elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: speculatie

speculatie , spikklaosie , Bespiegeling of Speculatie.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
speculatie , spikkelasie , speculatie.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
speculatie , spikkelaosie , vrouwelijk , speculatie
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
speculatie , spekelatie , spikkelatie, spekelaotsie , de , spekelaties , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook spikkelatie (Zuidwest-Drenthe, zuid), spekelaotsie (Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. gok, het speculeren Dende kof op spekelatie (Sle), Deur spekelaotsie bint der al hiel wat mèensken op de fles gaon (Eke), Hai het dat hoes kocht veur spekelaotsie (Rod) 2. vermoeden Wat die vent vertelt bint allemaole spekelaties (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
speculatie , spekelaosie , spekelasie , zelfstandig naamwoord , de; speculatie: kopen met de kans op veel winst
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut