elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lampetkan 

lampetkan  , lampetkan , kan van een waschtafel.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lampetkan , lampetkan , de , lampetkan De lampetkan stun naost de wastaofel (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut