elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stuiter 

stuiter  , stuiter , groote knikker.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
stuiter , [soort knikker] , stuiter , knikker die opspringt.
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
stuiter , stuter , m , stuters , stuiter(s).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
stuiter , stuiter , de , stuiters , dikke (glazen of stenen, soms ijzeren) knikker Met een glaozen stuiter gungen ze vrouger wel knikkern (Vri), Een stuiter of botter was een dikke knikker um op de pot te schieten (Pes), Ien stuiter ruilen veur vief knikkers? (Klv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stuiter , steuter , stoter, stuiter.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
stuiter , stuiter , grote knikker
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stuiter , stuiter , zelfstandig naamwoord , de 1. iemand die stuit 2. bep. knikker: stuiter; een brieke stuiter niet geheel ronde stuiter
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stuiter , [opschepper ] , stuter , (mannelijk) , stuters , stuterke , 1. opschepper 2. stuiter, knikker , Klagers gei noead, stuters gei broead: zij die doen alsof ze gebrek hebben, hebben het niet – en zij die doen voorkomen dat ze rijk zijn, zijn het niet.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
stuiter , stuiter , bal; hoofd; hij kreeg ’n stuiterende stuiter voor z’n stuiter!
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut