Bennis, H.J.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Barbiers, S., van Koppen, M., Bennis, H. J., & Corver, N. (2015). MIcrocomparative Morphosyntactic Research (MIMORE): Mapping partial grammars of Flemish, Brabantish and Dutch. Lingua. doi:10.1016/j.lingua.2015.10.018

Niet-wetenschappelijk boek

 • Bennis, H. J. (2015). Korterlands: anarchie in de schrijftaal. Prometheus.

Redactie

 • Taal en tongval (Editorial board member)

Lezingen

 • Mapping the Linguistic System (met S. Barbiers en L. Hendriks). Penn Linguistics Conference 39, 21 maart 2015
 • Grammars on the map: Flemish, Brabantish, and Dutch (met S. Barbiers, M. van Koppen en N. Corver). Comparative Germanic Syntax Workshop 30, Chicago, 23 mei 2015
 • Syntax Interface Lecture: Grammars on the Map: Flemish, Brabantish, Dutch (met S. Barbiers, M. van Koppen en N. Corver). Universiteit Utrecht (UiL OTS), 1 juni 2015
 • Taalnormen en taalvariatie in het onderwijs (Nederlandse Taalunie), Antwerpen,10 juni 2015
 • Grammars on the Map. Flemish, Brabantish and Dutch (met M. van Koppen en N. Corver). Edisyn – Workshop European Dialect Syntax VIII, Zürich, 12 juni 2015
 • Mapping the Linguistic System (met S. Barbiers en L. Hendriks). Edisyn – Workshop European Dialect Syntax VIII, Zürich 11 juni 2015
 • Het Meertens Instituut & Korterlands. Rotary Club Amsterdam, 28 augustus 2015
 • Lezing bij de opening van het academisch jaar. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, 3 september 2015
 • Researcher’s challenges. Knowledge Exchange Workshop: Research Software Sustainability, Berlijn,1 oktober 2015
 • On the demise of adjectival inflection in Germanic. University of Konstanz, 22 oktober 2015
 • Merging Verb Cluster Variation (met S. Barbiers en L. Hendriks). Meertens Instituut, 9 december 2015

Organisatie bijeenkomst

 • Workshop on Verb Clusters, met de Universiteit van Amsterdam, 28 – 29 mei 2015
 • Mapping the Linguistic System (met S. Barbiers en Lotte Hendriks). Edisyn Workshop European Dialect Syntax VIII, Zurich,11-13 juni 2015

Onderwijs

 • Generative Grammar. Cursus Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam, september – november 2015
 • Korterlands. Hoor- en werkcollege UvA Neerlandistiek, september 2015 – januari 2016

Bestuur

 • Voorzitter Stuurgroep LINKS, NWO
 • Voorzitter Raad van Toezicht CLARIAH
 • Voorzitter executive board CLARIN NL
 • Voorzitter Netwerk Cultureel Erfgoed in CLICKNL
 • Buitenlands erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • Lid Commissie Kennisindicatoren Geesteswetenschappen
 • Lid Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken (REWO)
 • Lid Directie VIVA, Pretoria, Zuid-Afrika
 • Lid Werkgroep Open Access Linguistics (LingOA)
 • Lid Begeleidingscommissie WVD (Gent)
 • Lid Adviesraad Delpher (KB)
 • Lid Wetenschappelijke Technische Raad SURF
 • Lid Onderzoeksinstituut ACLC, Universiteit van Amsterdam
 • Lid Stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (OCW)
 • Lid Executive Board, The Language Archive (MPI-KNAW)
 • Lid Adviescommissie Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
 • Lid Adviesraad De Taalstudio
 • Lid Straatnamencommissie gemeente Amsterdam
 • Lid Bestuur Volkskundig Overleg Nederland

Pers / Media

 • De taal van :-). Interview in Editie NL, RTL nieuws, 15 mei 2015
 • Over Korterlands, NPO Radio 1: De Taalstaat, 2 mei 2015
 • ‘Korterlands’, want less is more! Interview, Amsterdam FM, 7 mei 2015
 • Hoofdgast in radioprogramma Opium, NTR Radio 4, 30 april 2015
 • Rglsvr fkrtngn knt ht Ndrlnds nt. Interview in Trouw, 1 mei 2015