elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tegenvallen

tegenvallen , taegegevalle , Et is taegegevalle, het is mislukt.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
tegenvallen , tegenvallen , sterk werkwoord, onovergankelijk , tegenvallen Dat veul smerig tegen; hij har meer verwacht (Odo), Die mensen bint mij tegenvallen (Coe), Het bedrag vul niet tegen (Flu)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
tegenvallen , tegenvalen , werkwoord , tegenvallen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut