Financiën

De afdeling financiën heeft in het verslagjaar de werkkostenregeling (WKR) geïmplementeerd, ter voorbereiding op de officiële start van deze nieuwe fiscale regeling per 1 januari 2015. Ook de regelgeving inzake omzetbelasting is aangescherpt, aangezien de KNAW niet zonder meer is vrijgesteld van BTW. De werkdruk op de afdeling was dit jaar onverminderd hoog.


 

Budget 2014:            4,5 miljoen euro

Bijdrage KNAW:        62%

Externe Financiering: 38%