Oostendorp, M. van

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Van Oostendorp, M. (2015). Van taalgebouw tot taalgebruiker: Bedenkingen bij het mogelijk laatste Van Dale-woordenboek. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 90-98.

Wetenschappelijk artikel in boek, bundel of proceedings

 • Van Oostendorp, M., & Riemsdijk, H. C. V. (2015). Introduction. In M. van Oostendorp, & H. van Riemsdijk (Eds.), Representing Structure in Phonology and Syntax. (pp. 1-7). (Studies in Generative Grammar; Vol. 124). De Gruyter Mouton.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Final devoicing in French. In M. van Oostendorp, & H. van Riemsdijk (Eds.), Representing Structure in Phonology and Syntax. (pp. 239). (Studies in Generative Grammar; Vol. 124). De Gruyter Mouton.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Parameters in phonological analysis: stress. In A. Fabregas, J. Mateu, & M. Putnam (Eds.), Contemporary Linguistic Parameters. (pp. 234-258). (Contemporary Studies in Linguistics). London: Bloomsbury.

Wetenschappelijk boek

 • Van Oostendorp, M., & Riemsdijk, H. C. V. (Eds.) (2015). Representing Structure in Phonology and Syntax. (Studies in Generative Grammar; Vol. 124). De Gruyter Mouton.

Onderwijs

 • Van Oostendorp, M. (Developer), van der Meulen, M. (Developer), & Otto, I. (Author). (2015). The Miracles of Human Language. Coursera, i.o.v. de Universiteit Leiden.
 • Serie van vijf online colleges over taal, spraak en accenten, Waarom zeggen alle kinderen ter wereld ‘mama’? ; Kun je uit jouw taalgebruik afleiden uit welk dop je komt? ; Waarom is het raar om met een Gooise r te praten? ; Ga je anders praten als je veel tv kijkt? ; Zouden we een perfecte taal kunnen bedenken? Universiteit van Nederland, 30 november 2015 – 07 december 2015.
 • History of Linguistics, Research Master Linguistics, Universiteit Leiden (13 colleges), najaar 2015.
 • Phonology: From Theory to Data. Universiteit Leiden (13 colleges), voorjaar 2015.

Niet – wetenschappelijke publicatie

 • Van Oostendorp, M. (2015). Naar een 10 voor Nederlands. Vakwerk, 2015(5).
 • Van Oostendorp, M. (2015). De sjlemiel van het Nederlands erfgoed. NRC Handelsblad.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Een businessplan voor de taal. NRC Handelsblad.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Woorden zijn magneten. NRC Handelsblad.
 • Van Oostendorp, M., van Dijk, Y., Verhagen, A., & Vaessens, T. (2015). Nederlands, het saaiste vak, kan veel aantrekkelijker. NRC Handelsblad.
 • Van Oostendorp, M., Gera, J., Oosterman, J. M., & Hüning, M. (2015). Taalunie, laat lessen Nederlands intact. NRC Handelsblad.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Limburgs in triolen. In L. Cornips, & B. Beckers (Eds.), Het dorp en de wereld: Over 30 jaar Rowwen Hèze. (pp. 255). Uitgeverij Vantilt.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Bijdragen aan weblog Neder-L.
 • Van Oostendorp, M. (2015). ‘Heeft’ iemand gedraaid? Onze Taal 2/3:78.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Iconen van de taalkunde: de namen van Socrates. Onze Taal 4:118.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Te gast zijn over. Onze Taal 5:127.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Iets met vroeg en veren. Onze Taal 7/8:273.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Dan maar het Engels. Onze Taal 9:323.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Hoort u nog verschil tussen vier en fier? Onze Taal 10:340.
 • Van Oostendorp, M. (2015). Wat is een ‘gezin’? Onze Taal 11:383.
 • Van Oostendorp, M. (2015). De taal en het sonnet zijn een tweeling Onze Taal 12:383.

Lezingen als keynote spreker

 • Learning features is all there is. 12th Old World Conference in Phonology (OCP12), Barcelona, 23 januari 2015
 • Het laatste woordenboek? IVN Colloquium, Universiteit Leiden, 17 augustus 2015
 • The building blocks of phonology are the locus of variation. APAP, Universiteit Poznan, 20 juni 2015

Lezingen

 • Taalverandering. vereniging van Nederlanders in Brasschaet, 11 februari 2015
 • Bescherm de ivoren toren! Meertens Instituut symposium, 1 april 2015
 • Tutorial Computation and Derivation. PTA, Universiteit Poznan, 22 juni 2015
 • Why poetic rhyme is relevant for phonological theory. Societas Linguistica Europaea 2015, 3 september 2015
 • Taal verandert de sociale media. Wetenschapsdag Max Planck Instituut, 1 oktober 2015.
 • Toen Nederlandse dichters Frans gingen schrijven. PAO-dag docenten Frans, Radboud Universiteit, 1 oktober 2015.
 • Rapmuziek als taalkritiek. Muziek op het Meertens. Open dag Meertens Instituut. Wetenschapsdag, 2 oktober 2015
 • MOOCS are social books. Coimbra Group Meeting, Iasi, Roemenië, 23 oktober 2015
 • Cleveringa-lezing Taalverandering, Beesterzwaag, 26 november 2015
 • In totaal ongeveer 10 lezingen voor o.a. Rotary Den Haag, Leidse alumni Beesterzwaag, studieverenigingen Neerlandistiek (Helios) en taalwetenschap (VOS) UvA, Max Planck Instituut, terugkomdag leraren Frans Radboud Universiteit en beroepsoriëntatie MA-neerlandistiek Groningen.

Organisatie bijeenkomst

 • Workshop W(h)ither OT?, Manchester, 23 mei 2015

Redactieraad

 • Language Problems and Language Planning
 • Phonology
 • Studies in Linguistic Variation
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • Linguistica Silesiana
 • Lingua

Bestuur

 • Lid Bestuur Phonological Theory Agora
 • Lid Scientific Steering Committee Manchester Phonology Meeting
 • President of the Steering Board , Old-World Conferences in Phonology

Begeleiding studenten

 • Stagebegeleiding A.Rose, Master Taalwetenschap, Universiteit Leiden
 • Begeleiding masterscriptie A. Kirstein, Freie Unversität Berlin, Berlin

Publieksactiviteiten / media

 • Ongeveer 10 bijdragen aan Mare, Leidse universiteitskrant.
 • Ongeveer 20 radio/tv-optredens over o.m. ‘zachte g’, bezunigingen Taalunie, schoolvak Nederlands, digitale collecties Meertens Instituut.
 • Presentator LOT-jubileumavond, 15 januari 2015
 • Les over fantasietalen voor hoogbegaafde kinderen, 23 januari 2015
 • Gegrepen door het Griekse woord voor vrouw. Radio-interview, VPRO, 3 maart 2015
 • Presentatie Lofprijs en Sofprijs Stichting Nederlands, 13 mei 2015.
 • Jurering publieksprijs. Drongo festival 25 september 2015
 • Interview ’Rotterdams dialect verdwijnt nooit’. Algemeen Dagblad, oktober 2015
 • Interview over kennisbenutting in de Geesteswetenschappen. NWO Geesteswetenschappen Newsletter, oktober 2015
 • Presentator LUCL Movie Night (’Incubus’), 4 november 2015