Elpers, S.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • de Bruijn, Johan; Elpers, S.M.; Schoefs, Hilde / Op de huid : Over vestimentaire kwesties. In: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, Vol. 115, No. 4, 2014, p. 433-441.
 • Elpers, S.M.; Bennis, H.J. / Crossing Boundaries : Het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW). In: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, Vol. 115, No. 2, 2014, p. 181-187.

Wetenschappelijk hoofdstuk in boek, bundel of proceedings

 • Elpers, S.M.; Palm, A. / Von Grenzen und Chancen des Sammelns von Gegenwart in kulturhistorischen Museen im 21. Jahrhundert : Eine Einführung. Die Musealisierung der Gegenwart: Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. ed. / Sophie Elpers; Anna Palm. Bielefeld : Transcript Verlag, 2014. p. 9-28 (Edition Museum).
 • Elpers, S.M. / Zwischen Verlust und Wiederaufbau : Notunterkünfte für Mensch und Tier nach den Zerstörungen niederländischer Bauernhöfe im Zweiten Weltkrieg. Bauern-, Herren-, Fertighäuser: Hausforschung als Sozialgeschichte. ed. / Christoph Heuter; Michael Schimek; Carsten Vorwig. Münster, 2014. p. 279-294.

Boekredactie

 • Elpers, S.M. (Editor); Palm, A. (Editor) / Die Musealisierung der Gegenwart : Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. Bielefeld : Transcript Verlag, 2014.

Proefschrift

 • Elpers, S.M. / Erfenis van het verlies : De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Universiteit van Amsterdam, 2014.

Review in tijdschrift

 • Elpers, S.M. / [Review of ‘Levende klederdracht’ (2013), film van Niek Koppen]. In: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, Vol. 115, No. 4, 2014, p. 586-588.

Redactie themanummer

 • Elpers, S.M. (Editor); de Bruijn, Johan (Editor); Schoefs, Hilde (Editor) / ‘Op de huid’ : Over vestimentaire kwesties. In: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, Vol. 115, No. 4, 2014.

Redactie

 • Cultural Analysis. An interdisciplinary forum on folklore and popular culture
 • Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World – part on symbols and decorations
 • SIEF Newsletter
 • Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven

Lezingen

 • Het Unox-effect. Het bedrijfsleven en de branding van ‘Nederlandsheid’. Expertmeeting ‘De “Nederlandsheid” van Nederland. Constructies van het nationale in een neoliberale wereld’, Amsterdam, 09/01/2014
 • COMPAring floor plan lay-out of REconstructed Dutch farmhouses of the 1940s and 1950s, using visualization and pattern recognition techniques. Bijeenkomst over KNAW publiek-private projecten en over financieringskansen Creatieve Industrie voor Cultural Heritage, Amsterdam, 22/01/2014
 • Tussen traditie en modernisering. Vragen over ordeningsprincipes bij de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Expertmeeting ‘COMPARE. COMPAring floor plan lay-out of REconstructed Dutch farmhouses of the 1940s and 1950s, using visualization and pattern recognition techniques’, Amsterdam, 06/02/2014
 • De wederopbouw van boerderijen in het spanningsveld van traditie en modernisering. Lezing georganiseerd door de Historisch Kring Gente, Gendt, 10/02/2014
 • ‘Een efficiënt gebouw van minimum afmetingen’. De wederopbouw van boerderijen in Noord-Brabant tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Lezing georganiseerd door de Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’, Maarheze, 26/02/2014
 • De wederopbouw van boerderijen. Lunchlezing Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 18/03/2014
 • Tussen traditie en modernisering. De strijd om de wederopbouw van boerderijen (gekozen tot beste lezing in de reeks). Illustre School: Na de bevrijding (UvA in samenwerking met NTR), Amsterdam, 19/03/2014
 • Sociaal culturele geschiedenis en rurale geschiedenis. Studiemiddag Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 75 jaar plattelands- en landbouwgeschiedenis, Universiteit Wageningen, 04/04/2014
 • Die Musealisierung der Gegenwart. Studiemiddag en boekpresentatie ‘Die Musealisierung der Gegenwart. Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 09/05/2014
 • Het project ‘De “Nederlandsheid” van Nederland’ aan het Meertens Instituut, Studiemiddag voor studenten, Amsterdam, 12/05/2014
 • Tradition für die Zukunft. Eine Position – drei Motive – im Streit um den Wiederaufbau niederländischer Bauernhöfe. Summerschool ZAKN/NIOD: Contemporary History of the 20th Century – Crisis, War, Reconstruction, Göttingen, Germany,12/06/2014
 • Generative concepts in vernacular architecture. e-Humanities workshop on ‘Stability and Variation’, Amsterdam, 26/06/2014
 • Leren van elkaar. Discussieleiding over ervaringen met erfgoedplannen voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Feestelijke bijeenkomst Immaterieel Cultureel Erfgoed, VIE, Culemborg, 28/06/2014
 • The secret of HEMA. Everyday neo-nationalism in the Netherlands and its intertwinement with economy. 13th EASA Biennial Conference ‘Collaboration, Intimacy & Revolution – innovation and continuity in an interconnected world’, Tallinn, Estonia, 01/08/2014
 • Het onderzoek ‘De “Nederlandsheid” van Nederland’. Studiemiddag voor Reinwardtstudenten, Amsterdam, 22/09/2014
 • Tradition as argument for the future. A position in the debate about continuity and change in farmbuilding after World War II in the Netherlands. AFS 2014 Annual Meeting ‘Folklore at the Crossroads’, Santa Fe, VN, 07/11/2014
 • De wederopbouw van boerderijen tijden en na de Tweede Wereldoorlog – tussen traditie en modernisering. Platform Agrarisch Erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed): boerderijen van de twintigste eeuw, Amersfoort, 28/11/2014
 • Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen in Nederland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Lezingenreeks ICAG seminarie, Universiteit Leuven, 04/12/2014
 • Wederopbouwboerderijen, Henri Mastenboom Lezingencyclus, georganiseerd door Gemeentearchief Roosendaal, Regionaal Archief West Brabant, Stadsarchief Breda en Markiezenhof Bergen op Zoom, 09/12/2014

Organisatie bijeenkomst

 • Samen met Markus Balkenhol: Expertmeeting ‘De “Nederlandsheid” van Nederland. Constructies van het nationale in een neoliberale wereld’, Amsterdam, 09/01/2014
 • Samen met Partricia Alkhoven: Expertmeeting ‘COMPARE. COMPAring floor plan lay-out of REconstructed Dutch farmhouses of the 1940s and 1950s, using visualization and pattern recognition techniques’. Amsterdam, 06/02/2014
 • Studiemiddag en boekpresentatie ‘Die Musealisierung der Gegenwart. Von Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen. Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 09/05/2014
 • 17th Meertens Ethnology Lecture by Valdimar Hafstein. Spui25, Amsterdam, 13/06/2014
 • Samen met Peter Jan Margry en Valdimar Hafstein: Out of the Box! SIEF Golden Jubilee Symposium. Amsterdam, 12/09/2014

Bestuur / Advieswerk

 • Adviseur project Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Uitbreiding databank Wederopbouw Boerderijen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Adviseur project inventarisatie en herbestemming boerderijen gemeente Amersfoort, Gemeente Amersfoort
 • Adviseur tentoonstelling over Zwarte Piet, Rijksmuseum Amsterdam
 • Assistent Secretariat and Board International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Bestuurslid Bonn Society for Cultural Studies/Bonner Gesellschaft für Volkskunde und Kulturwissenschaften
 • Bestuurslid Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’
 • Bestuurslid Stichting Streekdracht Informatie- en Documentatiecentrum
 • Lid Kenniskring Lectoraat Reinwardt Academie
 • Lid Toetsingscommissie Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland
 • Secretaris Amsterdam Centre for European Ethnology (ACEE)

Paneldeelname

 • Expert meeting ‘Immaterieel erfgoed en ambacht’, Amsterdam, 17/03/2014
 • International expert meeting: the new Museum Rotterdam, Rotterdam, 15/04/2014
 • Rondetafelgesprek VIE/FCP over toekomstig themajaar, Utrecht, 27/06/2014
 • Expertbijeenkomst met VN-delegatie (georganiseerd door drie ministeries Buitenlandse Zaken, OCW, Sociale Zaken) over Zwarte Piet en omgang ermee in Nederland, Utrecht, 02/07/2014
 • Kenniskring Reinwardt Academie: de toekomst van ‘Erfgoed met een prik’, Amsterdam, 03/10/2014
 • Naar een kennis- en onderzoeksplatform voor immaterieel erfgoed, Culemborg, 14/11/2014

Onderwijs

 • Oral history & het kwalitatieve interview. Hoorcollege Europese Etnologie, University of Amsterdam, 08/04/2014
 • The UNESCO Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Problems and Challenges. Guest lecture Humanities College, Utrecht University, 05/06/2014
 • Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Reeks wekelijkse hoor- en werkcolleges voor BA-Studenten (5 hoorcolleges, 6 werkcolleges), Reinwardt Academie, 01/09/ 2014 – 30/11/2014

Begeleiding studenten

 • Begeleiding G. Kozijn: ‘Verkennend onderzoek naar een toekomstbestendig Sinterklaasfeest’ (samen met Peter Jan Margry), onderzoek Zwarte Piet, VIE
 • Begeleiding T. Ver Loren Van Themaat, opzet promotieonderzoek en voorbereiding aanvraag FWO/NWO (samen met Peter Jan Margry), onderzoeksopzet over erfgoedregimes in Nederland en Belgie, 01/01/2014 – 31/03/2014, VU University Amsterdam

Publiciteit

 • Erfenis van het verlies? De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Radioprogramma De kennis van Nu, NTR. Nederlandse publieke omroep, 06/02/2014
 • Die Musealisierung der Gegenwart. Afgenomen door transcript in het kader van de marketing voor de publicatie ‘Die Musealisierung der Gegenwart’, 13/02/2014
 • Gesprek: Typisch Nederlands VARA,  02/04/2014
 • Frau Antje en nationale symbolen. Verschenen in het weekblad Elsevier op 18/6/2014
 • Symbolen van Nederland. Gesprek voor een televisieprogramma van de landelijke omroep RTL4, 09/07/2014
 • De ontdekking van de natie: Frau Antje en de Nederlandse voedselcultuur. The Milk Story, Het Portaal. Stakeholder engagement & community building, 15/09/ 2014
 • Het trekkertrekken tussen regionale en nationale ‘volkscultuur’. Interview verschenen in dagblad NRC Handelsblad, 29/09/2014
 • Radio-interview over het onderwerp ‘Black Pete in the Netherlands’. Radio Nederland Wereldomroep (RNTC), 26/11/2014
 • Bijdrage aan film ‘What is European Ethnology?’ International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)