elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: evenveel 

evenveel , eveveul , Evenveel.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
evenveel  , aevevüel , evenveel.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
evenveel , éveveul , ongeïnteresseerd, onverschillig, zomaar; D’r vör éveveul bej zitte Er onverschillig bijzitten.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
evenveel , èèmvölle , evenveel.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
evenveel , effenvölle , èèmvölle , evenveel; * hi löp t’r mà veur effenvölle bie: hij loopt een beetje met z’n ziel onder de arm.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
evenveel , èèveveul , evenveel , Ge moet iederiin èèveveul gèève, anders bliive ze gin èèvegoej vriende. Je moet iedereen evenveel geven, anders blijven ze geen evengoede vrienden.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
evenveel , eeveveul , onbepaald voornaamwoord , [veroud] evenveel ’t Is mijn eeveveul Het is mij onverschillig, om het even
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
evenveel , [in gelijk aantal] , èvenvölle , effenvölle , (telwoord) , evenveel.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
evenveel , eeveveul , éffeveul , evenveel , Ik wul eeveveul traktemènt ás hèij. Ik wil evenveel traktement als hij., Hèij zit ’r vur éffeveul bèij. Hij zit er voor evenveel, voor spek en bonen, bij.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
evenveel , effenveule , effenvölle , evenveel; ’t is mien effenveule, het kan me niet schelen (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
evenveel , [evenveel ] , aeveväöl , 1. evenveel 2. ongeïnteresseerd
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
evenveel , aevevuuel , evenveel
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut