VERTELD VERLEDEN

 

Vanaf begin 2011 participeert het DOC Volksverhaal in het project Verteld Verleden.

 

Er is een inventarisatie gemaakt van archiefbronnen op het Meertens Instituut die geschikt zouden kunnen zijn voor participatie in het oral history project.

 

Er is een overzicht gemaakt van instellingen en projecten in Nederland die zich bezighouden met oral history en die mogelijk materiaal zouden kunnen leveren voor de portal van Verteld Verleden.