elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beruiken 

beruiken  , beruuke , beruuk, berüks, berük, berook, beraoke , beruiken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
beruiken , beruken , sterk werkwoord, overgankelijk , beruiken Die koe bereuk dat kalf van alle kanten (Sle), De hond wol mie eerst is beroeken (Erf)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beruiken , beroeken , werkwoord , beruiken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut