Technische Ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling beweegt zich op het grensvlak van ICT, onderzoek en cultureel erfgoed. Daarnaast beheert zij verschillende websites namens het Meertens Instituut waarmee algemene informatie en resultaten van onderzoek voor algemeen publiek en andere onderzoekers ontsloten wordt.

Nederlandse Liederenbank

In 2014 is de Nederlandse Liederenbank uitgeroepen tot winnaar van de Nederlandse Dataprijs voor de humaniora en sociale wetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan onderzoekers die data bij elkaar brengen, documenteren en toegankelijk maken. Verder werd het project Dutch Songs on Line afgerond. In dit NWO-middelgroot-project (2009-2014) werkte het Meertens Instituut samen met de Universiteit Utrecht en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Nederlab

Na de oplevering van het eerste prototype voor de onderzoeksomgeving van Nederlab is de aandacht in 2014 uitgegaan naar de voorbereiding van de publiek toegankelijke productieversie. Speciale aandacht is besteed aan het verder opschonen van data en metadata. Een speciaal voor Nederlab ingerichte redactieomgeving biedt een semi-geautomatiseerde omgeving waarmee de (meta)data managementtaken kunnen worden uitgevoerd. De eerste productieversie van Nederlab wordt op 13 maart 2015 gelanceerd.

Crowdsourcing

De Koninklijke Bibliotheek is in samenwerking met het Meertens Instituut een crowdsourcingproject gestart om historische kranten uit de 17e eeuw over te tikken zodat de gegevens foutloos en betrouwbaar digitaal beschikbaar komen.

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief op schepen die de Sont, de zeestraat tussen de Oostzee en de Noordzee, passeerden. Voor het invoeren van de gegevens uit de periode 1497-1630 werd ook in 2014 een beroep op vrijwilligers gedaan die ervaring hebben met het ontcijferen van oude handschriften. Het Meertens Instituut is verantwoordelijk voor de invoerapplicatie.

The Language Archive

Aan het eind van 2014 is een nauwere samenwerking aangegaan met The Language Archive (TLA) in het kader van de samenwerking tussen de KNAW en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Hierin vervult ook DANS een rol. Doelstelling is om tot een gemeenschappelijke corpus beheeroplossing te komen. De eerste resultaten worden in 2015 verwacht.