Output collecties en diensten

Acquisities

Aanwas archieven 42 bruto meters
Aanwas archieven 25 netto meters
Aangeschafte boeken 346
Aanwas audiovisueel materiaal 15 muziekcd’s

Ontsluiting

Archieven geïndexeerd 17 meters
Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 1086
Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 15 cd’s

Diensten

Bezoeken aan studiezaal 53
Archiefeenheden geraadpleegd 103
Vragen beantwoord 486

Conservering

Aantal scans 2500
Aantal audio-cd’s   275