elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: beestig 

beestig , beestig , bieestig , (bijwoord van graad) , Zeer, erg, danig. Ik mos tòch zoo b(i)eestig lachen. H(i)ee kan zo b(i)eestig jokken.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
beestig , [in grote mate] , beestig , bieestig , (bijwoord) , v. gr. Zeer, erg, danig. Ik mos tòch zoo b(i)eestig lachen. H(i)ee kan zoo b(i)eestig jokken.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
beestig  , biëstig , beestachtig.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
beestig , beëstig , heel erg ’t Ging ’r beëstig op in ’t kefé. Het ging er hard aan toe in het café; bieëstig erg, heel [Ove]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
beestig , biestig , (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) , druk, uitgelaten. As e zo biestig dut, krie-j slecht weer.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
beestig , beestig , hevig (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
beestig , bieëstig , 1. beestig 2. slecht , Zich bieëstig gedrage.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
beestig , bieëstig , geweldig
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut