elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tussentijds

tussentijds , tuskentied , tuskentie , inmiddels; tusschentijds.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
tussentijds , tussentieden , tuskentieden , (klemtoon op: tie), voor: soms, nu en dan; tussentieden is zij wat beter = van tijd tot tijd zijn er kenteekenen van beterschap. Ook (met den klemtoon op tus) = in den tusschentijd, bv. in den schofttijd, tusschen de schooluren, enz. Oostfriesch tuskentiden = somtijds.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
tussentijds , tössetieds , tusschen tijds.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
tussentijds , tuschentieds , tuschentied , bijwoord , (Zuidoost-Drenthe). Ook tuschentied (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = ondertussen Tuskentieds kwam hij op heil andere gedachten (Bco), Bij dat zwaore wark moej nog even tussentied oetrusten (Schl)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
tussentijds , tussentieds , bijwoord , tussentijds, tussendoor
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
tussentijds , tussentieds , (bijwoord, bijvoeglijk naamwoord) , tussentijds.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut