Home

 Tegengestelde Krachten in Taal  

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Taalvariatie binnen het Nederlands aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op donderdag 13 september 2001

door

Hans Bennis

Op deze website vindt u de tekst zoals deze op 21 september daadwerkelijk door Hans Bennis is uitgesproken. Een uitgebreidere, gedrukte versie is te verkrijgen via de boekhandel: H. Bennis (2001) Tegengestelde krachten in taal, Vossiuspers UvA, 34pp. ISBN 90 5629 218 8"

begin