elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: strontvlieg 

strontvlieg  , strôntvleeg , vlieg die altijd op de mestvaalt haar voedsel zoekt. Zoeë gouw als ein strôntvleeg, zoo vlug als een haas.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
strontvlieg , strôntvlíég , dikke blauwe vlieg
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
strontvlieg , strontvliege , paardenvlieg (gastrophilus intestinalis).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
strontvlieg , stróntjvleeg , (vrouwelijk) , strontvlieg, aasvlieg
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut