Aanbieding Canon met de kleine c aan minister Plasterk

 

De makers van het boek op de foto met de minister, van links naar rechts: Gerard Rooijakkers, Ruben A. Koman, Theo Meder, Ronald Plasterk, Alyssa Hendriks, Sharon Hellings, Renate Moria en Iris Boering. Foto: Mereie de Jong.

 

Op 7 oktober 2008 werd de Canon met de kleine c aangeboden aan minister Ronald Plasterk op het ministerie van OCW te Den Haag.

Aanwezig waren de redacteurs Ruben Koman, Theo Meder (DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut) en Gerard Rooijakkers (leerstoelgroep Nederlandse Etnologie), de auteurs Iris Boering, Sharon Hellings, Alyssa Hendriks en Renate Moria (studenten van de UvA) en uitgever Martin Scholma van Profiel.

In een korte toespraak memoreerde Meder dat in 2006 de Canon van Nederland was gepresenteerd door de commissie Van Oostrom, en dat deze Canon in 2009 in het onderwijs ge•ntroduceerd zal worden. De Canon van Nederland biedt vijftig vensters op de geschiedenis, van hunebed tot Europese eenwording. De Canon met de kleine c biedt vijftig volksverhalen, liederen en getuigenissen die passen bij de vensters van de grote Canon. De kleine canon is beslist bedoeld als een aanvulling, en zeker niet als een vervanging. De verhalen, liederen en getuigenissen moeten gaan functioneren als ankerpunten voor het geheugen, en moeten tevens bijdragen aan een herintroductie van het verhalende onderwijs en de vertellende docent.

Meder vertelde in het kort over de kritiek die er op de grote Canon is gekomen: die zou te mannelijk, te blank, te elitair, te protestants en te Hollands zijn. De kleine canon heeft dat enigszins gecompenseerd met de introductie van meer volkscultuur, meer vrouwen, meer provincie, meer katholicisme en meer allochtone en exotische culturen. Wat dat laatste betreft: waar mogelijk zijn bijvoorbeeld verhalen toegevoegd over Anansi / Nanzi, Kantjil en Nasreddin Hodja. Het boek van de Canon met de kleine c is bestemd voor ieder die belangstelling heeft voor geschiedenis en verhalen. Maar Meder sprak de hoop uit dat de kleine canon mede in het onderwijs zal gaan functioneren ˇn een rol zal gaan spelen bij het nieuw op te richten Nationaal Historisch Museum in Arnhem. Tot slot gaf Meder nog ˇˇn ongevraagd advies aan minister Plasterk: "Laat in de traditie van Groot-Brittanni‘ en Ierland dit Nationaal Historisch Museum als Rijksmuseum gratis zijn, niet alleen voor kinderen tot twaalf jaar, maar voor iedereen." Vervolgens werd met gepaste trots het boek van de Canon met de kleine c aangeboden aan minister Plasterk.

 

Theo Meder en minister Plasterk. Foto: Ruben A. Koman

 

Hierna nam de minister de gelegenheid om nog wat door te praten over het belang van de canon, over de canonitis en het initiatief van de kleine canon. Plasterk benadrukte dat hij het belangrijk vond, dat er nu een basispakket aan historische kennis is geformuleerd. Hij verklaarde hoe onder meer een angst voor nationalisme - en de kwalijke gevolgen die dit heeft gehad in het verleden - lange tijd zelfs een bescheiden trots in de weg heeft gestaan. De minister vindt dat er wel degelijk plaats mag worden ingeruimd voor "beschaafd nationalisme".

Bladerend door het boek bekende de minister dat hij het verhaal over het Mariakaakjesoverleg altijd geloofd had, en dat het boek in dit geval een welhaast Voskuiliaanse rol vervulde door deze vertelling te debunken.

Bij de hunebedden merkte de minister op dat hij dacht dat dit de oudste gebouwen ter wereld zijn. Immers, de piramides (vanaf 2550 v. Chr.) en Stonehenge (2300 v. Chr.) zijn jonger dan de hunebedden (3000 v. Chr.). "Misschien is het niet waar, en zijn er oudere gebouwen," zei Plasterk, "maar niemand heeft me nog tegengesproken." Iris Boering beloofde de minister om de kwestie nader uit te zoeken.

 

Website van de kleine canon: www.kleinec.nl

Canon met de kleine c bestellen.

 

Media-aandacht na verschijning van het boek:

 

į      Annemarie Lav¸n: 'Het vrouwtje van Stavoren', in: Historisch Nieuwsblad, oktober 2008, nr. 8, p. 79.

į      Andrˇ Oerlemans: 'Verhalen van toen voor nu. Canon met de kleine c voegt spanning toe aan de geschiedenisles', in: Algemeen Dagblad, dinsdag 7 oktober 2008, p. 22.

į      Seije Slager: 'Een canon vol verhalen die niet kloppen', in: Trouw, dinsdag 7 oktober 2008, p. 2-3.