Literatuur uit de VTB
Benders, Guus. Leon Giesen en de kunst om iets echt heel goed en simpel te zeggen'. In: Buun (2007) 18-24.
Portret van muzikant en liedjesschrijver.

Oosterman, Johan. Maak ons in strijd victorieus. Enige Hymnen ofte Loffsangen (Utrecht, UB, 1338): een vroege contra-reformatorische liedbundel. in: Heiligen en hun wonderen : uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Red. Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts. Budel: Damon, 2007. 69-83.

A song for Europe : popular music and politics in the Eurovision song contest. Ed. Ivan Raykoff, Robert Deam Tobin. Aldershot [etc.]: Ashgate, 2007

Gijsbers, George, Ad Otten. Eeuwenoud pelgrimslied op muziek. Gemerts heem 50:1 (2008) 18-22
Reconstructie van de melodie van een bedevaartslied.

Sterck, Marita de, Gerda Dendooven. En rijen is plezant : 69 vuile Vlaamse volkse liedjes, tot lering en vermaak van jong en oud. Leuven: Van Halewyck, 2008

Nienhuis, Geert, Martin Hiemink. Lied over een moord in het Asserbos. Asser historisch tijdschrift 18:2 (2008) 13-17
Achtergronden van een moordlied, met de tekst van twee varianten.

Bowen, Karen L. Sounding out a public’s view of pedlars with texts. A consideration of images of pedlars in the Low Countries (1600-1850). Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 15 (2008) 93-108
Oorzaak van de ongunstige reputatie van verkopers van tekst- en liedbladen, straatzangers in de Lage Landen 1600-1850, op basis van de visuele en literaire verbeelding.

Helvoirt, Jan van. Een geestelijk liedje over het wonder bij de Beverbrug. Tussen paradijs en toekomst 27:77 (2008) 61-65
Tekst van lied uit 1913.

Trouw aan dans en dracht. [Noord Limburg omstreeks 1900 : 25 jaar streekdracht, dans, muziek : folkloristische dansgroep "De Hakkespits" 1983-2008]. Otto en Gerry Pijpker, Lambert en Henny van Loon. [Venray]: [Folkloristische dansgroep "De Hakkespits"], [2008].

Avoird, Tim van der. Tilburgse dialectliedjes populair bij basisschoolleerlingen. Volkscultuur magazine 3:1 (2008) 26-28
Geschiedenis van wedstrijd in streektaalliedjes.

Lont, Marion. Tulenfeest hoort bij kermis. Wieringer tuul is een bijzonder broodje. Volkscultuur magazine 3:2 (2008) 26-28.
Geschiedenis, herinvoering, gebruiken er omheen, liedje bij louw louw

Hören, Lesen, Sehen, Spüren : Märchenrezeption im europäischen Vergleich. Hrsg. Regina Bendix, Ulrich Marzolph. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2008.
De manieren waarop sprookjes in Europa vroeger en tegenwoordig worden doorgegeven in onder meer liederen.

Rikken, Marrigje. Het Utrechts Zang-Prieeltjen: een valse noot tussen de liedboeken? De zeventiende eeuw 24:1 (2008) 66-88.
Case-study van de tekst-beeldrelatie waardoor meer inzicht in de functie van de illustraties in de verschillende genres en het gebruik van de liedboekjes door het beoogde publiek wordt gekregen.

Deelen, Hans van. Daniël François Scheurleer. Van varen en vechten. New folksounds 21:118 (2008) 5-7.
Bronnen voor zeemansliederen; overzicht geluidopnames. Vermelding van gebruik van de Nederlandse Liederenbank.

Zuylen, Jeroen van. Groef. Een bigband in de balfolk-wereld. New folksounds 21:118 (2008) 20-21.

Cordes, Rudolf. Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674 : leven en werk van een kleurrijk schrijver. Hilversum, Verloren, 2008
Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam.

Rath, Christian. Neue Forschung über alte Lieder. Das Deutsche Volksliedarchiv “Wir propagieren nicht das Singen von Volksliedern”. Folker! 11:4 (2008) 37-38. Korte geschiedenis, impressies van de werkzaamheden, invloed op herleving folkbeweging.

Kikkert, Willem. De Zangroep. Historische vereniging Texel nr. 88 (2008) 27-29.
Tekst van het Nieuw Lied van Jan Champagne de vrolijke matroos, gevonden in de papieren van Willem Bruin, speelman in Den Hoorn op Texel rond 1865.

Driest, Marcel van den. Voor ‘t Jonge Volkje. Pieter Louwerse (1840-1908): jeugschrijver tussen Brave Hendrik en Pietje Bell. Den Spiegel 26:4 (2008) 3-9. Schrijver van kinderlied.

Langen, Petra van. Muziek, religie en katholieke identiteit. Visies op katholieke kerkmuziek in Nederland 1850-1867. Trajecta 17:3 (2008) 291-313.

Breuker, Philippus. Eeltsje Halbertsma (1797-1858). Ljouwert: Tresoar [etc.], 2008. Liedjes van Halbertsma.

