Colofon

  • Eindredactie door F. Niehof
  • Techniek door J.P. Kunst, F. Niehof en R. Zeeman
  • Beeldmateriaal uit de liedbladencollecties van het Meertens Instituut
  • Gebaseerd op de folder vormgegeven door I. Meijer

Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), april 2015

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof (commmunicatie@meertens.knaw.nl).

Disclaimer

Het Meertens Instituut heeft geprobeerd rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Dit is niet in alle geval­ len gelukt. Diegenen die menen alsnog aanspraken te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met het Meertens Instituut.