Projecten
WITCHCRAFT: Ontwikkeling van een melodieënzoekmachine

De oude magneetbanden van de collectie "Onder de groene linde" zijn gedigitaliseerd en via diverse ingangen ontsloten in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut. Alleen ontbreekt nog een ingang op muziek, dat wil zeggen, een mogelijkheid om melodieën te identificeren op grond van hun muzikale verschijningsvorm. Bij volksliederen is dat ingewikkeld omdat een melodie zich onder invloed van de orale (mondelinge) overlevering steeds in verschillende gedaanten voordoet. Dat probleem wordt momenteel in theorie opgelost in een NWO-CATCH project, genaamd WITCHCRAFT (acroniem voor: What Is Topical in Cultural Heritage: Content-based Retrieval Among Folksong Tunes). Drie in music information retrieval gespecialiseerde onderzoekers bouwen een melodieënzoekmachine die orale variatie aankan.

 
Dutch folksongs as musical content

In het WITCHCRAFT-project wordt een melodieënzoekmachine gebouwd die orale variatie aankan. Om de duizenden melodieën van de "Onder de groene linde" verzameling daadwerkelijk te kunnen doorzoeken moeten de melodieën echter een voor een worden gecodeerd. Met het aldus gecodeerde corpus kunnen vele duizenden Nederlandse volksliederen worden geïdentificeerd, geclassificeerd en toegankelijk gemaakt. Dit dient niet alleen een wetenschappelijk doel; ook verwachten wij belangstelling van een breed publiek.

Voor "Dutch folksongs as musical content" is inmiddels een professionele invoermodule ontwikkeld die invoer door een community van vrijwilligers mogelijk maakt. Ook Utrechtse studenten werken mee in het kader van een onderzoekswerkgroep. Door alle medewerkers samen zijn inmiddels (2008) 4000 melodieën ingevoerd.

Het project, gefinancierd door het Ministerie van OC & W (regeling Digitaliseren Met Beleid), is gestart in maart 2007 en heeft een looptijd van twee jaar.