elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: secretaris 

secretaris , sikkertaris , Geheimschryver of Secretaris.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
secretaris , siktoarîs , siktoaries , secretaris eener gemeente.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
secretaris  , sikketaris , secretaris.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
secretaris , sik , secretaris geménte sik gemeentesecretaris.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
secretaris , sik , hoofd van de secretarie (administratie) van een gemeente.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
secretaris , sik , zelfstandig naamwoord , secretaris. D’n börger en d’n sik, dè’s tweej hande òp êêne bùik. De burgemeester en de secretaris kunnen het goed met elkaar vinden.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
secretaris , sikketaris , sikretaris, secretaris, sikretaoris , de , sikketarissen , Ook sikretaris, secretaris, sikketaoris (Noord-Drenthe) = secretaris Hij is joren sikretaris west van de iesvereniging (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
secretaris , sik , (gemeente)secretaris.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
secretaris , sikketäris , (Gunninks woordenlijst van 1908) secretaris
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
secretaris , siktaoris , sikretaoris, sikkertaoris, sikretaris, sikkeretari , zelfstandig naamwoord , de; secretaris
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
secretaris , [secretaris] , sik , secretaris
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
secretaris , sikretaeris , (zelfstandig naamwoord) , secretaris.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
secretaris , sik , gemeentesecretaris
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
secretaris , sik , zelfstandig naamwoord , secretaris; WBD III.3. 1:324 'sik' = gemeentesecretaris, ook genoemd 'griffier'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
secretaris , sikkertaris , secretaris
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut