Cornips, L.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Cornips, L. M. E. A. (2015). An interview on linguistic variation with Leonie Cornips. A journal on variation of Romance and Iberian languages, 1(2), 313-317.
 • Cornips, L. M. E. A., & de Rooij, V. (2015). Belonging through Languagecultural Practices in the Periphery: The Politics of Carnival in the Dutch Province of Limburg. Anthropological Journal of European Cultures, 24(1), 83-101.

Wetenschappelijk artikel in boek, bundel of proceedings

 • Cornips, L., Jaspers, J., & de Rooij, V. (2015). The politics of labelling youth vernaculars in the Netherlands and Belgium. In J. Nortier, & B. Svendsen (Eds.), Language, Youth and Identity in the 21st Century: Linguistic Practices Across Urban Spaces. (p. 45). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). The no man’s land between syntax and variationist sociolinguistics: The case of idiolectal variability. In A. Adli, M. García García, & G. Kaufmann (Eds.), Variation in Language: System- and Usage-based Approaches. (pp. 147-172). (FRIAS LINGUAE & LITTERAE). Walter de Gruyter.
 • Freywald, U., Cornips, L., Ganuza, N., Nistov, I., & Opsahl, T. (2015). Beyond verb second – a matter of novel information structural effects?: Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. In J. Nortier, & B. A. Svendsen (Eds.), Language, Youth and Identity in the 21st Century: Linguistic Practices Across Urban Spaces. (pp. 73-92). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nguyen, D., Trieschnigg, D., & Cornips, L. (2015). Audience and the use of minority languages on Twitter. In Proceedings of the Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media. (pp. 666-669). Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).

Niet-wetenschappelijke publicatie

 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Staat het opgroeien in dialect een goede woordenschat in het Nederlands in de weg? Levende Talen Magazine, 102(7), 12-16.

Redactie

 • Dutch Journal of Applied Linguistics (Editorial board member)
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Editorial board member)

 Lezingen als keynote spreker

 • The linguistic blurring and sharpening of the Dutch-German border in the Dutch province of Limburg, Internationaler Kongress für Dialektologie des Deutschen, Internationale Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD), 9 september 2015
 • Ondervinden dialectsprekende kinderen in Limburg nadelen in de verwerving van hun Nederlandse woordenschat of niet? Lezing i.s.m. K. van den Heuij en R. Francot, Taalkunstenaars in de dop, 19 november 2015
 • The perfect in (varieties of) Dutch: diachrony, acquisition and doubling. Lezing i.s.m. H. Broekhuis, The Perfect: variation workshop, Synchrony, diachrony & acquisition. Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Trondheim, 6 november 2015
 • The linguistic construction and (re)production of the Dutch province of Limburg. Celebrating ten years of research on language change in real time- on the occasion of the embedding of the LANCHART Centre at the University of Copenhagen. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 30 september 2015
 • Senses of place and experiences of belonging. LaPUR Advisory Board Workshop. University of Copenhagen. 4 december 2015

Lezingen

 • Woordenschatverwerving in het dialect en het Nederlands, versterkt het elkaar of juist niet? Raod veur ‘t Limburgs, Huis voor de Kunsten Roermond. Met K. van den Heuij, R. Francot en M. Otte. Raod veur ‘t Limburgs, 28 januari 2015
 • Finding and analyzing tweets from Limburg and Friesland. Met D.Trieschnigg, D. Nguyen, L. Jongbloed, J. van Loo en Th. Meder. CLIN25, 6 februari 2015
 • Taalcultuur in Limburg: identificaties en woordenschatverwerving. Politieke Scholing Vrouwen, 25 februari 2015
 • Helios Taalcultuur. Taalcafé, 6 maart 2015
 • Language fluidity in urban diversity: contact, variation, and change in Dutch and German NPs. Met H. Wiese en I.Rehbein. 3rd Borders & Identity conference, 16 maart 2015
 • De verwerving van de woordenschat van dialect-Nederlandssprekende tweetaligen in Limburg. Met K. van den Heuij, R. Francot en E. Blom. Sociolinguistics Circle, 27 maart 2015
 • Tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal. Met K. van den Heuij. Lezing Auditorium Louis Roppe, Universiteit Hasselt, Veldeke Limburg, 18 mei 2015
 • De verwerving van de woordenschat van dialect-Nederlandssprekende tweetaligen in Limburg. Met K. van den Heuij en E. Blom, Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap, 22 mei 2015
 • Reconceptualizing ‘dialect loss’ (& destandardization). Met V. de Rooij, Iclave-8, Leipzig, 27 mei 2015
 • Does dialect obstruct the acquistion of Dutch vocabulary? Posterpresentatie met K. van den Heuij, R. Francot en E. Blom, Iclave-8, Leipzig, 27 mei 2015
 • De woordenschatontwikkeling in dialect en Nederlands door jonge kinderen in Limburg. Met K. van den Heuij. Workshop Rethinking dichotomies in language acquisition research, Universiteit Maastricht 5 juni 2015
 • Cultuurcafé Plat kalle en Hollusj moele. Culturele Werkgroep Beek. Els Museum Beek, 7 juni 2015
 • The local achievement of belonging. Met V. de Rooij. Workshop Languagecultural conceptualisation of belonging, Universiteit Maastricht, 10 juni 2015
 • Audience and the Use of Minority Languages on Twitter. Met D. Nguyen en D. Trieschnigg. University of Hamburg, 6th International “Language in the media“ Conference, 9 juli 2015
 • The linguistic construction of the province of Limburg. Summer Harvest, AMC, FASoS, Maastricht University, 16 september 2015
 • Taalcultuur en tweetalige jonge kinderen. Probus III Gronsveld, 16 september 2015
 • De betekenis van Rowwen Hèze.  Open dag Meertens Instituut. Wetenschapsdag, 2 oktober 2015
 • Constructing local identities in the centre-periphery dynamics through language practices. WUN Workshop, Understanding Globalization, University of Cape Town, Cape Town, 16 oktober 2015
 • Languageculture in Limburg. Humanities Lab. Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen. Honours track, 31 oktober 2015
 • The bilingual advantage? Met K. van den Heuij. IP-light Conference, Ghent, Belgium, 9 november 2015
 • Out of place, TEDx Roermond, 11 november 2015
 • Het Koelhollesj van vroeger en het Huillands van nu. Met de Getske Boys, Studium Generale Maastricht Universiteit ,11 november 2015

Organisatie bijeenkomsten

 • Rethinking dichotomies in language acquisition research. Medeorganisatoren: E. Blom, E. Bosma, M. Timmermeister en T. Boerma, 5 juni 2015
 • Languagecultural conceptualisation of belonging. Medeorganisatoren: J. Clijssen, L. Thissen en V. de Rooij, Languagecultural conceptualisation of belonging, 9 – 10 juni 2015
 • Taalkunstenaars in de dop. Inspiratiemiddag over jonge dialectsprekende kinderen. Organisatie i.s.m. E. Cuypers (Cubiss), A.van Schijndel (Fontys Hogescholen Sittard), M. Frencken, E. van Nieuwenhoven en T. van de Wijngaard (Huis voor de Kunsten Limburg), 19 november 2015

Bestuur / advies

 • Adviseur provincie Limburg (dicussie en visiedocument rond taal als erfgoed, ten behoeve van de toekomstige erfgoednota van de provincie)
 • Adviseur Portuguese dialect syntax Universidade Nova de Lisboa
 • Bestuurslid Letteren Overleg Limburg
 • Lid Projectgroep Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)
 • Lid Bestuur Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR), PI Pia Quist, Department of Scandinavian Research, University of Copenhagen
 • Lid Raad van Advies Winand Roukens Fonds
 • Voorzitter Limburg-portaal (DBNL)

Reviewer

 • Expert reviewer voor beursaanvraag bij Velux Fonden Foundation
 • Peer reviewer / referee, Volume 6: Multilingualism and Language Awareness, 3rd edition Encyclopedia of Language and Education (Springer)
 • Reviewer The Fund for Scientific Research – FNRS
 • Reviewer beurs voor Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Geistes- und Sozialwissenschaften
 • Reviewer, Iclave-8, University of Leipzig

Promotiecommissie

 • Lid beoordelingscommissie Universiteit Maastricht, Proefschrift M. A. de Bruijn. Titel proefschrift: ZIN IN POËZIE: een interpretatief en empirisch onderzoek naar de pragmatiek van het kinderlied, 21 december 2015

