elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdulleme 

verdulleme  , verdölme , sakkerloot.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
verdulleme , verdulleme , verdulpme , zie verdubbe.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
verdulleme , verdulleme , verdorie. ook verdullemis.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
verdulleme , verdulle , verdulleme , tussenwerpsel , verdulleme, potverdrie
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
verdulleme , verdölleme , verdorie
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
verdulleme , verdullemien , (tussenwerpsel) , bastaardvloek. Zie ook: verdikkemien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut