Personele inzet en Financiën

Gemiddelde formatie in 2014 (in fte’s)

Afdeling Onderzoek Collectie & Technologie Bedrijfsvoering
Directie 1,0 1,0
Onderzoek 22,8 2,8
Technische Ontwikkeling 8,1
Collecties (inclusief audiodigitalisering) 4,5
Communicatie en DTP 1,7
Financiën 1,4
P&O 0,8
Receptie 1,5
Secretariaat 1,0
Totaal 23,8 15,4 7,4

Personele inzet voor onderzoek

Onderzoeksinzet in fte’s (80%) 18.6
vast wetenschappelijk personeel 10.8
tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi 3.6
promovendi 4.2

Personele inzet voor onderwijs

Onderwijsinzet in fte’s 2.1

Personele inzet voor collecties

Inzet collectietaken in fte’s (100%) 8.7
t.b.v. collectievorming 0.9
t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten) 7.2
t.b.v. dienstverlening 0.6

Gastonderzoekers (verblijf > 1 maand)

1

Leerstoelen

Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal) 5
Bijzonder hoogleraren (aantal) 5
Tijdsinzet in fte’s 2

Financiën

Budget 2014 4,5 miljoen euro
Bijdrage KNAW 62%
Externe financiering 38%