Bruaene, Anne-Laure van. Om beters wille : rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Gammon, Vic. Desire, drink and death in English folk and vernacular song, 1600 - 1900. Aldershot [etc.]:Ashgate, 2008.

Hadamer, Armin W. Mimetischer Zauber : die englischsprachige Rezeption deutscher Lieder in den USA 1830-1880. Münster [etc.]: Waxmann, 2008.

Hadewijch liederen. Uitg., ingel., vert. en toegel. door Veerle Fraeters, Frank Willaert. Met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp
Groningen: Historische Uitgeverij, 2009. + 4 CD.

Engels, Jur. Ate Doornbosch eerd in Nuus. Toal en taiken 27:2 (2009) 96-98. Over:
Interview met Ate Doornbosch, onthulling bankje met zijn naam.

Engels, Jur. David Hartsema oet tied kommen. Toal en taiken 27:2 (2009) 106-107.
Tekstdichter van liedjes in het Nederlands en het Gronings.

Benthem, Henk van. Sint-Nicolaasliederen : oorspronkelijke teksten en melodieën. Leidschendam: Kemper Conseil Publishing, 2009.

Ik bin'n Judas van'n doarp : Judassen en de paasgebruiken van Denekamp. Eindred.Hennie Boink. Denekamp: Stichting Heemkunde Denekamp, 2009.
Paasliederen.

Cats, Jacob. Klagende Maeghden' : mourning maidens and other songs : an anthology. Ed. Louis Peter Grijp. Middelburg, Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 2008.

Radioman Ate Doornbosch is in zijn geboortedorp Nuis geëerd met een houten bankje. Stad en Lande 18:2 (2009) 7

Bruin, Martine de. De Nederlandse Liederenbank. Archievenblad 113:7 (2009) 23.

Nota, H. Geschiedenis van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden te Bolsward. Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, 2009.
Marialiederen.

Vejvoda, Zdenek. Zu Fragen der strukturellen Analyse des tschechischen Liedtyps. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4 (2009) 113-120

Toncrova, Marta. Gesang und Musik in der gegenwärtigen ethnokulturellen Tradition. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4 (2009) 121-130

Hauser, Johan. De duizendpoot en de ambitie. Buun 10 (2009) 4-15.
Interview met Venlose schrijver van (carnavals)liedjes, buuts in streektaal.

Te Laren op de Dom : 75 jaar Klepperman van Elleven. Red. Leo Janssen. [Laren]: Van Wijland, 2009.
Geschiedenis van folkloristische dansgroep, de klederdacht, muziek en lied, optredens op folkloredagen.

Calvijn en de Nederlanden. Red. Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis. Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009. + CD
Geestelijk lied.

Luth, Jan R., Het Geneefse psalter in Nederland. in: Calvijn en de Nederlanden. Red. Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis. Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009. 194-211
De psalmen van Datheen.

Grijp, Louis Peter. Calvijn in de Gouden Eeuw. Calvinistische muziek uit Frankrijk en de Republiek in: Calvijn en de Nederlanden. Red. Karla Apperloo-Boersma, Herman J. Selderhuis. Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2009. 276-281

Thijs, Alfons K.L. Den lustelijcken mey. Het incipit van een populair lied gerecycleerd tot titel van een devotieboekje door Paulus Fabri (Brussel, 1600). Volkskunde 110:2 (2009) 137-157.

Top, Stefaan. De ‘natuurlijk’ charme van meiliederen. Volkskunde 110:2 (2009) 159-166.

Hessel, Roger. Liedjes die eigenlijk niet mogen : erotiek, pornografie en vulgarisme in het Vlaamse volkslied. Torhout: VKH Vriendenkring Kunst Houtland, 2009.

Het gereformeerde geheugen : protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000. Red. George Harinck, Herman Paul, Bart Wallet. Amsterdam: Bert Bakker, 2009.
Het geestelijk lied.

Laatste update 2 november 2009


Admiraal, Johan, Marja Montanje. Hasselter Maagdenrijm. Hasselt historiael 25:3 (2008) 14-18.
Selectie teksten uit Christina van Os, Hasselts Maagden-Rijm: Bestaande uit Geestelijke Meditatien & c. op Sangs-wijse (1677)

De enige, echte foekepotliederen. Hasselt historiael 25:3 (2008) 39

Palmer, Roy. The painful plough. A portrait of the agricultural labourer in the nineteenth century from folksongs and ballads and contemporary accounts. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

Krosenbrink, Henk. Hosse bosse teune. Zutphen: De Walburg Pers, 1972.

Smeets, Jan. Dialectmuziek als een toverbal. Achtergronden van ‘Bietels op z’n Brabants’. New folksounds 21:119 (2008) 6-8.
Als tegenhanger van nostalgie in dialectmuziek is in Noord-Brabant een project gestart waarin het repertoire van de Beatles de streektaalmuziek op het gebied van inhoud en muziek een impuls moet geven.

Cleven, Martin. Een liefdesdrama in Nieuwstadt (1933). Echter Landj 26: 103 (2008) 56-58.
Liedblad over moord (aanwezig Meertens Instituut)

Schindler, A. Folk music and poetry of Spain and Portugal = música y poesía popular de España y Portugal. Repr. Hildesheim: Olms, 1979.
Oorspr. uitg. New York, 1941.

Steenbergen, Bert. De moord op Mina Kroes: feit en fictie. Mandielig 22:2 (2008) 6-21.
Gedenksteen op plaats van de moord op Mina Kroes, de verhalen rond de moord, krantenartikelen over de rechtzaak.

Deen, Femke. O Amsterdam Moordadich. Geuzenliederen in Amsterdam, 1566-1578. Holland 40:3 (2008) 171-188.
De rol van geuzenliederen in het publieke debat.

Dibbets, Karel. Van operabioscoop tot bioscoopopera. Holland 40:3 (2008) 217-228.

Slagter, N. Bijna een platencontract! Toendertoid nr. 33 (2008) 11-15.
Repertoire, de optredens van een meisjesgroep uit Waarland.

Gezangen ten gebruike in doopsgezinde gemeenten. 4e dr. Leiden: Brill, 1911.

Hilarides, Hein Jaap. De canon van de Friese liedboeken : verfriezing als liedmotief. [S.l.]: [s.n.], 2008. Doctoraalscriptie Friese Taal- en Letterkunde.

Wesselink, Edith M. ‘Zingende zusters’ : in gemeenschap verscheiden : de muziekcultuur van contemplatieve vrouwenkloosters in Nederland. Utrecht: [s.n.], 2008. MA Thesis Muziekwetenschap Universiteit Utrecht.
Kunst, P.G. Kerkzang in de Nederlanden. Kampen: Kok, 1981.

Verbetering van den volkszang : rapport over de enquête ingesteld door de commissie, benoemd door den "Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind", de Ned. Ver. "Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" en "De Tuchtunie" tot voorbereiding eener algemeene actie voor verbetering van den Nederlandschen volkszang. Attie G. Dyserinck ... [et al.]. 's-Gravenhage: Ontwikkeling, 1914.

Manicardi, Nunzia. Canti narrativi Italiana : versioni centro-settentrionali. Sala Bolognese: Forni, 1994.

Hauser, Johan. De duizendpoot en de ambitie. Buun 10 (2009) 4-15.
Interview met schrijver van (carnavals)liedjes, buuts in streektaal uit Venlo.

Broersma, Henk. Dico van der Meer 23-01-1897 - 01-01-1951. Oud Harlingen 24:4 (2008) 4-5
Tekstschrijver van populaire liedjes, o.a. Hup Holland Hup, De klok van Arnemuiden, Giethoornse punterslied, en van liedjes in het Harlings.

Sterringa, Hermine. De stilistische karakteristieken van het Nederlandse verhalende lied. Amsterdam: [eigen beheer], 1987.
Doctoraalscriptie Etnomusicologie voor de Vakgroep Muziekwetenschap, Universiteit van Amsterdam.

Janssen, Paul. 100% passie : levenslied : 12 portretten van Nederlandse muzikanten. Amsterdam: TM Trademark, 2008.

Mollevanger, Rijk. De voorgeschiedenis van de Amersfoortse zanggroep "Het Nederlandse Lied". Amersfoort: Vereniging Het Nederlandse Lied, 2005.
Uitgave ter gelegenheid van het 13e lustrum.

Meder, Theo, Ruben A. Koman, Gerard Rooijakkers. Canon met de kleine c : 50 verhalen en liederen bij de canon van Nederland. Bedum: Profiel, 2008.

Niet, Marco de. ‘Ezongen, dat et over den diek dreunde’. Historische schetsen Maassluis nr. 54 (2008) 45-59.
Eerder verschenen in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1996) 1-13
Liedboekjes met als thema de visserij en de geformaliseerde dichtcultuur in Maassluis.

Weg, Jant van der. Ging Berend Botje echt naar Zuidlaren? Traditie 14:3 (2008) 9-13. Opmerkingen over verzamelingen, gegevens over de achtergrond en verschillende versies van Berend Botje, Moriaantje.

Lepoeter, G.J. Daniël Adrianus Poldermans (1877-1939), dichter van het Zeeuwse Volkslied. De spuije nr. 75 (2008) 41-56.
Levensbeschrijving, het tot stand komen van het Zeeuws volkslied. Met afbeelding liedblad.

Krikke, Henkjan. De Dedemsvaartse componist Jac. Dumay. Vereniging behoud historie Avereest 25:4 (2008) 19-20.
Pseudoniem van Jac. Hiemstra, muziekleraar Dedemsvaart. Tekst en melodie van “‘t Rijbewijs van ome Gijs” (1936) en “Geld alleen maakt niet gelukkig” (1936).

Hoondert, Martin J.M. Funeral rites and the transformation of religiosity exploring ritual and music in a complex context. Jaarboek voor liturgie-onderzoek 24 (2008) 51-67.
Verschillen in beleving van begrafenisrituelen, de verschuiving van het meezingen van kerkelijke liederen naar het luisteren naar wereldlijke muziek (pop, klassiek) live of op CD.

Bremen, Joop van den. Onder de groene linde. Folk sounds 21:120 (2008) 5-7.

Haye, Régis de la. Pastoor Jacobs en de devotie tot de Sterre der Zee. De Maasgouw 127:4 (2008) 115-129.
Nieuwe pastorale initiatieven ter bevordering van de devotie tot de Sterre der Zee, begin 20e eeuw, o.m. door de inrichting van een Mariakapel met het beeld van de Sterre der Zee, Maria-liederen.

Tieks, Helma. Jeugd kent de echte foekepotliederen weer. Hasselt historiael 25:4 (2008) 25.

Meder, Theo. Aanbieding Canon met de kleine c aan minister Plasterk. In: Vertel eens 3:4 (2008) 26-27.

Maanen, Hans van. Familienamen, sprookjes en het ‘valse-bescheidenheids-je’ van voetballers. Akademie nieuws 21:100 (2008) 26-27.
De databanken, o.a. de Liederenbank, van het Meertens Instituut.

Donkers, Bram, Marie-José Klaver, Jenny Mateboer. ‘Naar buiten’ blijft wat afwachtend. Digitaal Erfgoed Conferentie. Informatie Professional nr. 1 (2009) 10-11.
Uitreiking Digitaal Erfgoedprijs naar het project Onder de groene linde van het Meertens Instituut.

Wouters, Marie-José. Sinterklaas lexicon : Sinterklaas van A tot Z. Haarlem: Becht, 2008.

Wilsens van den Broek, Corrie. Kinderliedjes uit grootmoederstijd : bewaard en gezongen voor kinderen en kleinkinderen. [Vught]: [s.n.], [1999].

Ligtenberg, Evelyn. De wraak van Antonius : het pamflet van het Mirakel van Hellendoorn uit 1644 in historisch perspectief. Hellendoorn: [eigen beheer], 2007.
Doctoraalscriptie Cultuurwetenschappen.
Aanleiding voor het verschijnen van een mirakelverhaal, het Mirakelied en het tegen-lied.

Onder de groene linde : verhalende liederen uit de mondelinge overlevering. Verzameld door Ate Doornbosch. Comment. en reg. Marie van Dijk. Ingel. door Marie van Dijk en Henk Kuijer. Dl. 4: Liederen over sociale verschillen tussen gelieven. Amsterdam: KNAW Press, 2008.

Jonsson, Bengt R., Svale Solheim, Eva Danielson. The types of the Scandinavian medieval ballad. A descriptive catalogue. Oslo [etc.]: Universitetsforlaget, 1978.

Kemp, Ellen van der. Repertorium van het Deventerse Liederenhandschrift (Berlijn MS. Germ. Oct. 185. Utrecht, [s.n.], 1998. Doctoraalscriptie [Universiteit Utrecht]

Eggink, Frederiek. Catharina van Rennes (1858-1940): componiste en gematigd feministe. Maandblad Oud Utrecht 82:1 (2009) 18-23.

Heel Holland zingt .. : de laatste nieuwe radioschlagers uitgezonden door Avro, Kro, Vara en Belgische N.I.R. [S.l.]: [s.n.], [s.a.].

Bonte avond-klanken : grote serie radioliederen dagelijks uitgezonden door A.VR.O, V.A.R.A, K.R.O.. Rotterdam: de Koning, [s.a.].

De radio-zangers. Rotterdam: de Koning, [s.a.].

Hartman, Ben. Ik wou dat ik een dier was : dierenliedjes. Schijndel: [Ben Hartman], [2008].

Groot, S.H. Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563). Een ‘Amersfoorts muziekboek’. Flehite 9 (2008) 8-29.

Matthey, Ignaz. ‘Genacht geliefden! voor eeuwig genacht!’ Lucas Kier van Ootmarsum en het einde der tijden. Flehite 8 (2008) 30-53.
Afbeelding liedblad met tekst moordlied.

Vernooij, Anton. ‘Adieu, adieu, wy scheyden’. Het lied van Kevelaer en Lourdes vanaf de zeventiende eeuw. in: Wonderlijke ontmoetingen... : Lourdes als moderne bedevaartplaats. Red. Charles Caspers, Paul Post. 103-126. Heeswijk: Abdij van Berne, 2008.

Weenink, Eveline Henriëtte. O, wat zijn wij heden blij! : geven rond de kinderverjaardag in Nederland 1880-2000 : een theoretische en empirische verkenning. Amsterdam: [s.n.], 2001. Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam.
Onder meer verjaardagsliedjes.

Huttinga, K., J. Pool. Gedenkboek kringloop der jaren : uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de School met de Bijbel te Zandpol. Schoonebeek: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, 1993.
Teks en melodie van liedjes die schoolkinderen zingen t.g.v. van huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard, opening kanaal, boomplantdag, jubileum schoolhoofd.

Heerkens, Ad, Tarabom : liedjes om te zingen en te spelen in de lagere klassen van de lagere school. 6e dr. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1969.
Oorspr. uitg. Alphen aan den Rijn : Samson, 1963

St John, Graham. Trance tribes and dance vibes: Victor Turner and electronic dance music culture. in: Victor Turner and contemporary cultural performance. Ed. Graham St. John. 149-173. New York [etc.]: Berghahn, 2008.

Scott, Derek B., Sounds of the metropolis : the nineteenth-century popular music revolution in London, New York, Paris, and Vienna. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2008.

Mooren, Annette van der, Hans Walraven. Frank Boeijen : een lied van verlangen. Amsterdam: Forum, 1994.

Braun, Hartmut. Einführung in die musikalische Volkskunde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985.

Taylor, Arthur R. Brass Bands. London [etc.]: Granada Publishing, 1979.

Hammerstein, Reinhold. Tanz und Musik des Todes. Die mittelalterlichen Totentänze und ihr Nachleben. Bern: Francke, 1980.

Muziek & grafiek : burgermoraal en muziek in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden. [Karel Moens, Iris Kockelbergh]. Antwerpen: Petraco-Pandora, 1994.

Blacking, John. How musical is man?. Seattle [etc.]: University of Washington Press, 1973.

Gaemers, Carin. Tijdingen. “Wat vroeger tegen later zei.” De moeizame verhouding tussen geschiedwetenschap, musicologie en erfgoedbeleid. Holland 40:3 (2008) 145-154.

Furné, Jan Hein. Muziek voor de haute volée. Concert Diligentia en het Haagse muziekleven in de 19de eeuw. Holland 40:3 (2008) 189-216.

Probleme der Volksmusikforschung; Bericht über die 10. Arbeitstagung der Study Group for analysis and systematization of folk music im International council for traditional music 1987 in Freiburg i Br. Hrsg. Hartmut Braun. Bern [etc.]: Peter Lang, 1990.

Het kan niet altijd kermis zijn. Schetsen van de geschiedenis van de Hattemse kermis tot begin twintigste eeuw. Antje Scheper ...[et al.]. Heemkunde Hattem nr. 117 (2008).
Tekst kermislied 1885.

Gazzah, Miriam. Rhythms and rhymes of life : music and identification processes of Dutch-Moroccan youth : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren. Amsterdam [etc.]: Amsterdam University Press [etc.], 2008. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.

Kerstblazen en Nieuwjaarwinnen. De silehammer 16:4 (2008) 97-98.
Kerstliedjes in Oldemarkt.

Selberg, Torunn. “...Magical power touches all aspects of life”. Magic and enchantment. in popular culture. in: Folk religion : continuity and change. Ed. Anders Gustavsson ... [et al.]. Papers given at the second symposium of the SIEF commisson of folk religion in Portugal : september 1996. Lisboa [etc.]: Instituto de Sociologia e Etnologia das Religioes [etc.], 1999. 299-310.
Muziek en magie.

Keurige wereldbestormers : over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876. Red. L.J. Dorsman, P.J. Knegtmans. Hilversum: Verloren, 2008.
Muziekbeoefening door studenten.

Kiers, Andries. Andries Kiers zijn Muzijk boek : Friese dansmuziek uit 1800. Tekst en bew. Anneke Goudkuil, Jos Koning. [Scherpenzeel]: Stichting Volksmuziek Nederland, 2007.

Leeuwen, Lizzy van. Ons Indisch erfgoed : zestig jaar strijd om cultuur en identiteit. 2e dr. Amsterdam, Bert Bakker, 2008. 1e dr. 2008
O.m. Indische bandjes en hun invloed.

Schmidt, Wietse. Het product Volendam. De verbeelding van een vissersdorp. in: Getemd maar rusteloos' : de Zuiderzee verbeeld : een multidisciplinair onderzoek. Red. Tom Sintobin. Hilversum: Verloren, 2008. 157-181.
Erfgoed, identiteit en authenticiteit versus nostalgie, stereotype, toerisme en folklorisme. Met aandacht voor muziek en lied.

Llera Blanes, Rui. Satan, agent musical. Le pouvoir ambivalent de la musique chez les Tsiganes évangéliques de la péninsule Ibérique. in: Le diable. Red. Birgit Meyer. In: Terrain nr. 50 (2008). 82-99.

Braat, Jules. En nu ... een Engelse wals! Herinneringen aan de Babytonband. De wete 38:2 (2009) 3-8.
Dansorkest in Middelburg, 1945-1955.

Doeven, J. De Broadwayband. Historische mededelingen Steenwijk 26:2 (2009) 18-19.
Dansorkest in Steenwijk.

Stagl, Justin. Volkstanz und Jugendkultur. in: Begegnungen : Festschrift für Konrad Köstlin zur Emeritierung am 30. September 2008. Hrsg. vom Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Wien: Institut für Europäische Ethnologie, 2008. 302-314.

Gompel, Wim van. Dansen. De schééper 20:80 (2009) 19-21.
Met (fragmenten) van liedteksten.

Ginkel, Rob van. The dangers of dancing. Foreign vs folk dances and the politics of culture in the Netherlands, 1918-1955. Ethnologia Europaea 38:2 (2008) 45-65.

Laatste update 22 april 2009


Hulsman, Jo, Ad Hoogenboom, 'Waar een Willen is, is een weg. Bertha Paulissen-Willen'. In: Heemkundevereniging Geleen 30:1 (2009 3-32. Over: lied, carnaval, carnavalslied, Sinterklaas (Nederland, Limburg, Geleen). Schrijfster van liedjes, sketches, etc. in streektaal; mede-organisator van Sinterklaasintocht; bestuur Oranjevereniging; mede-oprichter van het Limburgs Vastelaovesleedjes konkoer in 1975; gang van zaken bij het Konkoer; werkgroep Limburgse Liedjesmakers; deelnemer carnaval; pleitbezorgster gebruik van streektaal

Douwes, L., 'Van BBC naar De Bekketrekker'. In: Roon 30:3 (2009) 18-21. Over: cabaret, lied (Nederland, Drente). De cabaretgezelschappen Bonte Bitse Cabaret en De Bekketrekker, 1941-1969, uit Roden

Onder de groene linde : 163 verhalende liederen uit de mondelinge overlevering opgenomen door Ate Doornbosch e.a. = Under the green linden : 163 Dutch ballads recorded by Ate Doornbosch a.o. Ed. Louis Peter Grijp, Ineke van Beersum
+ 9 CD's, 1 DVD
. Amsterdam [etc.], Meertens Instituut [etc.], 2008. Over: lied, verhalen lied, ballade (Nederland).

Loosjes Pz., A, Volks lieden-boek, bestaande in eene verzameling voor geheel nieuwe Nederduitsche liedjes, op de bekendste wyzen
Fotokopie. Haerlem, Loosjes, 1785. Over: lied, volkslied (Nederland).

Doncieux, George, Le romancéro populaire de la France : choix de chansons populaires françaises : textes critiques. Avec un avant-propos et un index musical par Julien Tiersot
Fotokopie in 2 dln. Paris, Librairie Émile Bouillon, 1904. Over: lied, volkslied (Frankrijk).

Gompel, Wim van, 'Dansen'. In: De schééper 20:80 (2009) 19-21. Over: dansen, lied (Nederland, Noord-Brabant). Met (fragmrenten) van liedteksten

Jansen, Jaon, 'Vastenaovend vroeger... Carnaval nou ....' In: De schééper 20:80 (2009) 22-24. Over: vastenavond, carnaval, vasten, foekpot, rommelpot, lied (Nederland, Noord-Brabant, Reusel). Vastentijd, kerkgang, rommelpotlopen

Brophy, James M., Popular culture and the public sphere in the Rhineland, 1800-1850. Cambridge [etc.], Cambridge University Press, 2007. Over: volkscultuur, lezen, zingen, lied, politiek lied, nationalisme (Duitsland). Lezen, zingen, feestelijkheden (herdenkingen, kroningen), carnaval, oproer en religie spelen een rol in het contact van gewone mensen met de politiek.

Bundel voor bedevaarten. Heiloo, Stichting Bedevaarten Nederlandse Heiligdommen, 1985. Over: lied, geestelijk lied, bedevaart (Nederland).

Schoemaker-Ytsma, A., Odebar : rijmen, liedjes en gezegden over de ooievaar. De Wijk, Ooievaarsbuitenstation " De Lokkerij", [1985]. Over: ooievaar, lied, rijm, gezegde, volksverhaal.

Wesselink, Hennie, 'Het Eibergs volkslied'. In: Old ni-js Eibergen 23:63 (2009) 25-27. Over: lied, volkslied, dorpslied (Nederland, Gelderland, Eibergen).

Thijs, Alfons K.L., 'Een onbescheiden blik in de portefeuille van een Volkskunde-redacteur: Victor de Meyere (1873-1938) bespied bij het bricoleren met kopij'. In: Volkskunde 110:1 (2009) 1-23. Over: Meyere, Victor de, volkslied, lied, volksverhaal, sprookje, sage (België). Handschriftelijke teksten over volkslied, volksverhaal, beschouwing van M. Zwaagdijk over liedtekst Daar komt ene kanonnetje aan

Thijs, Alfons K.L., 'Een onbescheiden blik in de portefeuille van een Volkskunde-redacteur: Victor de Meyere (1873-1938) bespied bij het bricoleren met kopij'. In: Volkskunde 110:1 (2009) 1-23. Over: Zwaagdijk, Meindert, lied, kinderlied, volkskunde , etnologie (Nederland). Handschriftelijke teksten over volkslied, volksverhaal, beschouwing van M. Zwaagdijk over liedtekst Daar komt ene kanonnetje aan

Kuler, Jaap van, 'Zeven hengelaars in het Noordhollands Kanaal verdronken'. In: Historisch Purmerend nr. 28 (2009). Over: lied, ballade, ongeluk (Nederland). J.F.W. Werumeus Buning, Ballade van de zeven doden, 1933, n..a.v. verdrinken inzittenden auto.

'Lied op de tien procent'. In: De mulder 30:111 (2009) 37-39. Over: lied, protestlied, arbeider (Nederland, Noord-Brabant, Gilze-Rijen). Hekeldicht op de leerfabrikanten in Rijen die in de jaren dertig een loonsverlaging van tien procent wilden.

Darwinkel, Jannes, 'Nussekoek'. In: Vriezer kerspel cronieck 7:29 (2008) 22-23. Over: pinksteren, nussekoek, laatste, lied (Nederland, Drente, Vries). Jongen die als laatste van een groep van drie op de afgesproken plaats aankwam moest de Nussekoek, een muts gemaakt van gevlochten biezen en bloemen, dragen. Zingend trokken de kinderen door het dorp, haalden geld op.

Laatste update 22 april 2009

Allen, Rose Mary, Di ki manera? : a social history of Afro-Curaçaoans, 1863-1917. Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht. Amsterdam, SWP, 2007. Over: slavernij, religiositeit, etniciteit, volksverhaal, lied (Curaçao).

Baaijens, P.A., M.C. Baaijens-de Meulmeester, 'Het ‘gekaapte’ lied van Arnemuidens klok'. In: Arneklanken 12:2 (2007) 21-25. Over: lied, levenslied, smartlap (Nederland, Zeeland, Arnemuiden). Twee versies: Willy Derby/E. Paoli, Het klokje van Arnemuiden en Dico van der Meer /H. Mengers, Als de klok van Arnemuiden ..., 1949. De mogelijke aanleiding: vergaan van vier hoogaarzen en verdrinken van 15 vissers in 1924.

Boink, Henny, 'Voor u door u: oude liedjes: Van pastoor ziene koo'. In: Onderschoer 29:3 (2007) 19-20. Over: lied (Nederland, Overijssel). De historische basis van het lied Van pastoor ziene koo.

Boock, Barbara, Kinderliederbücher 1770-2000 : eine annotierte, illustrierte Bibliografie der deutschsprachigen Kinderliederbücher im Deutschen Volksliedarchiv. met: Günther Noll. Zwischen Kinderweltidylle und Wehrerziehung. Anmerkungen zum Kinderlied in der NS-Zeit. 23-53. Münster [etc.], Waxmann, 2007. Over: kinderlied, liedboek (Duitsland, 1770-2000).

Bovée, Louis, Frans Bauer. Baarn, Tirion, 2007. Over: Frans Bauer , levenslied, smartlap (Nederland). Levensverhaal.

Coppens, Harry, 'Rommel(doedel)pot'. In: Rosmalla 17:1 (2007) 20-22. Over: rommelpot, lied (Nederland, Noord-Brabant, Rosmalen).

Fischer, Michael, 'Massenmord als Medienereignis: der Fall “Timm Thode” (1866/1868) und die Moritatendrucke der Hamburger Firma Kahlbrock'. In: Lied und populäre Kultur 52 (2007) 119-154. Over: lied, straatlied, liedblad, marktlied, moord, moordlied (Duitsland).

Groeneveld, Gerard, Zo zong de NSB : liedcultuur van de NSB 1931-1945. + CD. Nijmegen, Vantilt. Over: lied, zingen, soldatenlied, national-socialisme (Nederland, 1931-1945).

Groot, Martijn de, 'Ik was er vroeg bij en ging fanatiek door. Musicoloog. speelman en databankier Louis Grijp'. In: E-data&research 2:1 (2007) 5. Over: lied, Louis Peter Grijp (Nederland). Interview, m.n. over Nederlandse Liederenbank

Hamilton, Marybeth, In search of the blues : black voices, white visions. London, Jonathan Cape, 2007. Over: muziek, lied, blues (Verenigde Staten).

Houtsma, Jos, 'Het populaire lied in de achttiende eeuw. Een verkenning in Thirsis Minnewit'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 123:3 (2007) 226-241. Over: lied, Thirsis Minnewit, liedboek (Nederland, 1700-1800). Liederen uit de 17e en 18e eeuw vertonen meer overeenkomsten met laatmiddeleeuwse populaire liederen dan de verwachting is. Voorstellen tot onderzoek.

Hutten, Henk, 'De verering van Cornelius in Son'. In: Heem Son Breugel 22:4 (2007) 94-105. Over: bedevaart, lied (Nederland, Noord-Brabant, Son). Achtergrond, opkomst en neergang van bedevaart naar Son.

Komduur, T.G., Het Gruuthuse handschrift : streepjesnotatie en tien onhoofse liederen Doctoraalscriptie Musicologie Universiteit Utrecht. Utrecht, [Eigen beheer], 2007. Over: lied, Gruuthuuse (Nederland).

Kramer, Dieter, 'Globalisierung, kulturelle Vielfalt und regionale Kultur: Positionen in Kulturpolitik und UNESCO'. In: Jahrbuch Österreichischen Volksliedwerkes 56 (2007) 28-42. Over: globalisering, regionalisme, immaterieel erfgoed, erfgoed, lied.

