elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zwaarte 

zwaarte , zweurte , zwaarte, gewicht.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
zwaarte  , zwöörte , zwaarte.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
zwaarte , zweurte , zwaarte.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
zwaarte , zwaorte , zweurte, zwoorte , de , zwaortes , Ook zweurte (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied), zwoorte (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe) = 1. zwaarte Deur de zwaorte van de snei zakte het dak in (Bor), De gewichten waren van verschillende zwaorte (Hgv), (fig.) Hij har de zwaorte underschat de moeilijkheidsgraad (Ruw) 2. hypotheek (Zuidwest-Drenthe) Der lig nog zwaorte op (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zwaarte , zweert , zworte , zwaarte.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
zwaarte , zwöörte , zwaorte , (Kampen) zwaarte. Ook: zwaorte (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zwaarte , zwaorte , zelfstandig naamwoord , de 1. gewicht, mate van zwaar zijn 2. voorwerp dat zwaarte aan iets geeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zwaarte , zworte , zwaarte
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
zwaarte , zwöörte , (zelfstandig naamwoord) , zwaarte.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
zwaarte , zworte , zwaarte
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut