Wouden, T. van der

Wetenschappelijk artikel in boek

  • van der Wouden, T. / Is hier sprake van een nieuwe existentiële constructie? Patroon en argument: Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst. ed. / Freek Van de Velde; Hans Smessaert; Frank Van Eynde; Sara Verbrugge. Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2014. p. 179-193.
  • van der Wouden, T. / Een artikel over of zo, en zo..Black Book: A Festschrift for Frans Zwarts. 2014.

Niet-wetenschappelijke publicatie

  • van der Wouden, T. / Zit je nou alweer te twitteren? : Een nieuwe manier om partikels in kaart te brengen. De Kaartenbank: Over taal en cultuur. ed. / N. van der Sijs. Amsterdam : AUP, 2014.

Lezingen

  • ‘Negatieve morfologie’,TiN-dag, Universiteit Utrecht, 01/02/2014
  • ‘Corpus internet’. Gastcollege voor studenten Nederlands aan Universiteit Leiden, Leiden, 09/04/2014
  • ‘Partikels in kaart. Over kleine woordjes in het Nederlands en een nieuwe manier om ze in kaart te brengen’. Lezing tijdens lezingenmiddag voor studenten, Meertens Instituut, Amsterdam, 15/05/2014
  • ‘Het zijn de kleine dingen die het ‘m doen. Over het belang van kleine woordjes (partikels) in het Nederlands’, Rotary Club Leiderdorp, 10/09/2014
  • ‘Negatieve morfologie’, Taaldag BKL/CBL, 17/10/2014
  • ‘Luister ‘n keer! Over kleine woordjes (partikels) in verschillende varianten van het Nederlands’, Taalconferentie 2014, 29/11/2014
  • ‘Het Taalportaal’, 20ste Frysk Filologekongres, 10/12/2014