elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beraden 

beraden , beroaden , een besluit nemen; ’k heb mie d’r op beroaden (=– op bedocht) = ik heb er ernstig over nagedacht, en ook: ik heb mij er nader op bedacht en ben van besluit veranderd. Middel-Nederlandsch wel beraden, zelfde als wel bedacht = verstandig, wijs; het tegendeel van ons tegenwoordig onberaden = onverstandig. (Verdam kol. 907).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
beraden  , beraoje , beraoj, beraojs, beraojd, beraojde, beraojd , beraden.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
beraden , beroan , werkwoord, wederkerig, sterk , zich beraden
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
beraden , beroan , beroan, beroane , beraden.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
beraden , beraon , beraoden , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook beraoden (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = 1. raad geven Jonge mensen mot ie vaok beraoden (Ros), Wij kunt je er ok niet in beraon (Oos) 2. (wederk.) overleggen, beraadslagen Hij mus zuk beraon, veurdat e antwoord gaf (Wee), (zelfst.) Zij hebt direct toe ehapt. Het was ook gien beraon te weerd (Hgv), ...gien beraons te weerd niet waard om er over na te denken (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
beraden , beraoden , werkwoord , beraden, bij zichzelf nagaan, te rade gaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
beraden , beraoje , werkwoord , Van Rijen (1998): beraden
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut