Lijsje Flepkous weer compleet
Zingende klucht volledig gereconstrueerd
 
Na meer dan 350 jaar is de zingende klucht van Lijsje Flepkous weer  opgevoerd. De dichter Jan Jansz. Starter publiceerde het stuk in zijn Friesche Lusthof (1621), maar voegde geen muzieknotatie toe. Daardoor was het lange tijd onzingbaar. Prof. dr Louis Peter Grijp is er nu in geslaagd de melodieën van Starters klucht te reconstrueren dankzij wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut. Tot nog toe waren slechts drie van de acht melodieën bekend. Via ingenieuze ICT-technieken zoals de strofische heuristiek is het gelukt de overige vijf melodieën terug te vinden.

De meeste blijken van Engelse herkomst. Het genre van de zingende klucht komt inderdaad uit Engeland. Engelse komedianten verrasten begin zeventiende eeuw het Continent met hun virtuoze zang, spel, acrobatiek en dans.
 
Grijp kon één Nederlandse melodie vaststellen: “Als gij komt in den Hage”, door Starter gebruikt voor het lied “Meisje met jouw blanke billen”.  De teruggevonden melodieën laten zich het beste karakteriseren als uitingen van een flamboyante volkscultuur.
 
De integrale klucht ging op 26 augustus 2007 in première tijdens het Oude Muziek Festival Utrecht, in de open lucht op het Buurkerkhof. Camerata Trajectina voerde het spel uit in de regie van Marc Krone. Van de wetenschappelijke voorbereiding was toen weinig meer te merken. Luid zingend dronk Lijsje Flepkous haar botergeile vrijer onder de tafel en leerde hem een lesje met eierstruif en rokend vuurwerk.

J.J. Starter, De zingende klucht van Lijsje Flepkous
uitgevoerd door Camerata Trajectina
Maaike Martens: Lijsje Flepkous
Bernard Loonen: Knelis Joosten, een halfbakken vrijer
Nico van der Meel: Griet, de waardin
Saskia Coolen, blokfluit
Jos Koning, viool
Erik Beijer, bas
Marc Krone, regie
Freia Wouters, vormgeving
Louis Peter Grijp, artistieke leiding
 
De klucht van Lijsje Flepkous is opgenomen op de cd Theatermuziek uit de Gouden Eeuw, Globe GLO 6062.