elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kindje 

kindje  , kiendje , een klein vaatje bier.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kindje , néêj kiendje , o , pasgeboren baby; kléên kiendje baby
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
kindje , kientien , zelfstandig naamwoord , et 1. klein kind 2. botervaatje van 10 kg 3. id. van 40 pond
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kindje , kinnechie , is ’t nie goed voor ’t kinnechie, dan is ’t wel goed voor ’t minnechie, is iets niet goed voor de één, dan is ’t dat wel voor de ander (kinnechie is kindje; minnechie is voedster, baker)
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
kindje , kiendje , baby
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut