elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verrekijker 

verrekijker , verrekikker , Verrekyker.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
verrekijker  , vaerekieker , verrekijker.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verrekijker , verrekieker , de , verrekiekers , verrekijker Op reize is het wel mooi een varrekieker bij oe te hebben (Koe), Dat stokkie vleis op bord, daor maj wel een varrekieker bij hebben, aans kiek ie het aover de kop (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
verrekijker , verekieker , verkieker, verrekieker , zelfstandig naamwoord , de; verrekijker
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verrekijker , värrekieker , (zelfstandig naamwoord) , verrekijker. Zie ook: kieker.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
verrekijker , verrekie~ker , verrekijker
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut