elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klats

klats , klaats , slag. Klaats de deur toe, met een slag de deur dicht slaan.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
klats , klats , hoeveulheid; En klats boëne: iets mîer as en haffel boëne; Enne klatsendreenker: iemes deen de kletskes ópdreenkt.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
klats , klatse , de , klatsen , (Zuidoost-Drents zandgebied) = kaal hoofd Der staot niet ien spiertie haor meer op zien kaole klatse (Wed)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klats , [klap] , klats , (vrouwelijk) , klatse/kladze , kletske , 1. klap 2. een klein beetje , Es se neet oetsjeis, kriegs se ein klats óm dien oeare.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
klats , klaats , boem
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.
klats , klats , portie
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut