Arbocommissie

Het Meertens Instituut is, op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, gehouden de arbeidsomstandigheden voor zijn medewerkers te optimaliseren. Deze wet stelt regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers.

De Arbocommissie bestond in 2014 uit de volgende leden:

  • Rietje van den Bos
  • Ben Hermans
  • Marcia Lucassen