Sijs, N. van der

Wetenschappelijk artikel in boek, bundel of proceedings

 • van der Sijs, N. (2015). Een DNA-test voor het vaststellen van lexicale verwantschapspatronen. In Artikelen voor Ad Foolen. (pp. 401-407). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
 • van der Sijs, N. (2015). The Netherlands. In D. Goldstein (Ed.), Oxford Companion to Sugar and Sweets. (pp. 473). Oxford: Oxford University Press.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • van der Sijs, N. (2015). TS Tools: Nederlab voor tijdschriftonderzoek. Tijdschrift voor tijdschriftstudies, 37, 53-62.

Webartikel

Rapport

 • van der Sijs, N., Kirstein, A., & Broeder, D. (2015). Strategische dataproductie: representativiteit van data via crowdsourcing. KNAW.

Boekredactie digitale uitgaven

 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: Verhandelinge van de Opvoedinge en Ziekten der Kinderen. Stephanus Blankaart. Amsterdam, 1684. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: List en bedrog der medicynen. Robert Pitt, Amsterdam: Barent Bos, 1705. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: Nieuwe Verhandeling van de Venus-Ziekten. Gervais Ucay, Amsterdam, 1700. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: Den Neder-Landschen Herbarius ofte Kruid-boek der voornaamste Kruiden, tot de Medicyne, Spys-bereidingen en Konst-werken dienstig. Handelende van zommige hier te Lande wassende Boomen, Kruiden, Heesters, Mossen, enz. Met koopere Platen verciert. Stephanus Blankaart, Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1698. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N. (Ed.), & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van Aan-Teekening, Gehouden op het Schip De Vrouw Maria, Gedestineerd ter Walvis-Vangst naar Groenland, Commandeur Fredrik Pietersz. In het Jaar 1769. Den Tweeden Druk. Amsterdam: Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, [17XX].DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Jacobus Bontius, Gulielmus Piso en Georgius Markgraef, Oost- en West-Indische Warande. Vervattende aldaar de leef- en genees-konst, Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1694. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Steven Blankaart, Een nette Verhandeling van de Leger-Ziekten, als mede van de Scheeps-Ziekten, Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1703. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Bataviasche Apotheek Waarin begreepen zyn zodanige enkelde en gecomponeerde geneesmiddelen als ’er in de Hospitaals en Stads Apotheek zullen bewaart worden. Batavia, 1746. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Guido de Columna, Historien van Troyen. Guido de Columna. Gouda: Gheeraert Leeu 1479. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Pharmacopaea Amstelredamensis, Tweede druk. t’Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper, over ’t oude Heere Logement, 1683. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Pharmacopaea Amstelredamensis. Den derden Druk Naukeurigh oversien. t’Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper, over ’t oude Heere Logement, 1686. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Pharmacopoea Amstelredamensis. Den vyfden Druk vermeerdert en verbetert. t’Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over ’t oude Heere Logement, 1698.DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Pharmacopoea Amstelredamensis. Zevende Druk vermeerdert en verbetert. t’Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkoper over ’t oude Heere Logement, 1714. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Scott, J.E., Heele goeje remedien, en Resepte om te koken te bakken en te Confijten geschreven in het jaar 1737 door Mijn Man de Heer Jacobus. Elias. Scott, handschrift, ca. 1737. DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: [Isaac de La Peyrere/Simon de Vries], Nauwkeurige Beschrijvingh van Groenland, Amsterdam: J.C. ten Hoorn 1678. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: [Janus Montanus], De wonderbare Reystogt, of De Kat in Ambassade, gezonden aan het Hoff, in het Vaagevuur, En derzelver wederkomst by haar Meester, door welke zy was afgezonden, verhalende derzelver wedervaren in dat wonderbare Weerelds-deel, te Leyden, by Luzac etc. [tussen 1758 en 1761].Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: J. Montanus (ca. 1700), De Kat Gestuurt naar ’t Vagevuur, Haar wederkomst, en verhaal van ’t zelve, Gezegt van Bergen. Gedrukt in ’t Jaar der Tyding van ’t Vagevuur. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (Eds.) (2015). Digitale uitgave van: Leeuwarder Apotheek na de Galenisch-Chymiçe manier, Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1702. Den Haag: DANS / DBNL.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Digitale uitgave van: De Leeuwarder Apotheek, Volgens de Galenische en Chimische wyze. De vierde druk, Nicolaas ten Hoorn, Amsterdam 1712. DANS / DBNL.

