elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: karton 

karton  , kertông , carton, bordpapier.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
karton , kerton , karton , het , Ook karton. Uitspr. meestal zonder r = karton Hie har het opschreven op een stuk kerton dat e in de schuur vunden har (Sle), Der is een glassie kapot ik zal er even een stukkie kerton veurzetten (Dro), Vrouger hadden ze kerton under de zolder (Eev), … tussen de balken (Nam)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
karton , kerton , zelfstandig naamwoord , et; karton
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
karton , keton , (zelfstandig naamwoord) , ketunnegien , karton.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
karton , kertóng , (onzijdig) , kertónge , kertungske , karton
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
karton , kertón , kertónne , kertunke , karton
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut