elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kazematĀ 

kazematĀ  , kazzemat , kazamat.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
kazemat , kazemat , het , kazematten , (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = 1. kazemat In de oorlog weurden der kazematten bouwd um schotvrij te blieven (Bor) 2. bed (Zuidoost-Drents zandgebied) Wij gaot het kazemat in (Pdh) 3. (mv.) winst (Midden-Drenthe) Hie hef goeie kazematten maokt toen hie de eerpels zo duur verkoft hef (Rol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut