Welkom

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Er worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, tradities en rituelen, syntactische taalvariatie en fonologische taalvariatie. Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die in open access worden ontsloten via de website voor nieuwe vormen van onderzoek en voor een breder publiek. Met het onderzoek wil het instituut een bijdrage leveren aan het begrip van taal en cultuur en in het bijzonder van de diversiteit en de dynamiek daarvan.

Een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2013 is als folder (pdf) beschikbaar. De overige feiten van het afgelopen jaar, dat wil zeggen het complete jaarverslag, treft u hierbij digitaal aan.

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof, die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van dit jaarverslag.

Hans Bennis
directeur
april 2014