Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directie van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2014 als volgt:

  • J. Nerbonne (voorzitter, Rijksuniversiteit Groningen)
  • A. Lenz (Universiteit Wenen)
  • R. Bendix (Universiteit Gottingen)
  • R. van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • L. Haegeman (Universiteit Gent)
  • M. Jacobs (FARO Brussel)
  • J. Leerssen (Universiteit van Amsterdam)

In dit jaar is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen voor een vergadering op 11 april 2014. Tijdens deze vergadering is er gesproken over de inhoud en organisatie van de onderzoekthema’s op het instituut en de gewenste onderzoeksvernieuwing in samenhang met de clustering in Amsterdam met het IISG, het Huygens-ING en het NIAS.