elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tussenbeide 

tussenbeide  , tössebei , tusschen in.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
tussenbeide , tussenbèêj , nu en dan.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
tussenbeide , tussenbej , tussendoor.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
tussenbeide , tuschenbeide , tussenbeiden , bijwoord , tussenbeide As er roezie is, moe’k ok wal is tuschenbeiden kommen (Bui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
tussenbeide , tussenbeiden , tussenbeien , (Kampen, Kamperveen) tussenbeide. Ook: tussenbeien (Kampereiland)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
tussenbeide , tussenbaoje , tussenbeide , Ge zét intéts tussenbaoje gekomme, nouw hee'get z'n gerééchteghéij gehad. Je bent bijtijds tussenbeide gekomen, nu heeft het zijn gerechtigheid gehad.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
tussenbeide , tussenbeiden , tussenbeide, tuskenbeide, tuskenbeiden , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. niet goed en niet slecht, niet helemaal het een en niet helemaal het andere, bijv. Hi’j is tussenbeide een half volgroeide man 2. in tussenbeiden kommen: optreden om een verschil van mening op te lossen of om partijen te scheiden, ook gezegd als er iets tussenkomt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
tussenbeide , tussebaaie , bijwoord , af en toe, zo nu en dan ’t Lijkent tussebaaie wel of ze ’t hêêle huis ofbreeke Het lijkt af en toe wel of ze het hele huis afbreken
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
tussenbeide , tussebèèj , tussenbeide
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
tussenbeide , [tussenbeide] , tössebei , tussenbeide , ’t Waas mer good det Marie tössebei kwaam.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
tussenbeide , tussenbaaje , bijwoord , tussenbeide, nu en dan; Als gevolg van regressieve assimilatie klinkt de n als m. Kees en Bart - in Tilburgsche Post 1922-193? - 'tussenbaaje'; Cees Robben – Niemand die kwaam tusse-baaie... (19810515); Stadsnieuws - Kunde dees tussenbaaje ok nie èfkes doen? - ... ondertussen ... (050709); WBD III.1.4:337 'tussenbeide komen' = ingrijpen; WNT TUSSCHENBEIJE
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut