Hinskens, F.L.M.P.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Bennis, H.J.; Hinskens, F.L.M.P. / Goed of fout. Niet-standaard inflectie in het hedendaags Standaardnederlands. In: Nederlandse Taalkunde, Vol. 19, No. 2, 2014, p. 131-184.
 • Hinskens, F.L.M.P. / The Lenition and Deletion of Medial Voiced Obstruents in Afrikaans: Some Internal, External, and Extralinguistic Factors. In: Journal of Germanic Linguistics, Vol. 26, No. 3, 2014, p. 248-271.
 • Hinskens, F.L.M.P.; Hermans, B.J.H.; van Oostendorp, M. / Grammar or lexicon. Or: Grammar and lexicon? Rule-based and usage-based approaches to phonological variation. In: Lingua, Vol. 142, 2014, p. 1-26.
 • Van Meel, Linda, Hinskens, F.L.M.P.; van Hout, Roeland / Ethnolectal variation in the realization of /z/ by Dutch youngsters. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL), Vol. LXXX (2013), No. 3, 2014, p. 297.
 • Van Meel, Linda, Hinskens, F.L.M.P.; van Hout, Roeland / Variation in the realization of /εi/ by Dutch youngsters : from local urban dialects to emerging ethnolects? In: Dialectologia et Geolinguistica, Vol. 22, No. 1, 2014, p. 46.

Wetenschappelijk hoofdstuk in boek, bundel of proceedings

 • Heeringa, W.J.; Hinskens, F.L.M.P. / Convergence between dialect varieties and dialect groups in the Dutch language area. Aggregating dialectology, typology, and register analysis; linguistic variation in text and speech. ed. / B. Szmrecsanyi; B. Wälchli. Berlin/Boston : De Gruyter, 2014. p. 26-52 (Linguae & Litterae).
 • Hinskens, F.L.M.P. / Despite or because of intensive contact? : Internal, external and extralinguistic aspects of divergence in modern dialects and ethnolects of Dutch. Stability and Divergence in Language Contact: Factors and Mechanisms. ed. / K. Braunmüller; S. Höder; K. Kühl. Vol. 16 Amsterdam/Philadelphia : Benjamins, 2014. p. 109-140 (Studies in Language Variation).

Redacteur special issue

 • Hinskens, F.L.M.P. (Editor); Hermans, B.J.H. (Editor); van Oostendorp, M. (Editor) / Usage-based and Rule-based Approaches to Phonological Variation. In: Lingua, Vol. 142, 04.2014, p. 1-84.

Redacteur boekenserie

 • Studies in Language Variation

Lid redactieraad

 • Diachronica
 • Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM)
 • Taal & Tongval
 • Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (ZDL)

Projectaanvraag

 • Hinskens, F.L.M.P. i.s.m. W.L.M. Wetzels (Vrije Universiteit): ‘The life and times of sound change. Interconnecting three approaches.’ (2016-2020; 2 AiO, 1 postdoc onderzoeker), ingediend bij: NWO, Vrije Competitie Geesteswetenschappen. Hangend; in behandeling.

Niet-wetenschappelijke publicatie

 • Hermans, B.J.H.; Hinskens, F.L.M.P. / De Rijnlandse waaier in Nederland. De Kaartenbank: Over taal en cultuur. ed. / N. van der Sijs. Amsterdam : AUP, 2014. p. 63-69.

Lezingen

 • Met Wilbert Heeringa, ‘Visualizing dialect change as such; factoring out the role of the standard language’, Methods in Dialectology 15, Groningen, 13/08/2014.

Organisatie wetenschappelijke bijeenkomst

 • International workshop on Dialect Coherence Are language varieties coherent? I.s.m. G. Guy (NYU, New York, USA), 16/01/2014 – 17/01/2014
 • Workshop: ‘Instrumental articulatory phonetics and dialectological fieldwork: Strange bedfellows?’, i.s.m. Etske Ooijevaar, Patrycja Strycharczuk, Ben Hermans & Marc van Oostendorp,  Methods in Dialectology 15, Groningen, 14/08/2014

Promotiecommissie

 • Defense PhD-thesis C. Becquey, 16 Dec 2014

Onderwijs

 • Gastcollege voor studenten Taalwetenschap VU in het kader van de Verkenningsmodule CTW met dr. P. Bos, 15 Apr 2014, Vrije Universiteit, Amsterdam
 • College voor bezoekende studentenverenigingen, interessegebied Nederlandse taal, 15 May 2014
 • Gastcollege voor studenten Neerlandistiek van de Universität Oldenburg, 18 Jul 2014
 • Inleiding Taalvariatie. Tussen dialect en standaardtaal (BA Neerlandistiek en Taalwetenschap, VU en UvA), 01 Sep 2014 – 30 Jan 2015

Begeleiding studenten

 • Tutorial voor VU-BA studente H. Woltering, Inleiding Taalvariatie: Tussen dialect en standaardtaal, 01 Feb 2014 – 01 May 2014