Brieven, kaarten, biografische aantekeningen, herinneringsbundels van mevr. Van der S.-K. ca. 1950-2012. Bevat ook brieven van dhr. Van V. aan mevr. Van der S.-K., en stukken van haar ouders.

Details

File details