Hinskens, F.L.M.P.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Hinskens, F. L. M. P., & Heeringa, W. J. (2015). Dialect change and its consequences for the Dutch dialect landscape: How much is due to the standard variety and how much is not? Journal of Linguistic Geography, 3(1), 20-33. 10.1017/jlg.2015.2

Niet – wetenschappelijk boek

 • Hinskens, F. L. M. P. (2015). Wijdvertakte wortels: Over etnolectisch Nederlands. AUP.

Lezingen

 • ‘Moroccan Dutch and Turkish Dutch ethnolects: aspects of variation in grammatical gender marking’ (i.s.m. R van Hout en P. Muysken, Radboud Universiteit Nijmegen). TIN-dag / Linguistics in the Netherlands conference, Utrecht, 7 februari 2015
 • Partly undressed and halfway frozen? Stability and coherence in koines and regional standard varieties of Dutch’ (i.s.m. R. Vandekerckhove, Universiteit Antwerpen). Koines and regional standard varieties. How stable and coherent can they become? Workshop held at ICLaVE 8 Conference, 28 mei 2015

Organisatie bijeenkomst

 • Koines and regional standard varieties. How stable and coherent can they become? Workshop held at ICLaVE 8 Conference, i.s.m. Tsiplakou (U. Nicosia) en J. Villena Ponsoda (U. Málaga), 28 mei 2015

Bestuur

 • Lid Scientific Committee International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE)

Redactie boekenserie

 • Studies in Language Variation, uitgeverij Benjamins (Amsterdam, Philadelphia)

Redactie

 • Diachronica
 • Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM)
 • Neerlandistiek
 • Studies in Language Variation
 • Taal & Tongval
 • Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL)

Reviewer

 • Reviewer grant application DFG (Duitsland) 12 april 2015

Onderwijs

 • BA Cursus Inleiding taalvariatie: tussen dialect en standaardtaal. Voor studenten Neerlandistiek en Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. De cursus omvatte ook een gezamenlijk uitgevoerd empirisch onderzoekje, 01 september 2014 – 31 Jan 2015
 • Gastcollege voor studenten Taalwetenschap Vrije Universiteit in het kader van de Verkenningsmodule CTW met dr. P. Bos, 13 april 2015
 • Tutorial voor / begeleiding van gastonderzoeker / MA student B. Trollip (North-West University, Potchefstroom, Zuid-Afrika) in zijn onderzoek van verbindingsmorfemen in samenstellingen in het Afrikaans, 01 september 2015 – 30 november 2015

Promotiecommissie

 • Oppositie bij E. Cavirani’s verdediging van zijn proefschrift ‘Modelling phonologization’ aan de Universiteit Leiden, 24 maart 2015
 • Oppositie bij C. Couto’s verdediging van zijn proefschrift ‘A fonologia do Saynáwa (Pano) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 10 december 2015

Begeleiding promovendi

 • Begeleider/co-promotor van E. Ooijevaar (Universiteit Leiden/Meertens Instituut)
 • Begeleider/promotor van L. van Meel (Radboud Universiteit Nijmegen).

Projectaanvragen

 • Sijs, N. van der i.s.m. F. Hinskens (Meertens Instituut), M. van Oostendorp (Meertens Instituut): ‘How Malleable is Language? The Case of Dutch.’ (2016-2020; 3 AiO), ingediend bij: NWO, VC Gw. Niet toegekend.
 • Ghimenton, A. i.s.m. F. Hinskens (Meertens Instituut), G. de Volgelaer (Univ. Münster): ‘Borders, shifting identities and language behavior (BoSILaB).’ (2016-2020; 1 AiO), ingediend bij: NWO/ANR/DFG, Open Research Area. Niet toegekend.
 • Gilles, P. i.s.m. H. Bennis (Meertens Instituut), J. van Craenenbroeck (Univ. Leuven), U. Demske (Univ. Potsdam), P. Erhart (Univ. Straatsburg), F. Hinskens (Meertens Onstituut), D. Huck (Univ. Straatsburg), A. Lenz (Univ. Wene), Chr. Purschke (Univ. Luxemburg): ‘Identity and borders – Linguistic unity and diversity in a changing Europe.’ (2016-2020; 1 postdoc, 5 AiO’s, 1 ICT’er ), ingediend bij: Horizon 2020. Niet toegekend.
 • Hinskens, F.L.M.P.: ‘Ethnolect features. Innovation, recycling and social spread.’ (2016-2020; 1 AiO), ingediend bij: Meertens Instituut / KNAW Humanities cluster, Circulatie. Niet toegekend.

Media

 • Radio-interview naar aanleiding van het verschijnen van ‘Wijdvertakte wortels’, NPO Radio 1: De Taalstaat, 19 december
 • Interview in NRC. De vele registers van het etnolect: ‘Todziens, ik ga naar de meisje’, NRC Handelsblad, 21 december 2015
 • Interview over Wijdvertakte Wortels, KRO-NCRV radioprogramma De Tafel van Vijf
  (vanaf 25 minuten 18 seconden), 28 december 2015
 • Interview, ‘De meisje in een kleine bed isj goed’, de Volkskrant, 29 december 2015