'Kroniek RK Gemengd Lambertuskoor Wouw bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum 1965-2007'. In: De Vierschaer 25:4 (2007). Over: zangkoor, zingen, lied (Nederland, Noord-Brabant, Wouw, 1965-2007). Geschiedenis, ontwikkelingen, repertoire, optreden.

Kuijpers, Marga, Thirsis Minnewit : de muzikale reconstructie van een achttiende-eeuws liedboekje. Masterthesis muziekwetenschap Universiteit Utrecht. [S.l.], [s.n.], 2007. Over: liedboek, Thirsis Minnewit, lied (Nederland).

Langeler, G., film, representatie, volkslied, lied (Nederland). De rol van folklore in het proces van regionale identiteitsvorming.

Limón, José E., 'Américo Paredes: ballad scholar (Phillips Barry lecture, 2004)'. In: Journal of American folklore 120:475 (2007) 3-18. Over: Américo Paredes, volkslied, lied (Verenigde Staten).

Marion, Olga van, 'Het Princesse Liet-boec van 1605. Eigentijdse thema’s onder het mom van klassieke personages. in: Bronnen van inspiratie. Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst'. In: Zeventiende eeuw 23:1 (2007) 13-23. Over: liedboek, mythologie (Nederland, 1605). De gespreksonderwerpen; liederen gaan in op allerlei vragen op het gebied van de liefde.

Mensingh, B.J., 'Revolverschoten in Ees. De moord van Egbert Warringa (1863-1943) op Rika Wenning (1870-1893)'. In: Zwerfsteen 21:4 (2007) 3-9. Over: moord, lied, moordlied (Nederland, Drente, Ees). Volledige tekst van het lied; achtergronden, motieven en omstandigheden van de moord.

Perton, Harry, 'Liederenbank geeft Uffelter en Havelter schatten prijs'. In: Onsen Spiker 18:4 (2007) 4-10. Over: lied, lied, Liederenbank, Roelof Hendrik Tuin, Hendrik van der Zweerde, Hillie Loggers-Tuin (Nederland, Drente, Uffelte, Havelte).

Rouwenhorst, Jan, 'Herinneringen aan vervlogen tijden in Vinkeveen'. In: Proosdijkoerier 23:3 (2007) 77-79. Over: straatzanger, smartlap, straatlied (Nederland, Utrecht, Vinkeveen). Noemen van Kobus Broere, straatzanger, enkele liedjes.

Schrauwen, A.C.M.M., 'Een feest van bezinning met de Hefboom. Gemeente Rucphen herdenkt het 600-jarig bestaan'. In: Jaarboek De Ghulden Roos 67 (2007) 93-113. Over: lied, vrijetijdsbesteding, sport, eeuwfeest (Nederland, Noord-Brabant, Rucphen, 1957). Wijze waarop in weekblad de Hefboom een beeld werd geschetst van de gewenste waarden en normen.

Streng, Petra, '“Dem land Tirol die Treue” - Tirol singt seine Lieder'. In: Jahrbuch Österreichischen Volksliedwerkes 56 (2007) 54-64. Over: volkslied, lied, identiteit (Oostenrijk).

Verhoeven, Simon, 'Heerde bovenal. Jan van Riemsdijk en zijn dorp'. In: Heerder historische vereniging 31:3 (nr.124-125)(2007). Over: Jan van Riemsdijk, lied, volkslied, dialectlied, levenslied (Nederland).

Vos, Jozef, De geus: heroïsering en popularisering in liederen. in: Heiligen of helden : opstellen voor Willem Frijhoff. Red. Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg, Hans de Waardt. 115-129. Amsterdam, Bert Bakker, 2007. Over: lied, geus, watergeus, icoon, held (Nederland).

Vrieler, Joost, Het poëtisch accent : drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten. Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht. Hilversum, Verloren, 2007. Over: pamflet, poezie, lied, St. Jan, Johan van Oldenbarneveldt, Willem van Oranje (Nederland, 1600-1700).

Vries, Roelof de, Jan van Lieshout, Gedeelde smart : het levenslied in Nederland. Arnhem, Terra Lannoo, 2007. Over: levenslied, smartlap, schlager (Nederland).

Wolters, Rein, Onverbloemd !: 90 jaar Annie de Reuver. + CD. [S.l.], Gruppo Creativo, 2007. Over: muziek, lied, Annie de Reuver, schlager, smartlap (Nederland).

Zeijden, Albert van der, 'De Graafschapse folklore als schouwtoneel. Musealisering en visualisering van de Nederlandse volkscultuur in de jaren twintig van de vorige eeuw'. In: Tijdschrift voor geschiedenis 120:1 (207) 20-39. Over: Ven, D.J. van der, volkscultuur, folklore, musealisering, Folkloredag, levende geschiedenis, identiteit, regionalisme, Langeler, G., representatie, volkslied, lied (Nederland, Gelderland, 1920-1930).

Laatste update 3 januari 2008