Begeleiding studenten / vrijwilligers

 • Begeleiding onderzoeksstage R. Francot, Universiteit Utrecht, Faculteit Behavioural Sciences, Research Master Educational Sciences. Onderwerp van onderzoek: Variation in acquisition: Problematizing bidialectal child acquisition, 1 september 2014 – 1 juni 2015
 • Begeleiding stage I. Kuik i.s.m. Z. Zwietering. Faculteit Sociologie, Universiteit van Amsterdam. Tony’s kiosk. Een biechthokje in de Architectenbuurt, 01 november 2014 – 01 maart 2015
 • Begeleiding stage M. Boots, Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht. Onderwerp van stage: Taalpolitiek in Limburg, 02 november 2015 – 31 januari 2016
 • Begeleiding stageonderzoek M. Otten, Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, studierichting Nederlandse taal en cultuur. Onderwerp van onderzoek: Cognitieve ontwikkeling van tweetalige dialectsprekende kinderen in Limburg, 10 november 2014 – 14 januari 2015
 • Begeleiding stage masterstudent E. Feuth, MA Toegepaste Taalwetenschap, Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit. Onderwerp van stage: Talige Identiteitsconstructie en welzijn bij individuen met een Cochleair Implantaat, 12 januari 2015 – 01 mei 2015
 • Begeleiding vrijwilliger A. Hoogenboom. Onderzoek naar concept sociale klasse, 13 januari 2015 – 01 juni 2015
 • Begeleiding stageonderzoek A. Kruijt. Universiteit Leiden. Onderwerp van stage: Cité Duits, a case of mixed language?, 01 februari 2015 – 01 mei 2015
 • Begeleiding stageonderzoek T. van der Zanden, Universiteit Leiden. Onderwerp stage: Studentikoze identiteitsconstructie van Leidse studenten door taalgedrag, 01 februari 2015 – 29 mei 2015
 • Begeleiding stage B. Kuiper. Vrije Universiteit, Toegepaste Taalwetenschap. Stageverslag: Dialect gesproken door jonge kinderen, afremmen of stimuleren?, 09 februari 2015 – 08 juni 2015
 • Begeleiding stage D. Boruta, Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht. Etnografisch onderzoek naar de Poolse gemeenschap in Horst aan de Maas in het kader van taalcultuurstudie, 01 april 2015 – 01 augustus 2015
 • Begeleiding stage masterstudent N. van den Brand. MA Interculturele communicatie, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht. Onderwerp stage: De mythe van monoculturaliteit. Een casusonderzoek naar de aard van multiculturaliteit en interculturele communicatie, 01 juni 2015 – 02 november 2015
 • Begeleiding stage masterstudent Y. Spoolder. Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Onderwerp stage: De invloed van thuiscontext op de afname van de Peabody Picture Vocabulary Test, 13 augustus 2015 – 13 december 2015
 • Begeleiding stage masterstudent S. Martini, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. Onderzoek naar taalgebruik in een verzorgingstehuis, 31 augustus 2015 – 15 januari 2016
 • Begeleiding vrijwilliger E. Feuth. Onderzoek cognitieve ontwikkeling bij dialectsprekende kinderen, vanaf 1 oktober 2015
 • Begeleiding stage M. van Heuven, Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht. Onderzoek naar taalgebruik in een supermarkt, 3 december 2015 –

Onderwijs

 • Critical Sociolinguistics. PhD course (met V. de Rooij), Universiteit van Amsterdam, 19 januari 2015 – 23 januari 2015
 • BA Honours “Belonging through language practices”, Universiteit Maastricht, 1 januari 2015 – 01 juni 2015
 • Gastcollege Meertaligheid. Minor Meer Taligheid, Opleiding Logopedie, Hogeschool Rotterdam, 14 september 2015

Media / pers

 • Cornips, L. (2015). Appelsien en djoeken. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Het leven van een taalfout. Limburgs Dagblad/De Limburger.
 • Cornips, L. (2015). Eigenheid in carnaval. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Erdbrug en Si tard. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Japan aan de Maas. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Zorggesprekken. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Tweetaligheidscampagne. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Taalcultuur-economie. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Rowwen Hèze digitaal. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Succes in dialect. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. (2015). Taalgevoel. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A., van den Heuij, K., & Francot, R. (2015). Belemmert het dialect de verwerving van de Nederlandse woordenschat?. Veldeke Nuutsbreef, (19), 6-8.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Leidse Corpsstuko. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Taalversmalling. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Taalkabaal. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Mijntaal. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Slim met dialect. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Peutertalen. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Pools in Horst. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Cornips, L. M. E. A. (2015). Ontheemde talen. De Limburger/Limburgs Dagblad.
 • Interview voor Editie NL over meertaligheid, RTL 4, 24 september 2015
 • Interview in heemkundeblad over beurs voor onderzoek naar cité-Duits, Eisden: driemaandelijks tijdschrift erfgoed Eisden 32 (2015) 2, p. 36-37