Gelanceerde databanken

Projectaanvragen

 • Sijs, N. van der i.s.m. R. van Hout (RUN), H. van den Heuvel (RUN): ‘CARE: CuRatie en integratie REgionale woordenboeken.’ (2015; 1 onderzoeksassistent, 1 technicus), ingediend bij: CLARIN. Toegekend.
 • Bosch, A. van den i.s.m. N. van der Sijs (Meertens Instituut), J. van Craenenbroeck (Leuven), M. de Belder (Leuven), V. Vandeghinste (Leuven): ‘DIAMOND: Diachronic Morphology in Dutch.’ (2016-2020; 2 aio, 1 technicus), ingediend bij: NWO-FWO. Niet toegekend.
 • Sijs, N. van der i.s.m. M. van Oostendorp (Meertens Instituut), F. Hinskens (Meertens Instituut): ‘How malleable is language? The Case of Dutch.’ (2016-2021; 3 aio), ingediend bij: NWO Vrije Competitie. Niet toegekend.

Niet – wetenschappelijke publicatie

 • van der Sijs, N. (2015). 7 vragen & antwoorden over crowdsourcing. Informatie Professional, 8, 20-23.
 • van der Sijs, N. (2015). Etymologie. In T. den Boon, & R. Hendrickx (Eds.), Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal . (15e druk ed.). Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Onze Delta. Onze Taal, 1(27).
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Pikorde. Onze Taal, (2-3), 65.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Sallemanders!. Onze Taal, (4), 94.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Gekke henkie, malle pietje. Onze Taal, 135.
 • van der Sijs, N. (2015). Van harpe tot loterie: Nederlandse leenwoorden in het Frans. Onze Taal, 6, 164.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Van mamá tot plee: Franse leenwoorden in het Nederlands. Onze Taal, 6, 154.
 • van der Sijs, N. (2015). Alle dialectwoordenboeken verzameld. Onze Taal, (7-8), 204-205.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Venetiës van de Lage Landen. Onze Taal, (7-8), 208.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Miljoenennota. Onze Taal, 9.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Voor aap staan. Onze Taal, (10).
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Paradijs. Onze Taal, 11, 321.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Amazone. Onze Taal, 12, 354.
 • van der Sijs, N. (2015). Het beestje moet een naam hebben: De ontwikkeling van Nederlandse zoogdiernamen. Zoogdier, 26(4), 13-16.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Onverwachte verwanten: Wekelijkse bijdrage voor de Taalkalender 2015. In De Taalkalender 2015 van Onze Taal. Bekking & Blitz.
 • van der Sijs, N., & Beelen, H. (2015). Woordovereenkomsten. In De Taalkalender 2016. Amersfoort: Bekking & Blitz.
 • van der Sijs, N. (2015). Is picnic/picknick racistisch?. (Nieuwsbrief Meertens Instituut).
 • van der Sijs, N. (2015). Zwart werken. (Meertens Nieuwsbrief).
 • van der Sijs, N. (2015). Willem de Zwijger of Willem de Zwigger?. (Meertens Nieuwsbrief).

Lezingen

 • Samengevloeide Idiotica. Datacuratie en verrijking van dialectwoordenboeken. PI meeting CLST, Nijmegen, 8 juli 2015
 • Voor en achter Nederlab, Radboud Universiteit, 11 mei 2015
 • Crowdsourcing op het Meertens Instituut. Bijeenkomst Crowdsourcing / publieke participatie in het Cultureel Erfgoed, 2 juni 2015
 • Een elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten voor de maatschappij en de wetenschap. Wurdboek en Maatskippij, afscheidssymposium voor Anne Dykstra, 16 juni 2015
 • De Nederlands-Indische kranten en wat we daaruit kunnen leren over het taalgebruik. Vrijwilligersdag bij Koninklijke Bibliotheek, 30 oktober 2015

Organisatie bijeenkomst

 • Morfosyntactisch verrijken van historische teksten’, Utrecht, 16 november 2015
 • Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet. Symposium: de toekomst van de geesteswetenschappen, Meertens Instituut, 1 april 2016

