Bennis, H.J.

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 • Bennis, H.J.; Hinskens, F.L.M.P. / Goed of fout. Niet-standaard inflectie in het hedendaags Standaardnederlands. In: Nederlandse Taalkunde, Vol. 19, No. 2, 2014, p. 131-184.
 • Elpers, S.M.; Bennis, H.J. / Crossing Boundaries : Het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW). In: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven, Vol. 115, No. 2, 2014, p. 181-187.

Lezingen

 • Opening Taalportaal, Taalkunde In Nederland-Dag 2014 (onderdeel van de Grote Taaldag), Utrecht, 01 Feb 2014
 • goed en fout in taal,  gastlezing Orde van den Prince, 19 Mar 2014
 • Maps and Grammar, Zürich, 21 Mar 2014
 • CLARIN Infrastructure for humanities, NWO Bessensap, Den Haag, 06 Jun 2014
 • Het Nederlandse Taalportaal en het belang daarvan voor het Afrikaans, Simposium Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Pretoria, 04 Sep 2014
 • Adjectival deflection and the structure of DP in Germanic, Comparative Germanic Syntax Workshop 29, York, 27 Sep 2014

Redactie

 • Taal en Tongval

Bestuur / advieswerk / Reviewer

 • Buitenlands erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • Chair Executive board CLARIN NL
 • Chair Netwerk Cultureel Erfgoed in CLICKNL
 • Voorzitter Raad van Toezicht CLARIAH
 • Lid Executive Board of The Language Archive (MPI)
 • Lid Directie VIVA, Pretoria, Zuid-Afrika
 • Lid Werkgroep Open Access Linguistics (LingOA)
 • Lid Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken (REWO)
 • Lid Begeleidingscommissie WVD (Gent)
 • Lid Adviesraad Delpher (KB)
 • Lid Wetenschappelijke Technische Raad SURF
 • Lid Stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (OCW)
 • Lid Onderzoeksinstituut ACLC, Universiteit van Amsterdam
 • Lid Bestuur Volkskundig Overleg Nederland
 • Lid Straatnamencommissie gemeente Amsterdam
 • Lid Adviesraad de Taalstudio
 • Lid Adviescommissie Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
 • NWO – brede beoordeling

Niet-wetenschappelijke publicatie

 • Bennis, H.J. / Trots op z’n eigen. De Kaartenbank: Over taal en cultuur. ed. / N. van der Sijs. Amsterdam : AUP, 2014. p. 27-33.

Publiciteit

 • Interview over de opening van het Taalportaal, NPO Radio 1, de Taalstaat,  01 Feb 2014