Literatuur
Op deze pagina wordt recente literatuur over het Nederlandse lied bijgehouden zoals die op het Meertens Instituut wordt gesignaleerd. De beschrijvingen zijn afkomstig uit de Nederlandse Liederenbank (NLB) en de Volkskundige Trefwoordenbank (VTB).

Literatuur uit de VTB
Benders, Guus. Leon Giesen en de kunst om iets echt heel goed en simpel te zeggen'. In: Buun (2007) 18-24.
Portret van muzikant en liedjesschrijver.

Oosterman, Johan. Maak ons in strijd victorieus. Enige Hymnen ofte Loffsangen (Utrecht, UB, 1338): een vroege contra-reformatorische liedbundel. in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. Budel: Damon, 2007. 69-83.

A song for Europe : popular music and politics in the Eurovision song contest. Ed. Ivan Raykoff, Robert Deam Tobin. Aldershot [etc.]: Ashgate, 2007

Gijsbers, George, Ad Otten. Eeuwenoud pelgrimslied op muziek. Gemerts heem 50:1 (2008) 18-22
Reconstructie van de melodie van een bedevaartslied.

Sterck, Marita de, Gerda Dendooven. En rijen is plezant : 69 vuile Vlaamse volkse liedjes, tot lering en vermaak van jong en oud. Leuven: Van Halewyck, 2008

Nienhuis, Geert, Martin Hiemink. Lied over een moord in het Asserbos. Asser historisch tijdschrift 18:2 (2008) 13-17
Achtergronden van een moordlied, met de tekst van twee varianten.

Bowen, Karen L. Sounding out a public’s view of pedlars with texts. A consideration of images of pedlars in the Low Countries (1600-1850). Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 15 (2008) 93-108
Oorzaak van de ongunstige reputatie van verkopers van tekst- en liedbladen, straatzangers in de Lage Landen 1600-1850, op basis van de visuele en literaire verbeelding.

Helvoirt, Jan van. Een geestelijk liedje over het wonder bij de Beverbrug. Tussen paradijs en toekomst 27:77 (2008) 61-65
Tekst van lied uit 1913.

Trouw aan dans en dracht. [Noord Limburg omstreeks 1900 : 25 jaar streekdracht, dans, muziek : folkloristische dansgroep "De Hakkespits" 1983-2008]. Otto en Gerry Pijpker, Lambert en Henny van Loon. [Venray]: [Folkloristische dansgroep "De Hakkespits"], [2008].

Avoird, Tim van der. Tilburgse dialectliedjes populair bij basisschoolleerlingen. Volkscultuur magazine 3:1 (2008) 26-28
Geschiedenis van wedstrijd in streektaalliedjes.

Lont, Marion. Tulenfeest hoort bij kermis. Wieringer tuul is een bijzonder broodje. Volkscultuur magazine 3:2 (2008) 26-28.
Geschiedenis, herinvoering, gebruiken er omheen, liedje bij louw louw

Hören, Lesen, Sehen, Spüren : Märchenrezeption im europäischen Vergleich. Hrsg. Regina Bendix, Ulrich Marzolph. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2008.
De manieren waarop sprookjes in Europa vroeger en tegenwoordig worden doorgegeven in onder meer liederen.

Rikken, Marrigje. Het Utrechts Zang-Prieeltjen: een valse noot tussen de liedboeken? De zeventiende eeuw 24:1 (2008) 66-88.
Case-study van de tekst-beeldrelatie waardoor meer inzicht in de functie van de illustraties in de verschillende genres en het gebruik van de liedboekjes door het beoogde publiek wordt gekregen.

Deelen, Hans van. Daniël François Scheurleer. Van varen en vechten. New folksounds 21:118 (2008) 5-7.
Bronnen voor zeemansliederen; overzicht geluidopnames. Vermelding van gebruik van de Nederlandse Liederenbank.

Zuylen, Jeroen van. Groef. Een bigband in de balfolk-wereld. New folksounds 21:118 (2008) 20-21.

Cordes, Rudolf. Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674 : leven en werk van een kleurrijk schrijver. Hilversum, Verloren, 2008
Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam.

Rath, Christian. Neue Forschung über alte Lieder. Das Deutsche Volksliedarchiv “Wir propagieren nicht das Singen von Volksliedern”. Folker! 11:4 (2008) 37-38. Korte geschiedenis, impressies van de werkzaamheden, invloed op herleving folkbeweging.

Kikkert, Willem. De Zangroep. Historische vereniging Texel nr. 88 (2008) 27-29.
Tekst van het Nieuw Lied van Jan Champagne de vrolijke matroos, gevonden in de papieren van Willem Bruin, speelman in Den Hoorn op Texel rond 1865.

Driest, Marcel van den. Voor ‘t Jonge Volkje. Pieter Louwerse (1840-1908): jeugschrijver tussen Brave Hendrik en Pietje Bell. Den Spiegel 26:4 (2008) 3-9. Schrijver van kinderlied.

Langen, Petra van. Muziek, religie en katholieke identiteit. Visies op katholieke kerkmuziek in Nederland 1850-1867. Trajecta 17:3 (2008) 291-313.

Breuker, Philippus. Eeltsje Halbertsma (1797-1858). Ljouwert: Tresoar [etc.], 2008. Liedjes van Halbertsma.

Bruaene, Anne-Laure van. Om beters wille : rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Gammon, Vic. Desire, drink and death in English folk and vernacular song, 1600 - 1900. Aldershot [etc.]:Ashgate, 2008.

Hadamer, Armin W. Mimetischer Zauber : die englischsprachige Rezeption deutscher Lieder in den USA 1830-1880. Münster [etc.]: Waxmann, 2008.

Hadewijch liederen. Uitg., ingel., vert. en toegel. door Veerle Fraeters, Frank Willaert. Met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp
Groningen: Historische Uitgeverij, 2009. + 4 CD.

Engels, Jur. Ate Doornbosch eerd in Nuus. Toal en taiken 27:2 (2009) 96-98. Over:
Interview met Ate Doornbosch, onthulling bankje met zijn naam.

Engels, Jur. David Hartsema oet tied kommen. Toal en taiken 27:2 (2009) 106-107.
Tekstdichter van liedjes in het Nederlands en het Gronings.

Benthem, Henk van. Sint-Nicolaasliederen : oorspronkelijke teksten en melodieën. Leidschendam: Kemper Conseil Publishing, 2009.

Ik bin'n Judas van'n doarp : Judassen en de paasgebruiken van Denekamp. Eindred.Hennie Boink. Denekamp: Stichting Heemkunde Denekamp, 2009.
Paasliederen.

Cats, Jacob. Klagende Maeghden' : mourning maidens and other songs : an anthology. Ed. Louis Peter Grijp. Middelburg, Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 2008.

Radioman Ate Doornbosch is in zijn geboortedorp Nuis geëerd met een houten bankje. Stad en Lande 18:2 (2009) 7

Bruin, Martine de. De Nederlandse Liederenbank. Archievenblad 113:7 (2009) 23.

Nota, H. Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden te Bolsward. Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2009.
Marialiederen.

Vejvoda, Zdenek. Zu Fragen der strukturellen Analyse des tschechischen Liedtyps. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4 (2009) 113-120

Toncrova, Marta. Gesang und Musik in der gegenwärtigen ethnokulturellen Tradition. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4 (2009) 121-130

Hauser, Johan. De duizendpoot en de ambitie. Buun 10 (2009) 4-15.
Interview met Venlose schrijver van (carnavals)liedjes, buuts in streektaal.

Te Laren op de Dom : 75 jaar Klepperman van Elleven. Red. Leo Janssen. [Laren]: Van Wijland, 2009.
Geschiedenis van folkloristische dansgroep, de klederdacht, muziek en lied, optredens op folkloredagen.

Calvijn en de Nederlanden. Red. Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis. Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009. + CD
Geestelijk lied.

Luth, Jan R., Het Geneefse psalter in Nederland. in: Calvijn en de Nederlanden. Red. Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis. Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009. 194-211
De psalmen van Datheen.

Grijp, Louis Peter. Calvijn in de Gouden Eeuw. Calvinistische muziek uit Frankrijk en de Republiek in: Calvijn en de Nederlanden. Red. Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis. Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009. 276-281

Thijs, Alfons K.L. Den lustelijcken mey. Het incipit van een populair lied gerecycleerd tot titel van een devotieboekje door Paulus Fabri (Brussel, 1600). Volkskunde 110:2 (2009) 137-157.

Top, Stefaan. De ‘natuurlijk’ charme van meiliederen. Volkskunde 110:2 (2009) 159-166.

Hessel, Roger. Liedjes die eigenlijk niet mogen : erotiek, pornografie en vulgarisme in het Vlaamse volkslied. Torhout: VKH Vriendenkring Kunst Houtland, 2009.

Het gereformeerde geheugen : protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000. Red. George Harinck, Herman Paul, Bart Wallet. Amsterdam: Bert Bakker, 2009.
Het geestelijk lied.

Laatste update 2 november 2009

Lees meer...
 
Literatuur toegevoegd aan de NLB 2006

Cynthia von Bogendorf Rupprath, Schout Willem de Bont and His Dog Tyter. Scandal, Satire, Sarcastic Songs and Paintings [dissertatie Leiden 2006]

Jac Fuchs, Magda Wensing (ed.), Balmer: een muziekmanuscript. Doorwerth 2006.

Ellen Kempers, ‘De bronnen van Gallimathias Musicum: Omzwerving van een quodlibet’, in: Mens en Melodie 61:3 (2006) 24-28

Jos Koning (red. en aant.), Het muziekboek van Carel en Willem Balmer, violisten uit de tijd van Napoleon 1801. [Amsterdam], 2006.

Gisela Kornrumpf, ‘Das Cantica-Corpus in Pohls Opera Omnia des Thomas von Kempen: Versuch einer kritischen Würdigung’, in: Ulrike Bodemann, Nikolaus Staubach (Hrsg.), Aus dem Winkel in die Welt: Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale. Frankfurt am Main, 2006.Tradition - Reform - Innovation, Band 11, 255-276

Stephan Kraan, ‘Dansen op traditionele Nederlandse melodieën. Het gebruik van oude bronnen in nieuwe volksdansrage’, in: Mens en Melodie 61:3 (2006) 19-22.

Rudolf Rasch, ‘De ‘Boerenlietjes’ van Estienne Roger. De populariteit van eenstemmige dansmelodietjes’, in: Mens en melodie 61:3 (2006), 5-9.

Clara Strijbosch, ‘Sage Mir, Mit Wem Du Umgehst ... Sammelprinzipien in Liederhandschriften Des Sechzehnten Jahrhunderts’, in: Neophilologus, Volume 90-3, 2006, pp. 401-421

Maartje De Wilde, ‘Op zoek naar veren en vogels in de Nederlandse Liederenbank: Intertekstualiteit in Livinus vander Minnens Den Eerelycken Pluck-Voghel (1670)’, in: De zeventiende eeuw 22-2 (2006), 298-31