Onderzoeksthema’s

Thema Grenzen aan taalvariatie

In dit onderzoeksthema wordt enerzijds bestudeerd welke taalverschijnselen mogelijk en onmogelijk zijn in natuurlijke taal (“nature”), en anderzijds welke taalverschijnselen al dan niet voorkomen in de sociale ruimte (“nurture”).

Resultaten in 2014

Thema De relatie tussen dynamiek en diversiteit in taal

Dit onderzoeksthema bestudeert in hoeverre dynamiek in dialecten en andere taalvariëteiten een evolutionaire visie op taalverandering ondersteunt.

Resultaten in 2014

Thema De relatie tussen sociale, geografische en diachrone diversiteit in cultuur

Het onderzoek in dit thema richt zich op de vraag hoe verandering en continuïteit in culturele verschijnselen zich precies verhouden tot externe factoren, tot hun sociale en ruimtelijke diversiteit. Uitgangspunt in dit thema is de stelling dat mensen door en door sociaal zijn.

Resultaten in 2014

Thema Grenzen aan culturele diversiteit

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop zowel interne als externe factoren een rol spelen in de vormgeving van cultuur. Er wordt onderzoek gedaan naar de mechanismen van variabiliteit en stabiliteit in de mondelinge overlevering, op basis van big data, verzameld in de Nederlandse Liederenbank en de Nederlandse Volksverhalenbank.

Resultaten in 2014

Thema Kennis en cognitie: taal en cultuur vanuit intern perspectief

De centrale stelling is dat cultuur (taal, poëzie, muziek en beeldende kunst) voor een deel bepaald wordt door aangeboren, menselijke kennis. Het Meertens Instituut concentreert zich op telwoordsystemen en poëzie.

Resultaten in 2014

Thema Externe aspecten van taal en cultuur

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop maatschappelijke veranderingen gepaard gaan met veranderingen in taal en cultuur.

Resultaten in 2014