke

1914

Kollumerzwaag

18

Postma, Syberen

20 oktober 1905

Veenwoudsterwal

63

Postma, Tjidsger

5 september 1877

Harkema

21

Postma - Veenstra, Rolfke

1880

Zwaagwesteinde

19

Postmus, Tjalling

1880

Drogeham

13

Postuma, Fokke

30 mei 1897

Buitenpost

11

Procee, Japik (bijnaam: Japik Prûk)

1886 zie opm.

Suameer = Sumar

18

Pultrum, Jabik

1886

Houtigehage

26

Pultrum, Jille

1892

Houtigehage

122

Pultrum, Klaas [ook Nicolaas]

1899

Houtigehage

23

Pultrum, Thys

1889

Drachten

35

Rauwerda - v.d. Bos, Lyske (Lieske Rauwerda - v.d. Bosch)

3 juli 1905

Harkema

68

Reitsma, Bearn

?

Oostermeer

1

Reitsma, Freerk O.

1884

Broeksterwoude

25

Reitsma, Jan

1890

Akkerwoude

59

Reitsma - Wybenga, Hiltje

3 maart 1884

Kootstertille

84

Riemersma, Meindert

1874

Burum

20

Rienstra, Rients

1884

Drachten

13

Rijs - Kuipers, Froukje van

1889

Dokkum

5

Rooda - de Haan, Gaitske

1893

Suameerderheide

5

Roorda, Gooitsen

1911

Harkema

14

Roorda, Klaas

1876

Suameerderheide

13

Roorda - Weening, Sijke

1886

Harkema

41

Roosma, Jochum

26 oktober 1902

Eestrum

17

Ros, Gerk

1910

Roodkerk

15

Rozema - Bouma, Grietje

4 juni 1889

Veenwoudsterwal

6

Rozenberg, Hendrik

1864

Jubbega

4

Schaaf, G. v.d.

?

Triemen

3

Schaafsma - Schaafsma, Minke

1906

Zwaagwesteinde

53

Schaafsma - Wagenaar, Pietje

31 januari 1894]

Oostermeer (Witveen)

15

Schievink, Harm

1897

Surhuizum

12

Schievink, Hendrik

1885

Harkema

29

Schievink, Pieter

1907

Harkema

14

Schievink - Westra, Aaltje

1886

Harkema

65

Schippers, Jan G.

24 juni 1881

Harkema

41

Scholte - Pool, Antje [Jaarsma schrijft: Antsje]

11 juli 1902

Opende Gr.

16

Schou, Gerard

?

Middelburg (Z.)

12

Schreuder, Evert Jan

1871

Hamersveld

15

Schriemer, Oene H.

1882

Drachten

41

Schut, K.

1899

Kollum

4

Seifer, Harke

1889

Murmerwoude

20

Seneker, Rinse

1886

Oostermeer

11

Sibma, Hendrik (Hindrik)

6 januari 1878

Harkema

8

Sibma, Wolter

20 april 1884

Harkema

97

Sietsema, Simon (= Sytsema, Simon A.?)

1906

Eestrum

15

Sijen - Elzinga, Sytske van

1888

Zwaagwesteinde

30

Sipma, Jehannes [Johannes]

1884

Zwagerveen

49

Sjonger - van der Meer, IJtje

1895

Suameer-Zuid

23

Slaaf, Jan

1888

Oostermeer (Witveen)

22

Slagman - Westra, S.

?

Drachten

2

Slooten - Dijkstra, Marie van

1902

Houtigehage

9

Slotegraaf, Jacob/Japik

26 augustus 1899

Boelenslaan

36

Sloten - Talma, Freerkje van

1882

Kollum

12

Sluis, Anders van der

29 november 1893

Eestrum

24

Sluis, Bareld van der

1888

Oostermeer

21

Sluis - Boonstra, Marie van der

1893

Opeinde (Sm.)

7

Sluis - Casimir, Engeltje van der

1888

Oostermeer

12

Smedes, Jantje

1921

Garijp

9

Smit, Aukje

c. 1886

Buitenpost

1

Smit, Pieter

1882

Zwaagwesteinde

19

Spahr van der Hoek, Johan J.

?

Beetsterzwaag

1

Spinder, Simen

1882

Drogeham

19

Spinder - Weening, Hendrikje

18 mei 1892

Harkema

12

Spoelstra, Andries

1889

Eestrum

5

Stalenhoef, Gerard W.

1905

Soesterberg

30

Stavasius, Marten

19 september 1900

Opende Gr.

16

Steensma, Gurbe

1895

Drachten

119

Stelma, Klaas

1882

Ureterp

7

Stienstra, Auke

19 oktober 1895

Boelenslaan

11

Stienstra, Johannes

2 juli 1884

Harkema

30

Stienstra, Miente Tsjerks

1887

Drachten

55

Stienstra, Oets

3 maart 1912

Harkema

46

Storm, Ate Jetze's

14 oktober 1887

Harkema

33

Storm, Jelle Rinses

1897

Harkema

16

Storm, Sjirk [Sierk]

28 april 1894

Augustinusga

2

Sytsema, Simon A. (= Sietsema, Simon)

1906

Eestrum

5

Sytstra, Harmen

1881

Vriezenveen

3

Taekema, Miente

1894

Boelenslaan

53

Talman - Wijmenga, Japke

1880

Drachten

3

Tamminga, Harm

1874

Buitenpost

6

Tamminga, Hylkje

1902

Buitenpost

19

Tamsma, F.

c. 90 jaar

Kollum

3

Terpstra, Germ (= Gerben)

18 juni 1903

Opende (Gr.)

13

Tienstra - van Wijk, Wytske [Jaarsma schrijft ook: Wietske]

1883

Haulerwijk

23

Tjeerdsma, Alle

1877

Garijp

26

Tjepkema, Jelle

1878

Eestrum

17

Tjoelker, Likele [Riekele]

18 maart 1879

Augustinusga

14

Tjoelker, Tjerk

1904

Rottevalle

13

Toonstra, Berend

1900

Oostermeer

7

Toonstra, Hendrik Lodewijk Oets

10 juli 1935

Veenwouden

33

Tuins - Stienstra, Jeltje

1890

Houtigehage

15

Tuinstra, F.

?

De Pein

1

Tuinstra, Frans

1889

Houtigehage

50

Tuinstra, Rapkje [widdow Tjerk de Boer]

20 september 1883

Houtigehage

7

Tuinstra, Steven

1891

Surhuisterveen

9

Tuinstra - Stienstra, Jeltje

1890

Houtigehage

13

Vaatstra, Tije

1907

Harkema

71

Veen - Bosma, Grietje van der [Wipkje Bosma?]

1910

Buitenpost

4

Veen, Geert van der

30 januari 1921

Eestrum

6

Veen, Gjalt van der

 

Kollum

1

Veen, Harm van der

16 januari 1908

Opende Gr.

9

Veen, Karel Heinz

1949

Drachten

7

Veen, Liuwe van der

1890

Bergum

38

Veen, Melle van der [nr. 1]

1906

Murmerwoude

13

Veen, Melle van der [nr. 2]

5 september 1906

Suameer = Sumar

20

Veen, Reinder van der

30 juli 1887

Suameer

18

Veen, Tsjerk van der

7 oktober 1883

Suameer

26

Veen - Veenstra, Jeltje van der

24 december 1907

Suameer = Sumar

35

Veen, wed. W.L. van der

c. 1876

Gersloot

3

Veen, Wopke van der

30 oktober 1884

Harkema

16

Veen, Wyberen van der (Bijnaam: Wyberen Patat)

1916

Drachten

104

Veen, Wytse van der

1895

Harkema

18

Veen, Wytze van der

7 februari 1911

Augustinusga

9

Veen, Yme van der

1916

Drogeham

33

Veenhuizen - van der Molen, Hiltje (bijnaam: Hil Pikelhearring)

7 juli 1901

Opende Gr.

79

Veenstra - Alma, Ijbeltje

1931

Augustinusga

4

Veenstra, Auke

1898

Noordwijk (Gr.)

15

Veenstra - Boerema, Hindrikje

15 mei 1897

Opende (Gr.)

30

Veenstra, Bonne

1886

Nijega

4

Veenstra - Bruining, Antje

11 september 1884

Twijzelerheide

31

Veenstra, Cornelis

1876

Zwagerbos

17

Veenstra - de Groot, Martsje

1886

Zwaagwesteinde

44

Veenstra - Dootjes, Fimke

1883

Drachten

27

Veenstra, Gerke

1890

Boelenslaan

15

Veenstra, Harm

1888

Oudega (Sm.)

5

Veenstra, Heinze

1894

Augustinusga

13

Veenstra, Jetse

6 maart 1912

Eestrum

9

Veenstra, Johannes

1892

Drachten

71

Veenstra - Jongsma, Clare

1892

Houtigehage

48

Veenstra - Kalsbeek, Grietje

31 augustus 1901

Augustinusga

38

Veenstra, Klaas

24 september 1898

Augustinusga

17

Veenstra, Oebele

8 april 1894

Surhuisterveen

35

Veenstra, Popke

1912

Drachten

86

Veenstra, Remmelt

1899

Oudega

26

Veenstra, Siets A.

