elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kinderbed 

kinderbed , [kraambed] , kinderbedde , (onzijdig) , kraambed.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
kinderbed  , kinderbed , kraambed.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kinderbed , kilber , het , kilbers , (Zuidoost-Drents veengebied) = kraamvisite As der eerder een kleine geboren was kwamen de buurvrouwen op het kilber veertien dagen nao de geboorte (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kinderbed , kienderbedde , zelfstandig naamwoord , et; bed van/voor een kind
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kinderbed , kinjerbèd , (onzijdig) , kraambed , Die moder is gestorve in ’t kinjerbèd.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut