Elpers, S.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Catteeuw, P., & Elpers, S. M. (2015). Sarah opens the box – SIEF wordt 50. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, 116(1), 73-78.
 • Elpers, S. M. (2015). Und über dem Dorf der Himmel. Betrachtungen des ländlichen Lebens in den Niederlanden. Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 60, 37-56.

Review in tijdschrift

 • Elpers, S. M. (2015). [Review of: Michaela Fenske (2013), Demokratie erschreiben: Bürgerbriefe und Petitionen als Medien politischer Kultur 1950-1974]. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, 116(1), 106-108.
 • Elpers, S. M. (2015). [Review of: Einwanderungsland Deutschland: Wie kann Integration aus ethnologischer Sicht gelingen?]. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, 116(3), 515-517.

Lezingen

 • ‘Samen sterk voor immaterieel erfgoed’ – Discussieleiding ‘Voorbeelden uit de praktijk’. Inspiratiedag ‘Samen sterk voor immaterieel erfgoed’, 31 januari 2015
 • European Capital of Culture. Workshop H2020 ‘ECHOES’, 24 maart 2015
 • Over ‘Levende Klederdracht’ en de herontdekking van het regionale en nationale in Nederland, de Buren, 23 april 2015
 • Diskussion: Grund und Gründung. Nah am Wasser, auf schwankendem Grund. Der Bauplatz und sein Haus. 27. Jahrestagung des Arbeitskreises für ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland und der Interessengemeinschaft Bauernhaus e. V. Aurich, 15 mei 2015
 • Diskussion: Region empfinden. Erfinden | Empfinden | Auffinden. Das Rheinland oder die (Re-)Konstruktion des Regionalen im globalisierten Alltag. 10. Jahrestagung Bonner Gesellschaft für Volkskunde und Kulturwissenschaften. Bonn, 12 juni 2015
 • The Dutch home in the countryside. Rural architecture as symbol of the nation. 12th SIEF congress: Utopias, Realities, Heritages, 21 juni 2015
 • ‘Prompted’ by the farm woman. The role of women in the reconstruction of farmhouses after WWII. Rural History 2015, International Conference of the European Rural History Organisation (EURHO), 9 september 2015
 • Het onderzoek ‘De “Nederlandsheid” van Nederland’. studiedag voor Reinwardtstudenten, 28 september 2015
 • Tussen traditie en modernisering. Over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Bijeenkomst Promovendi in de Polder, 19 november 2015
 • Wederopbouwboerderijen. Historische Kring Elden, 8 december 2015

Organisatie bijeenkomst / panel

 • Organisatie en presentatie: lancering tijdschrift Cultural Analysis, 12th SIEF congress: Utopias, Realities, Heritages, 22 juni 2015
 • Organisatie panel ‘Symbolism in vernacular architecture, vernacular architecture as symbol: new examples and perspectives’ i.s.m. Marcel Vellinga, 12th SIEF congress, 21 – 25 juni 2015

Redactie

 • Cultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture
 • Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World – Section ‘Symbolism and Decoration’
 • SIEF Newsletter
 • Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven

Reviewer

 • Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven
 • Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology

Onderwijs

 • Oral history, Hoorcollege Europese Etnologie, 14 april 2015, Universiteit van Amsterdam
 • Immaterieel Erfgoed, hoorcollege en werkcollege, september-november 2015, Reinwardt Academie

Begeleiding studenten

 • Stagebegeleiding M. Kargol. Stage: ACEE, 01 januari 2015 – 31 maart 2015.
 • Stagebegeleiding master J. Posthouwer. Stage: AIDS Memorial Culture in the Netherlands (Herdenken, nationaliseringsprocessen en erfgoedvorming in Nederland: AIDS Memorial quilts), 01 september 2015 – 31 januari 2016, Universiteit Wageningen

Bestuur / advieswerk

 • Executive Vice President International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Lid Toetsingscommissie Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland
 • Bestuurslid Bonn Society for Cultural Studies/Bonner Gesellschaft für Volkskunde und Kulturwissenschaften
 • Bestuurslid Stichting Nederlandse volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhelmina
 • Bestuurslid Stichting Streekdracht Informatie- en Documentatiecentrum
 • Secretaris Amsterdam Centre for European Ethnology (ACEE)
 • Lid van de adviesgroep voor de vernieuwing van het Openluchtmuseum Bokrijk
 • Adviseur Project Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Uitbreiding databank Wederopbouw Boerderijen
 • Adviseur, project inventarisatie en herbestemming boerderijen gemeente Amersfoort

Projectaanvragen

 • Tielhof, M. van i.s.m. S. Elpers (Meertens Instituut), P. van Dam (VU): ‘De watercyclus in huishoudens en bedrijven. Amsterdam en Rotterdam in internationaal perspectief 1550-1950.’ (2016), ingediend bij: Huygens Instituut: Impact of Circulation. Toegekend.
 • Duyvendak, J.W. i.s.m. M. Balkenhol (Meertens Instituut), S. Elpers (Meertens Instituut), P. Mepschen (Universiteit Leiden), H.W. Roodenburg (Meertens Instituut), I.L. Stengs (Meertens Instituut): ‘ECHOES European Cultural Heritage: Opportunities, Exclusions, Strategies.’ (2016-2019; 2 postdoc), ingediend bij: H2020 -REFLECTIVE-SOCIETY-2015. Niet toegekend.

Media

 • Interview over de rol van immaterieel erfgoed in het hoger onderwijs voor Immaterieel Erfgoed (tijdschrift), 23 maart 2015
 • Interview over Nederlandsheid, Radio 1: Een Vandaag, 6 juli 2015
 • Interview over “Nederlandsheid” van Nederland, Trouw, 28 juli 2015
 • Interview over gezelligheid als construct van ‘Nederlandsheid’, Flair (tijdschrift), 16 september 2015
 • Interview: De krakersbeweging als Nederlands erfgoed? Reinwardt Academie, 17 december 2015