1889

Rottevalle

29

Veenstra - v.d. Heide, Gelske

1914

Buitenpost

26

Veenstra - van der Meer, Hendrikje

1887

Harkema

46

Veenstra - van Kammen, Sijntje

1911

Kootstertille

16

Vegelin - Bosma, Joukje

1880

Ureterp a/d Vaart

3

Vegelin, Kees

1886

Opeinde (Sm.)

9

Velde - Kloosterman, D. van der

?

Grou

6

Velde - van der Velde, Hendrikje van der

13 oktober 1902

Opende Gr.

15

Veltman, Durk

1894

Bergum

48

Venema - Bosma, Hendrikje

1879

Siegerswoude

14

Venema, Jan

1893

Zwaagwesteinde

23

Visser, Arjen

1877

Harkema

16

Visser - Bijma, Wilhelmina

1908

Drachten

10

Visser - Hellinga, Diuwke

1891

Rinsumageest

10

Visser, Ielke

1887

Buitenpost

6

Visser, Jan Keimpes

1897

Molenend

26

Visser, Johannes

1902

Molenend

25

Visser, Lammert

1893

Drachten

13

Visser, Piter

1902

Zwaagwesteinde

13

Visser, Roel

1901

Twijzelerheide

37

Visser, Sjoerd

1893

Buitenpost

23

Visser, Wierd (bijnaam: Wierd Forryot)

1 januari 1905

Drachten

160

Vlietstra, Bastiaan

1895

Drachtster Compagnie

21

Vlucht, Wibe van der

1884

Drachtster Compagnie

7

Vlugt, Jonas (Jans) van der

14 december 1887

Suameer = Sumar

18

Vogt - de Vries, Gepke

1907

Zwaagwesteinde

40

Volbeda, Frits

c. 1886

Heerenveen

1

Vonk

?

Wierum

3

Vos - Postma, Akke

?

Groningen

3

Vries, Albert de

1869

Oldeholtwolde

4

Vries - de Graaf, Trijntje de

8 december 1903

Houtigehage

5

Vries, Eelke de

1899

Marum (Gr.)

34

Vries, Eeltsje de

1897

Bergum

2

Vries, Evert de [bijnaam: Polderdoes]

11 oktober 1902

Opende (Gr.)

21

Vries, Ferdinand de

1888

Marum (Gr.)

7

Vries, Foppe de

1880

Garijp

17

Vries, Germ de

1894

Oostermeer

13

Vries, Gerrit de

1885

Surhuisterveen

25

Vries, Gooitsen de

1894

Kollumerzwaag

51

Vries - Heidbuurt, Lutske de

1886

Bergum

12

Vries, Hendrik B. de

1908

Oudega

19

Vries, Hendrik de [nr. 2]

1920

Surhuisterveen

12

Vries, Jan de [nr. 1]

1889

Boelenslaan

12

Vries, Jan de [nr. 2]

1906

Boelenslaan

55

Vries, Jan de (bijnaam: Jan Dogeniet)

1887/1888

Boelenslaan

29

Vries, Jurjen de

1901

Bergum

24

Vries, Kees Martens de

1877

Drachten

49

Vries, Klaas de

1900

Dokkum

3

Vries, Kobus de

1876

Suameerderheide

16

Vries, Pieter de

2 september 1899

Opende (Gr.)

6

Vries, R. de

onbekend

Jobbegea

1

Vries, Rinse de

1877

Oostermeer

22

Vries, Romke de

1897

Zwaagwesteinde

6

Vries - Roosma, wed. de [Grietje Roosma]

12 februari 1885

Buitenpost

2

Vries, Sikke de

1883

De Tike

43

Vries, Sipke de

1890

Zwaagwesteinde

27

Vries, Sjoerd de (bijnaam: lytse Sjoerd fan Mounein)

1902

Molenend

14

Vries, Sytse de

1889

Garijp

26

Vries - v.d. Bos, Anne de

 

Veenwouden (Feanwâlden)

6

Wagenaar, Kees

1882

Garijp

13

Wagenaar, Tjibbe

1897

Opeinde (Sm.)

36

Wagenaar, Tsjibbe

1898

Zwaagwesteinde

17

Wal, Auke de

1892

Eestrum (Zwartkruis)

57

Wal, Cornelis van der

1881

Murmerwoude

27

Wal, Cornelis van der (bijnaam: hountsje)

1903

Suameer-Zuid

16

Wal - de Vries, Antsje van der

1893

Garijperheide

2

Wal, Foeke van der

26 augustus 1918

Harkema

3

Wal, Harm de

1882

Suameerderheide

16

Wal, Jan van der

?

Drachten

29

Wal, Johannes van der

1902

Drachten

13

Wal, Lieuwe Romkes

10 juli 1892

Buitenpost

42

Wal, Mw. (wed.) Taeke van der

?

Kollumerzwaag

6

Wal - Postma, Janke van der

20 februari 1896

Opende Gr.

11

Wal, Taeke van der

1893

Garijp

12

Wal - van der Wal, Ant(s)je van der (bijnaam: Antsje Kak)

1891

Garijp

55

Wal - van der Wal, Janna van der

1908

Suameer

10

Walstra - Bruining, Durkje

1892

Boelenslaan

36

Wassenaar

c. 1903

Engelum

1

Wedzinga, Andries

1898

Boelenslaan

27

Wedzinga, Sibe

1909

Twijzel

13

Weening, Freerk

13 juni 1894

Harkema

34

Weening, Jan

1900

Surhuisterveen

33

Weening, Rienk

1890

Drachtster Compagnie

2

Weistra, Jelke K.

1899

Zwaagwesteinde

45

Werf, Hinkes van der

1883

Valom o. Broeksterwoude

17

Wester, Gjalt

1889

Eernewoude

31

Westerhof, Likele

1910

Bergum

33

Westra, Anne

1877

Zwaagwesteinde

8

Westra, Bauke [Jaarsma schrijft: Bouke]

24 januari 1898

Veenwoudsterwal

32

Westra - Dijkstra, Antje

1883

Garijp

12

Westra, Jan

1904

Zwaagwesteinde

7

Westra - v.d. Veen, Wytske

1887

Twijzelerheide

11

Wielen, Jochum van der

1888

Bergum

12

Wieren - Heringa, Maaike van

1876

Surhuisterveen

12

Wiersma, Hindrik

1894

Valom

9

Wijk, Hylke Barelds v.d.

1889

Boelenslaan

14

Wijkstra - Pantjes, Geeske

1892

Kornhorn

9

Wijma, Jan

1887

Garijp

4

Wijma, Jelle

1895

Burum

11

Wilkes, Piet

1896

Opende (Gr.)

7

Wip - Hellinga, Trijntje

1890

Dokkum

4

Wit - Hoekstra, Sjoukje de

1896

Houtigehage

4

Witteveen, Anne

1888

Boelenslaan

9

Witteveen - Bijma, Wietske

1894

Boelenslaan

9

Witteveen, Fokke

c. 1909, zie opm.

Harkema

2

Witteveen, Oetse

19 augustus 1893

Opende (Gr.)

33

Witteveen, Rikele

20 april 1894

Drogeham (Hamsherne)

44

Wouda, Folkert

1892

Opende (Gr.)

20

Wouda, Theo

1911

Surhuisterveen

36

Woude - Helbig, Trientje van der

1905

Opende Gr.

26

Woude, Jan van der

28 september 1907

Opende (Gr.)

30

Woude, Marten van der

1932

Opende Gr.

66

Wuyster, Bernardus

1896

Groningen

11

Wybenga, Hendrik (bijnaam: Pierke of Greate Pier)

1896

Zwaagwesteinde

38

Wybenga, Johan

1890

Kollum

78

Wybenga, Simon

1881

Kollum

8

Wybenga, Sipke D.

1888

Giekerk

5

Wynands - Bakker, Eelkje

1879

Kollum

11

Zandstra, Pieter Tjallings

1881

Valom

8

Zandstra, Piter

1902

Oostermeer

38

Zandstra, Tjipke

1868

Oostermeer

13

Zee, Sape Gooitsens van der

1901

Moddergat

25

Zeilinga, Marten

1903

Moddergat

37

Zeilstra - Kuipers, Willemke

1920

Oostermeer (Witveen)

30

Zijlstra, Jacob

1906

Kollum

14

Zuidema, Johannes

1879

Zwagerbos

31

Zuidema, Wibe

c. 1850

Oostermeer

1

Zuidersma, Albertus

1902

Twijzel

28

Zuidersma, Femme

1890

Twijzel

38

Zuidersma, Wed.

1870

Kuikhorne

7

Zwaag, Liuwe van der

1885

Zandbulten

37

Zwaag - Muller, Pietertje v.d.

1922

Zandbulten

6

Zwart, Sipke

24 december 1896

Rottevalle

20

 

Verspreidingskaart

Afbeelding: woonplaats / plaats van vertellen informanten Jaarsma