Kunst, J.P.

Lezingen

  • The Meertens Kaart (web mapping) module, Spraakbanken visit 2014,  22/10/2014
  • The Meertens Kaart (web mapping) module / The Sagenjager (“legend hunter”) mobile site, WeCo Visit (Andreas Witt), 11/12/2014