Redactie

 • Trefwoord

Reviewer

 • De Gruyter, review ten behoeve van Boundaries and Bridges: Multilingual ecologies in the Guyanas (eds P. Muysken, K. Yakpo)
 • Taal & Tongval
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Bestuur / advies

 • Adviseur van het bestuur van de Kiliaanstichting
 • Bestuurslid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Curator van de bijzondere leerstoel Esperanto en Interlinguistiek bij de Universiteit van Amsterdam
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting 1001-vrouwen
 • Lid Adviesraad Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
 • Lid van de Fryske Akademy
 • Lid Stuurgroep DHBenelux conference
 • Lid Klankbordgroep BKT-platform, Koninklijke Bibliotheek
 • Lid voor het talige gedeelte van de redactiecommissie van de Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE) van het onderzoekprogramma SPIN (Study Platform on Interlocking Nationalisms) opgezet door Joep Leerssem
 • Lid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Referee report PhD position, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen)
 • Samenwerkend partner voor ‘Das Lehnwortportal Deutsch des Institut für Deutsche Sprache
 • Voorzitter van de Commissie voor Taal- en Letterkunde
 • Voorzitter Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (SVNT)

Begeleiding studenten

 • Begeleiding Bachelor werkstuk K. Franssen ‘Vergeet je je je iPad niet; de benefactief als Limburgisme’, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Begeleiding masterscriptie van T. Wijckmans, met L.van Gemert, University of Amsterdam
 • Begeleiding student/vrijwilliger A. Borkent bij elektronische Woordenbank Nederlandse Dialecten, Radboud Universiteit
 • Stagebegeleiding H. Abbema, Stageopdracht bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Universiteit Utrecht
 • Stagebegeleiding J. van Engeland, Onderzoeksstage naar Brabantse dialecten, Universiteit Utrecht
 • Stagebegeleiding R. de Jager, Stage bij Elektronisch Woordenboek van Nederland, Radboud Universiteit
 • Stagebegeleiding S. Norbruis, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Universiteit Leiden
 • Stagebegeleiding B. Verbart, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Radboud Universiteit
 • Stagebegeleiding C. Meagher, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Universiteit Utecht
 • Stagebegeleiding H. Boon, Universiteit Utrecht
 • Stagebegeleiding A. Nguyen, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, University of Amsterdam
 • Stagebegeleiding A. Corbeau, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Universiteit Leiden
 • Stagebegeleiding L. Naborn, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Grinnell College US
 • Stagebegeleiding M. Meijer voor Nederlab, University of Amsterdam
 • Begeleiding onderzoek (MA) van T. Struik ‘Nederlab: An evaluation’, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Stagebegeleiding S. Budts, ontwikkelen applicatie en website voor Uitleenwoordenbank, Erasmus, Lifelong Learning Programme, European Commission
 • Stagebegeleiding E. Fábián, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, Erasmus, Lifelong Learning Programme, European Commission

Onderwijs

 • Gastcollege Taalcontact tussen de Hanzesteden’, BA cursus Meertaligheid in Nederland: vroeger en nu, Universiteit Utrecht, 20 februari 2015
 • Gastcollege Nederlab voor letterkundigen, 23 maart 2015
 • Werken met gedigitaliseerde bronnen zoals Nederlab in kader van MA cursus ‘De infrastructuur van het literaire leven’ van M.e Koffeman en T. Bauduin, Radboud Universiteit, 18 mei 2015
 • Gastcollege Nederlab voor literair onderzoek, mastercursus aan de Radboud Universiteit ‘Literair bedrijf’ van M. Koffeman en J. Joosten

Media

 • Interview over Nederlandse leenwoorden in het Frans, NPO Radio 1: De Taalstaat, 30 mei 2015
 • Interview over de invloed van het Nederlands op het Frans, VRT radio 1, 1 juni 2015
 • Radio-interview in ‘Dit was de dag’ over het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal, NPO radio 1, 16 juni 2015
 • Interview over de gekaapte brieven, Omroep Zeeland, 20 oktober 2015
 • Interview over de Uitleenwoordenbank, NPO Radio 1: De Taalstaat, 5 december 2015
 • Interview over de Uitleenwoordenbank, NTR Radio 5 – De kennis van Nu, 11 december 2015