elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: staat 

staat , staot , (mannelijk) , staat.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
staat , stoat , zie: stande, en: swat.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
staat , staat , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zie de wdbb. – Goed (slecht enz. ) in staat, in goede (slechte enz.) toestand. || Me land is goed in staat. Zen koeien benne miserabel in staat. Zo ook elders in N.-Holl., Gron., Oost-Friesl. – De Acht Staten, naam van een huizengroep te Wormerveer.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
staat  , staot , staat.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
staat , staot , staat, opschik. Grooten staot vereeren: op grote voet leven. Op staonden vout.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
staat , stoat , zelfstandig naamwoord, mannelijk , 1 staat, 2 uitdossing
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
staat , staot , staat , de , (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe). Ook staat (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe) = 1. staat De staot huift nich overal veur op te kommen (Bov), As alle staoten de grenzen is sleuten, wat mussen wij dan met oes botter (N:Sle) 2. (mv. en hoofdletter) provinciale staten Hij zit al jaoren in de Staoten (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
staat , staot , de , 1. toestand Die meubels bint nog ien goeie staot (Hgv), ...moej in goeie staot oflevern (Klv), Dat olde mannegie is nog in goeie staot; hij fietst nog hen Börk (Zwig) 2. eer, aanzien (Zuidoost-Drents zandgebied) Zie luten zuk verhongern um heur staot op te holden (Sle) 3. pronk, praal (Zuidoost-Drents zandgebied) Ze hebt daor een staot van heb ik je daor, mor het is niks (Zwin), Zij leeft allein veur pronk en staot (Bco) 4. raming, berekening Zo’n man kuj gien staot op maken (Dwi) 5. in in staot in staat Hij wol wel, maor hij was er nait tou in staot kon het niet (Eco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
staat , staot , 1. staat; 2. rang, stand; 3. Gunninks woordenlijst van 1908: vertoning
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
staat , staot , 1. staat, natie. 2. staat, levenswijze. ’n Grote staot voern, dât is gien kuns, mâr op tied betaeln, daor kump ’t op an.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
staat , staot , zelfstandig naamwoord , de 1. toestand, situatie van iemand of iets, bijv. in alle staoten zeer opgewonden 2. in in staot wezen in staat zijn 3. pracht, luister, bijv. Et is daor allemaol pronk en staot 4. rijk, (onafhankelijk) land 5. Staatsbosbeheer, de bossen van Staatsbosbeheer, bijv. et warkvolk uut de Drentse staot uit het Drentse deel van de bossen van Staatsbosbeheer 6. in (mv.) de Staoten Provinciale Staten, ook in soortgelijke verbindingen 7. in de verb. staot maeken kunnen op zeker kunnen zijn (van), kunnen vertrouwen (op)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
staat , staet , zelfstandig naamwoord , staete , staetjie , 1. staat, rijk Staetsdomaaine en Staetsspoorwege 2. toestand Ze motte alles in d’n ouwe staet trugbrenge
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
staat , stòt , staat
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
staat , staot , (zelfstandig naamwoord) , staat, toestand. In wat veur staot is dät uus? Dät kind is al best in staot umme allenig naor skoele te lopen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
staat , staot , (mannelijk) , staat, toestand , Örges staot op kónne make: ergens op kunnen rekenen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
staat , staot , zelfstandig naamwoord , staat; toestand; Kees en Bart - Tilburgsche Post ca. 1930 - 'Provinciaole Staoten'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
staat , staot , staat
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut